161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Zaandam


Gaarder


Huwelijk


98 1695-1709 impost op trouwen: Westzaandam
36b* 1708-1718 ondertrouw in Westzaandam
99 1710-1727 impost op trouwen: Westzaandam
38b* 1718-1730 ondertrouw in Westzaandam
100 1727-1749 impost op trouwen: Westzaandam
41b* 1730-1735 ondertrouw in Westzaandam
101 1749-1764 impost op trouwen: Westzaandam
40 1749-1769 gerecht en gaarder Oostzaandam
102 1765-1791 impost op trouwen: Westzaandam
41 1770-1803 gerecht en gaarder Oostzaandam
103 1792-1804 impost op trouwen: Westzaandam
104 1804-1805 impost op trouwen; 1806-1811 ondertrouwinschrijvingen van het gerecht: Westzaandam
42 1804-1805 trouwen; 1806-1811 ondertrouw: gerecht en gaarder Oostzaandam

Overlijden


105 1695-1701 impost op begraven: Westzaandam
106 1702-1709 impost op begraven: Westzaandam
107 1710-1718 impost op begraven: Westzaandam
108 1718-1724 impost op begraven: Westzaandam
109 1725-1731 impost op begraven: Westzaandam
110 1732-1739 impost op begraven: Westzaandam
43 1736-1755 gerecht en gaarder Oostzaandam
111 1739-1748 impost op begraven: Westzaandam
112 1748-1756 impost op begraven: Westzaandam
113 1757-1768 impost op begraven: Westzaandam
44 1757-1778 gerecht en gaarder Oostzaandam
114 1769-1778 impost op begraven: Westzaandam
45 1778-1805 gerecht en gaarder Oostzaandam
115 1779-1791 impost op begraven: Westzaandam
116 1792-1803 impost op begraven: Westzaandam
117 1803-1805 impost op begraven met overledenen en gegevens van de aangevers: Westzaandam

Gequalificeerde


Overlijden


46 1807-1808, 1810-1811 overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie: Oostzaandam

Gerecht


Huwelijk


96 1773-1795 ondertrouw: Westzaandam
97 1788-1795 ondertrouw en trouw: Westzaandam

Oud Rechterlijk Archief


Criminele aangelegenheden


57 1644-1645 Vierschaar: register van overtredingen gepleegd in Limmen, Heiloo, Groet, Heemskerk, Wormer, Knollendam, Jisp, Sloten, Sloterdijk, Zaandam en Aalsmeer en aantekening van de betaalde boetes

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


17* 1658-1705 lidmaten en attestaties Westzaan en Westzaandam(Fries Doopsgezind)
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Dopen / Geboorte


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
34 1752-1811 geboorteboek, alfabetisch ingericht: Oostzaandam (Waterlands Doopsgezind)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Trouwen


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Kerkeraadshandelingen


88* 1716-1727 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
89* 1748-1765 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties, met een lijst van weeskinderen: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
90* 1766-1781 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)

Lidmaten


17* 1658-1705 lidmaten en attestaties Westzaan en Westzaandam(Fries Doopsgezind)
82* 1688-1712 lidmaten en attestaties: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
18 1690-1713 lidmaten Westzaan en Westzaandam (Fries Doopsgezind)
30* 1704-1719 met achterin een kas- en bedelingsboek over de periode 1685-1699: Oostzaandam (Waterlands Doopsgezind)
84* 1712-1772 lidmaten en attestaties, alfabetisch op voornamen A-K: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
85* 1712-1772 lidmaten en attestaties, alfabetisch op voornamen L-Y, achterin gegevens over buitenlidmaten: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
83* 1712-1772 lidmaten en attestaties, chronologisch: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
88* 1716-1727 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
92 1716-1727, 1748-1754, 1764-1781 klapper op lidmatenboek inv.nr. 91: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
31 1719-1769 met klapper: Oostzaandam (Waterlands Doopsgezind)
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
89* 1748-1765 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties, met een lijst van weeskinderen: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
90* 1766-1781 kerkenraadsboek, incl. lidmaten en attestaties: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
81 1770, 1811 lidmatenboek met gegevens over de gezinsleden in de 18e en 19e eeuw; voorin een lijst van de gezinnen van de lidmaten: Westzaandam (Fries Doopsgezind)
32 1770-1836 met klapper: Oostzaandam (Waterlands Doopsgezind)
87* 1772-1841 lidmaten en attestaties, alfabetisch op voornamen: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
86* 1772-1855 lidmaten en attestaties, chronologisch: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
91 1783-1899 lidmatenboek, ingedeeld naar gezinnen met uitvoerige gegevens over de gezinsleden in de 18e en 19e eeuw: Westzaandam (Verenigd Doopsgezind)
33 1836-1878 met klapper: Oostzaandam (Waterlands Doopsgezind)

