162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Zwolle (OV)


Burgerlijke Gemeente


Memorie van successie


1333-1590 1818-1926 memories van successie (register nr. IV), akten van het recht van successie en van overgang bij overlijden en stukken betreffende die vaststelling

Nalatenschappen


1530-1563 1856-1926 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (Tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Overlijden


1530-1563 1856-1926 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (Tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


14424* 1811-1812
14425* 1813-1814
14426* 1815-1817
14427* 1818-1820
14428* 1821-1823
14429* 1824-1825
14430* 1826-1827
14431* 1828-1829
14432* 1830-1831
14433* 1832-1834
14434* 1835-1836
14435* 1837-1838
14436* 1839-1840
14437* 1841-1842
14438 1843-1844
14439* 1845-1846
14440* 1847-1848
14441* 1849-1850
14442 1851-1852
14443* 1853-1854
14444 1855-1856
14445* 1857-1858
14446* 1859-1860
14447* 1861-1862
14448* 1863-1864
14449* 1865-1866
14450* 1867-1868
14451* 1869-1870
14452 1871-1872
14453 1873-1874
14454* 1875-1876
14455* 1877-1878
14456* 1879-1880
14457 1881-1882
14458 1883-1884
14459* 1885-1886
14460* 1887-1888
14461 1889
14462 1890
14463* 1891
14464* 1892
14465 1893
14466 1894
14467 1895
14468 1896
14469 1897
14470 1898
14471* 1899
14472* 1900
14473* 1901
14474* 1902
14475* 1903
14476* 1904
14477* 1905
14478* 1906
14479* 1907
14480* 1908
14481* 1909
14482* 1910
14483* 1911
14484* 1912
14485* 1913-1914
14486* 1915-1916
14487* 1917-1918
14488* 1919-1920
14489* 1921
14490* 1922
14491* 1923-1924
14492* 1925-1926
14493* 1927-1928
14494* 1929
14495* 1930
14496* 1931
14497* 1932
14498* 1933
14499* 1934-1935
14500* 1936
14501* 1937
14502* 1938-1939
14503* 1940
14504* 1941
14505* 1942

Huwelijk


14554 1811-1813 incl. echtscheiding
14555* 1814-1817 incl. echtscheiding
14556* 1818-1823 incl. echtscheiding
14557* 1824-1828 incl. echtscheiding
14558* 1829-1833 incl. echtscheiding
14559* 1834-1838 incl. echtscheiding
14560 1839-1842 incl. echtscheiding
14561* 1843-1846 incl. echtscheiding
14562* 1847-1850 incl. echtscheiding
14563* 1851-1854 incl. echtscheiding
14564 1855-1858 incl. echtscheiding
14565* 1859-1862 incl. echtscheiding
14566 1863-1866 incl. echtscheiding
14567* 1867-1870 incl. echtscheiding
14568* 1871-1874 incl. echtscheiding
14569* 1875-1877 incl. echtscheiding
14570* 1878-1880 incl. echtscheiding
14571* 1881-1884 incl. echtscheiding
14572* 1885-1888 incl. echtscheiding
14573* 1889-1892 incl. echtscheiding
14574* 1893-1895 incl. echtscheiding
14575* 1896-1898 incl. echtscheiding
14576* 1899-1901 incl. echtscheiding
14577* 1902-1904 incl. echtscheiding
14578* 1905-1907 incl. echtscheiding
14579* 1908-1910 incl. echtscheiding
14580* 1911-1912 incl. echtscheiding
14581 1913-1915 incl. echtscheiding
14582* 1916-1918 incl. echtscheiding
14583* 1919-1920 incl. echtscheiding
14584* 1921-1922 incl. echtscheiding
14585* 1923-1924 incl. echtscheiding
14586* 1925-1926 incl. echtscheiding
14587* 1927-1928 incl. echtscheiding
14588* 1929-1930 incl. echtscheiding
14589* 1931-1932 incl. echtscheiding
14590 1933-1934 incl. echtscheiding
14591 1935-1936 incl. echtscheiding
14592 1937-1938 incl. echtscheiding
14593 1939-1940 incl. echtscheiding
14594* 1941-1942 incl. echtscheiding

