162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Zuid-Schalkwijk


Bevolkingsregister


698* 1827, 1856-1860 bevolkingsstatistiek
699* 1841 lijst van huizen in de gemeente met opgave van de inwonende gezinnen en de nummers van de percelen
700* 1849 verordening tot inschrijving in het bevolkingsregister
701a 1849-1861
701b 1849-1861 klapper
702* 1861 staat van de huurprijs van percelen bewoond door arbeiders
703* 1862 verordening op het doen van aangifte van verhuizing en het nummeren der huizen