162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Zesgehuchten


Bevolkingsregister


406 1826 lijst houdende de namen van de ingezetenen van het gehucht Hout in de gemeente Zesgehuchten
405* 1849 stukken inzake het aanleggen van bevolkingsregisters
419* 1849-1906 staten van het aantal vertrokken en ingekomen personen
431* 1856 stuk inzake het laten grazen van schapen zonder vergunning
404* 1867 verordening inzake aangifte van vestiging in en vertrek uit de gemeente ten behoeve van het bevolkingsregister
403* 1868 stuk inzake J. van Boekel in verband met vertrek naar Pruisen
410 1870-1876 Gijzenrooij en Genoenhuis
409 1870-1876 Hoog-Geldrop
408 1870-1876 Hout
407 1870-1876 Hulst en Papenvoort
420* 1876-1895 register houdende namen van de ingekomen personen
417 1876-1896 dienstbodenregister
412 1876-1896 Hout en Hoog- Geldrop
413 1876-1896 Hulst en Papenvoort
411 1876-1896 Riel, Putten, Genoenhuis en Gijzenrooij
422* 1880-1920 register van huisnummering: Papenvoort, Hoog-Geldrop, Hout, Genoenhuis en Gijzenrooy Riel en Putten, Hulst
423* 1880-1920 register van huisnummering: Papenvoort, Hoog-Geldrop, Hout, Genoenhuis en Gijzenrooy, Riel en Putten, Hulst en Eindhovense weg
424* 1880-1920 register van huisnummering: Register van de huisnummering der voormalige gemeente Zesgehuchten
425* 1888-1894 lijst der zich in de gemeente bevindende kinderen, boven de zes en beneden de twaalf jaren (Wet van 17 augustus 1878 stbl nr. 127)
429* 1895-1903 verblijfsregister bestemd om in te schrijven de personen bedoeld in het artikel 5-14-30 van het KB van 27 juli 1887 Stbl. 140
418* 1896-1924 dienstbodenregister
415* 1896-1924 Genoenhuis, Gijzenrooi, Riel, Putten en Hulst
416* 1896-1924 klapper op het bevolkingsregister
414* 1896-1924 Papenvoort, Hoog-Geldrop en Hout
421* 1905-1921 register houdende namen van de ingekomen en vertrokken personen
430* 1907 logementsvergunning; stuk inzake de intrekking van een logementsvergunning voor pand Wijk A nr. 7 sectie B nr. 1609 (de vergunning werd verleend aan F.L. Everaers)
428* 1907 stukken inzake door de commissaris van de koningin afgegeven nationaliteitsbewijzen
426* 1909-1920 stukken inzake de bevolkingsstatistiek

Burgerlijke Stand


Geboorte


731 1813-1832
732 1833-1852
754* 1843-1921 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
733 1853-1872
734 1873-1882
735 1883-1892
736 1893-1902
737 1903-1912
756* 1913-1921

Huwelijk


755* 11813, 1814 register van huwelijksproclamaties, tevens huwelijken en overlijden
738 1813-1832
739 1833-1852
401* 1841-1915 mededelingen aan en verkregen inlichtingen van andere gemeenten. Onder andere huwelijksafkondigingen, overlijdensverklaringen enz
754* 1843-1921 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
740 1853-1872
741 1873-1882
742 1883-1892
743 1893-1902
744 1903-1912
745 1913-1921

Overlijden


755* 11813, 1814 register van huwelijksproclamaties, tevens huwelijken en overlijden
746 1813-1832
747 1833-1852
401* 1841-1915 mededelingen aan en verkregen inlichtingen van andere gemeenten. Onder andere huwelijksafkondigingen, overlijdensverklaringen enz
754* 1843-1921 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
748 1853-1872
749 1873-1882
750 1883-1892
402* 1892-1896 door medici afgegeven overlijdensverklaringen met vermelding der doodsoorzaak
751 1893-1902
752 1903-1912
753 1913-1921

Koster/Schoolmeester


Overlijden


16.44 1710-1715 overledenen in Zesgehuchten
16.45 1721-1810 (ook overledenen in Zesgehuchten 1719-1743)

Volkstelling


427* 1920 stukken betreffende de tiende algemene volkstelling