Overlijden


15271* 1811-1813
15272* 1814-1816
15273* 1817-1820
15274* 1821-1824
15275 1825-1827
15276* 1828-1830
15277* 1831-1832
15278* 1833-1835
15279* 1836-1838
15280* 1839-1841
15281* 1842-1844
15282* 1845-1847
15283* 1848-1849
15284* 1850-1852
15285* 1853-1854
15286* 1855-1856
15287* 1857-1858
15288* 1859-1860
15289* 1861-1862
15290* 1863-1865
15291* 1866-1867
15292* 1868-1869
15293* 1870-1871
15294* 1872-1873
15295* 1874-1875
15296* 1876-1877
15297* 1878-1879
15298 1880-1881
15299* 1882-1883
15300* 1884-1885
15301* 1886-1887
15302* 1888-1889
15303* 1890-1891
15304 1892-1893
15305 1894-1895
15306 1896-1897
15307 1898-1899
15308 1900-1901
15309 1902-1903
15310* 1904-1905
15311* 1906-1907
15312* 1908-1909
15313* 1910-1911
15314* 1912-1913
15315* 1914-1915
15316* 1916-1917
15317* 1918-1919
15318* 1920-1921
15319* 1922-1923
15320* 1924-1925
15321* 1926-1927
15322* 1928-1929
15323* 1930-1931
15324* 1932
15325* 1933-1934
15326* 1935-1936
15327* 1937-1938
15328* 1939-1940
15329* 1941-1942

Gerecht


Geboorte


781 1727-1809 Rooms-Katholieken; 1727-1809 Luthersen; 1728-1796 Doopsgezinden; 1792-1796 Israëlieten; 1727-1789 gemengde huwelijken; 1727-1810 onechten: Geboorteregister van de stad en desselfs vrijheid
782 1774-1780 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten
789 1775-1797 geboorte en doop Windesheim; 1775-1796 ondertrouw en trouw Windesheim; 1775-1795 geboorte en doop Mastenbroek; 1775-1795 ondertrouw en trouw: in Nederduits-Gereformeerde kerken
790 1776-1778 aangifte van dopelingen
788 1777-1794 geboorte en doop van Luthersen; 1774-1784 geboorte van Doopsgezinden; 1774-1794 geboorte en doop van Rooms-Katholieken; 1774-1795 geboorte van Israëlieten
783 1781-1787 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten
791 1786 aangifte van dopelingen
784 1788-1794 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten
792 1792-1793 aangifte van dopelingen
785 1795-1798 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten
786 1799-1802 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten
787 1803-1809 register van in Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken gedoopten

Huwelijk


794 1663-1795 bijlagen van inv. nr. 793
793 1663-1795 Eheboeck daerinne angetekent die buten de Gereformeerde religie sig in de H. Ehestant hebben begeven ende voor de H.H. Schepenen doen copuleren ende bevestigen
795 1724-1794 register van eedsaflegging door Rooms-Katholieken die met Gereformeerden in het huwelijk treden
796 1774-1788 registers van in de Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken ondertrouwen en getrouwden, en van voor het Gericht getouwden
798 1784-1787 bijlagen van inv.nrs. 796 en 797
797 1788-1795 registers van in de Nederduits- en Waals-Gereformeerde kerken ondertrouwen en getrouwden, en van voor het Gericht getouwden
799 1793 bijlagen van inv.nrs. 796 en 797
800 1795-1797 ondertrouw en trouw
804 1795-1804 kopie van inv.nrs. 800-802, en van een ontbrekend origineel
801 1801-1805 ondertrouw en trouw
806 1802-1805 bijlagen van inv.nrs. 801, 802, 804 en 805
805 1804-1809 kopie van inv.nrs. 800-802, en van een ontbrekend origineel
802 1805-1810 ondertrouw en trouw
807 1806 bijlagen van inv.nrs. 801, 802, 804 en 805
808 1807 bijlagen van inv.nrs. 801, 802, 804 en 805
809 1808-1809 bijlagen van inv.nrs. 801, 802, 804 en 805
810 1809-1810 bijlagen van inv.nrs. 801, 802, 804 en 805
803 1810-1811 ondertrouw en trouw

