162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Zevenhoven


Bevolkingsregister


1502* 1936-1990 vervallen perceelskaarten, woningkaarten zomerhuisjes en recreatiewoningen
1501* 1936-1990 woningkaarten
1496* 1946-1954 dossier inzake vreemdelingenzaken en verlies van Nederlanderschap
1497* 1951-1952 dossier inzake verkrijging van Nederlanderschap
1489* 1951-1975 bevolkingsoverzichten en -statistiek
1480* 1952-1982 ontvangen en verzonden kennisgevingen van toevallig overlijden
1478* 1953-1976 ontvangen en verzonden persoonskaarten wegens toevallige geboorten
1475* 1961-1970 jaaroverzichten van geboorten, overledenen en loop der bevolking
1486* 1969-1976 vertrokken personen
1482* 1969-1977 ingekomen personen
1476* 1971-1980 jaaroverzichten van geboorten, overledenen en loop der bevolking
1471* 1974-1987 dossier inzake automatisering van de bevolkingsadministratie: gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Midden-West Nederland
1474* 1975-1983 dossier inzake onderzoek en inspectie van het bevolkingsregister
1490* 1976-1980 bevolkingsoverzichten en -statistiek
1479* 1976-1990 ontvangen en verzonden persoonskaarten wegens toevallige geboorten
1483* 1977-1981 ingekomen personen
1487* 1977-1986 vertrokken personen
1499* 1979-1984 dossier inzake huisnummering: huisnummering, gemeenteplattegronden
1491* 1981-1990 bevolkingsoverzichten en -statistiek
1477* 1981-1990 jaaroverzichten van geboorten, overledenen en loop der bevolking
1484* 1982-1990 ingekomen personen
1481* 1983-1990 ontvangen en verzonden kennisgevingen van toevallig overlijden
1473* 1985-1990 automatisering gemeentelijke bevolkingsadministraie, vervolgdossier
1472* 1985-1990 automatisering gemeentelijke bevolkingsadministratie
1488* 1986-1990 vertrokken personen
1498* 1988-1990 dossier inzake vreemdelingen: voorschriften
1485* 1990 ingekomen personen
2260* 1990 persoonskaarten

Gaarder


Huwelijk


1.I 1752-1773
1.III 1774-1798
2 1799-1805 impost op trouwen; 1806-1810 huwelijksaangiften

Overlijden


1.I 1752-1773
1.II 1774-1807

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1812

Gerecht


Huwelijk


7.I 1746-1784
7.II 1785-1812
8 1809, 1810 verzoeken om huwelijkstoestemming, attestaties

Volkstelling


1492* 1947
1493* 1960
1494* 1970
1495* 1971, 1981

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


1C 1737-1889 lidmaten en akten van indemniteit

Diakens


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Dopen / Geboorte


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1 1736-1812

Trouwen


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1B 1736-1898

Kerkeraadshandelingen


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad

Lidmaten


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1C 1737-1889 lidmaten en akten van indemniteit

Lijst van predikanten


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Ouderlingen


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2 1639-1737; vooraf enkele inschrijvingen zonder datum
3 1736-1811

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index

Trouwen


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index
5 1807-1810
6 1810, 1834 huwelijksbescheiden

Begraven / Overlijden


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index