163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Zuilen


Burgerlijke Stand


Geboorte


191-01 1811
191-02 1812
191-03 1813
191-04 1814
191-05 1815
191-06 1816
191-07 1817
191-08 1818
191-09 1819
191-10 1820
191-11 1821
191-12 1822
191-13 1823
191-14 1824
191-15 1825
191-16 1826
191-17 1827
191-18 1828
780-01 1829
780-02 1830
780-03 1831
780-04 1832
780-05 1833
780-06 1834
780-07 1835
780-08 1836
780-09 1837
780-10 1838
780-11 1839
780-12 1840
780-13 1841
780-14 1842
780-15 1843
780-16 1844
780-17 1845
780-18 1846
780-19 1847
780-20 1848
780-21 1849
780-22 1850
780-23 1851
780-24 1852
780-25 1853
780-26 1854
781-01 1855
781-02 1856
781-03 1857
781-04 1858
781-05 1859
781-06 1860
781-07 1861
781-08 1862
781-09 1863
781-10 1864
781-11 1865
781-12 1866
781-13 1867
781-14 1868
781-15 1869
781-16 1870
781-17 1871
781-18 1872
781-19 1873
781-20 1874
781-21 1875
781-22 1876
781-23 1877
781-24 1878
781-25 1879
781-26 1880
781-27 1881
781-28 1882
192-01 1883
192-02 1884
192-03 1885
192-04 1886
192-05 1887
192-06 1888
192-07 1889
192-08 1890
192-09 1891
192-10 1892
192-11 1893
192-12 1894
192-13 1895
192-14 1896
192-15 1897
192-16 1898
192-17 1899
192-18 1900
192-19 1901
192-20 1902

Gerecht


Huwelijk


14 1700-1810 akten van huwelijksaantekening, -afkondiging en -voltrekking, met bijlagen, opgemaakt door of overgelegd aan het gerecht
12 1798-1809
13 1810
15* 18e eeuw formulieren van trouw, teksten, uit te spreken tijdens huwelijksvoltrekkingen voor het gerecht

Oud Archief


Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


18* 1727-1812 ingekomen en minuten van uitgegane akten van indemniteit, met rekesten om deze akten te verkrijgen
19* 1747-1793 register van ingekomen akten van indemniteit, met alfabetische naamindex; 1777 ordonnantie omtrent het onderhoud van de armen en het afvorderen en uitleveren van akten van indemniteit
20* 1777-1811 register van afgegeven akten van indemniteit, met alfabetische naamindex

Geboorte


17* 1811-1812 inventarissen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, aanwezig in de mairie

Huwelijk


17* 1811-1812 inventarissen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, aanwezig in de mairie

Overlijden


17* 1811-1812 inventarissen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, aanwezig in de mairie

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


9 1652-1752
10* 1731-1791 dopen; 1731-1791 trouwen
11* 1791-1811 dopen; 1791-1810 trouwen

Trouwen


10* 1731-1791 dopen; 1731-1791 trouwen
11* 1791-1811 dopen; 1791-1810 trouwen

Begraven / Overlijden


16 1781-1812 begraafregister, met vermelding van persoonsnamen, data, ontvangsten voor het begraven, overluiden, ruimen van graven

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


--* 1652-1752 (zie inv.nr. 9)
--* 1731-1791 contra-doopboek (zie inv.nr. 10)
50 1752-1843
--* 1791-1810 contra-doopboek (zie inv.nr. 11)
51* 1844-1870 afschrift, in slechte staat
52* 1870-1894 afschrift
53* 1894-1961
54* 1962-1970

Trouwen


55 1652-1752
--* 1731-1791 contra-trouwboek (zie inv.nr. 10)
56 1752-1843
--* 1791-1810 contra-trouwboek (zie inv.nr. 11)
58* 1844-1874 contra-trouwboek
57* 1844-1970

Lidmaten


59* 1764-1843
61* 1844-1875
60* 1844-1917
62* 1900-1970
63* 1917-1941
64* 1943-1970

Lijst van predikanten


47 1652-1946