Overlijden


811 1806-1811 aangegeven lijken

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


761 1774-1811
762 1779-1836

Trouwen


760 1696-1865 lidmaten en hun overlijden; 1796-1923 trouwen
767 1795-1814 Statie onder de Bogen

Lidmaten


760 1696-1865 lidmaten en hun overlijden; 1796-1923 trouwen

Begraven / Overlijden


760 1696-1865 lidmaten en hun overlijden; 1796-1923 trouwen

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


756 1684-1773
758 1684-1811 index op inv.nrs. 756 en 757
757 1774-1811

Trouwen


759 1782-1810

Israëlitische Gemeente

(religie)

Besnijdenisregister


366 1796-1810 gewaarmerkt extract uit het register van de besnijder te Kampen; betreft besnedenen te Blokzijl, Elburg, Olst en Zwolle

Dopen / Geboorte


779 1774-1795
780 1796-1812

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


695 1583-1602 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
697 1619-1637 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
696 1619-1641 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
712 1619-1654 indices op inv.nrs. 696-699 A-G
713 1619-1654 indices op inv.nrs. 696-699 H-K
714 1619-1654 indices op inv.nrs. 696-699 L-Z
698 1637-1648 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
699 1648-1659 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
714A 1654-1659 indices op inv.nrs. 696-699
700 1660-1684 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
715 1660-1697 indices op inv.nrs. 700 en 701
701 1685-1697 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
702 1698-1708 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
716 1698-1741 indices op inv.nrs. 702-704
703 1709-1722 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
704 1723-1741 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
705 1742-1759 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
717 1742-1774 indices op inv.nrs. 705 en 706
706 1760-1774 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
707 1774-1784 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
718 1774-1784, 1790-1798 indices op inv.nrs. 707 en 709
719 1774-1794 de Broerenkerk
720 1774-1794 index op inv.nr. 719
708 1784-1790 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
709 1790-1798 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
710 1799-1806 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk
711 1806-1811 de St. Michaël- of Grote-, de Bethlehem- en de Broerenkerk

Trouwen


721 1581-1637 de St. Michaël- of Grotekerk
722 1637-1643 de St. Michaël- of Grotekerk
723 1638-1648 de St. Michaël- of Grotekerk
724 1655-1670 de St. Michaël- of Grotekerk
725 1670-1683 de St. Michaël- of Grotekerk
726 1683-1693 de St. Michaël- of Grotekerk
727 1693-1701 de St. Michaël- of Grotekerk
728 1701-1711 de St. Michaël- of Grotekerk
729 1711-1722 de St. Michaël- of Grotekerk
730 1722-1731 de St. Michaël- of Grotekerk
731 1731-1745 de St. Michaël- of Grotekerk
732 1745-1762 de St. Michaël- of Grotekerk
733 1762-1774 de St. Michaël- of Grotekerk
734 1774-1783 de St. Michaël- of Grotekerk
735 1783-1792 de St. Michaël- of Grotekerk
736 1792-1795 de St. Michaël- of Grotekerk
737 1795-1826 de St. Michaël- of Grotekerk

Begraven / Overlijden


738 1701-1713 de St. Michaël- of Grotekerk
747 1701-1811 indices op inv.nrs. 738-746: A-G
748 1701-1811 indices op inv.nrs. 738-746: H-P
749 1701-1811 indices op inv.nrs. 738-746: Q-Z
739 1713-1724 de St. Michaël- of Grotekerk
740 1724-1735 de St. Michaël- of Grotekerk
741 1735-1751 de St. Michaël- of Grotekerk
742 1751-1762 de St. Michaël- of Grotekerk
743 1762-1774 de St. Michaël- of Grotekerk
750 1774-1780 indices op inv.nrs. 744
744 1774-1786 de St. Michaël- of Grotekerk
753 1783-1811 het Buitengasthuis (Kapel en 't kerkhof des Heiligen Kruysses)
745 1786-1801 de St. Michaël- of Grotekerk
751 1786-1801 indices op inv.nrs. 745
746 1801-1811 de St. Michaël- of Grotekerk
752 1801-1811 indices op inv.nrs. 746

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


768 1672-1763 dopen; 1673-1762 trouwen: Statie in de Koestraat
763 1691-1710, 1711-1738 dopen; 1691-1710, 1712-1735 trouwen Statie onder de Bogen
770 1693-1773 dopen; 1693-1799 trouwen; 1693-1742 overledenen: Statie in de Spiegelsteeg en onder de Bogen
773 1695-1707 dopen en trouwen; 1697-1699 overledenen Statie in de Hoornsteeg
774 1708-1761 dopen en trouwen; 1708-1732 bedienden en overledenen Statie in de Hoornsteeg
764 1738-1803 trouwen; 1738-1803 dopen Statie onder de Bogen
775 1749-1762 dopen; 1759-1763 trouwen Statie in de Hoornsteeg
766 1760-1803 index op inv. nr. 764a Statie onder de Bogen
778 1760-1806, 1806-1811 indices van dopen op inv. nrs. 774-777 Statie in de Hoornsteeg
776 1761-1806 Statie in de Hoornsteeg
769 1763-1811 dopen; 1763-1811 trouwen: Statie in de Koestraat
771 1774-1811 Statie in de Spiegelsteeg en onder de Bogen
765 1803-1809 Statie onder de Bogen
777 1806-1811 Statie in de Hoornsteeg

Trouwen


768 1672-1763 dopen; 1673-1762 trouwen: Statie in de Koestraat
763 1691-1710, 1711-1738 dopen; 1691-1710, 1712-1735 trouwen Statie onder de Bogen
770 1693-1773 dopen; 1693-1799 trouwen; 1693-1742 overledenen: Statie in de Spiegelsteeg en onder de Bogen
773 1695-1707 dopen en trouwen; 1697-1699 overledenen Statie in de Hoornsteeg
774 1708-1761 dopen en trouwen; 1708-1732 bedienden en overledenen Statie in de Hoornsteeg
764 1738-1803 trouwen; 1738-1803 dopen Statie onder de Bogen
775 1749-1762 dopen; 1759-1763 trouwen Statie in de Hoornsteeg
766 1760-1803 index op inv. nr. 764a Statie onder de Bogen
769 1763-1811 dopen; 1763-1811 trouwen: Statie in de Koestraat
772 1800-1809 Statie in de Spiegelsteeg en onder de Bogen

Begraven / Overlijden


770 1693-1773 dopen; 1693-1799 trouwen; 1693-1742 overledenen: Statie in de Spiegelsteeg en onder de Bogen
773 1695-1707 dopen en trouwen; 1697-1699 overledenen Statie in de Hoornsteeg
774 1708-1761 dopen en trouwen; 1708-1732 bedienden en overledenen Statie in de Hoornsteeg

Waals-Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


754 1693-1772 dopen; 1689-1771 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1687-1758 lidmaten; lijst van predikanten
754A 1693-1834 dopen; 1689-1771, 1801, 1809 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1699-1834 lidmaten
755 1774-1811 dopen; 1777-1811 lidmaten

Trouwen


754 1693-1772 dopen; 1689-1771 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1687-1758 lidmaten; lijst van predikanten
754A 1693-1834 dopen; 1689-1771, 1801, 1809 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1699-1834 lidmaten

Lidmaten


754 1693-1772 dopen; 1689-1771 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1687-1758 lidmaten; lijst van predikanten
754A 1693-1834 dopen; 1689-1771, 1801, 1809 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1699-1834 lidmaten
755 1774-1811 dopen; 1777-1811 lidmaten

Lijst van predikanten


754 1693-1772 dopen; 1689-1771 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1687-1758 lidmaten; lijst van predikanten

Begraven / Overlijden


754 1693-1772 dopen; 1689-1771 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1687-1758 lidmaten; lijst van predikanten
754A 1693-1834 dopen; 1689-1771, 1801, 1809 trouwen; 1690-1767 overledenen; 1699-1834 lidmaten