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


77* 1642-1674 dopen; 1643-1674 trouwen; 1642-1674 lidmaten en attestaties; 1673-1674 overlijden; incl. predikantenlijst voorin: Westzaandam
80 1642-1674, incl. lidmaten, huwelijken en een lijst van predikanten
--* 1675-1812
78 1675-1812 Westzaandam
81* 1792-1894
82* 1859-1955, incl. klapper; hierin ook lidmaten en huwelijken

Trouwen


77* 1642-1674 dopen; 1643-1674 trouwen; 1642-1674 lidmaten en attestaties; 1673-1674 overlijden; incl. predikantenlijst voorin: Westzaandam
80 1642-1674, incl. lidmaten, huwelijken en een lijst van predikanten
79* 1675-1811 Westzaandam
86 1675-1870
82* 1859-1955, incl. klapper; hierin ook lidmaten en huwelijken

Lidmaten


77* 1642-1674 dopen; 1643-1674 trouwen; 1642-1674 lidmaten en attestaties; 1673-1674 overlijden; incl. predikantenlijst voorin: Westzaandam
80 1642-1674, incl. lidmaten, huwelijken en een lijst van predikanten
80* 1675-1850 lidmaten- en attestaties: Westzaandam
83 1675-1875
84* 1859-1899, incl. klapper
82* 1859-1955, incl. klapper; hierin ook lidmaten en huwelijken
85* 1879-1895, incl. klapper

Lijst van predikanten


77* 1642-1674 dopen; 1643-1674 trouwen; 1642-1674 lidmaten en attestaties; 1673-1674 overlijden; incl. predikantenlijst voorin: Westzaandam
80 1642-1674, incl. lidmaten, huwelijken en een lijst van predikanten

Begraven / Overlijden


77* 1642-1674 dopen; 1643-1674 trouwen; 1642-1674 lidmaten en attestaties; 1673-1674 overlijden; incl. predikantenlijst voorin: Westzaandam

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1* 1613-1629, 1618-1626 dopen; 1608-1630 ondertrouw en trouw: Oostzaandam
2 1613-1629, 1618-1626 dopen; 1608-1630 ondertrouw en trouw; 1606-1658 lidmaten en attestaties: Oostzaandam
47 1672-1729 Westzaandam
3 1713-1745 Oostzaandam
48 1730-1777 Westzaandam
4 1745-1784 Oostzaandam
49 1778-1815 Westzaandam
5 1785-1815 Oostzaandam

Trouwen


1* 1613-1629, 1618-1626 dopen; 1608-1630 ondertrouw en trouw: Oostzaandam
2 1613-1629, 1618-1626 dopen; 1608-1630 ondertrouw en trouw; 1606-1658 lidmaten en attestaties: Oostzaandam
50 1644, 1668-1674 ondertrouw en trouw, lidmaten en attetaties: Westzaandam
54b* 1644-1664 Westzaandam
55b* 1668-1674 Westzaandam
51 1672-1759 ondertrouw en trouw: Westzaandam
6 1731-1777 ondertrouw en trouw: Oostzaandam
52 1760-1795 ondertrouw en trouw: Westzaandam
7 1778-1795 ondertrouw en trouw: Oostzaandam
53 1795-1811 ondertrouw en trouw, tevens gerecht: Westzaandam

Kerkeraadshandelingen


54a* 1642-1665 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
55a* 1665-1691 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
56a* 1691-1711 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
57a* 1809-1816 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
58a* 1816-1821 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
59a* 1821-1828 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
60a* 1828-1837 kerkeraadshandelingen: Westzaandam
61a* 1837-1847 kerkeraadshandelingen: Westzaandam

Lidmaten


8* 1608-1658 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
2 1613-1629, 1618-1626 dopen; 1608-1630 ondertrouw en trouw; 1606-1658 lidmaten en attestaties: Oostzaandam
50 1644, 1668-1674 ondertrouw en trouw, lidmaten en attetaties: Westzaandam
54c* 1646-1664 lidmaten en attestaties: Westzaandam
62 1664-1808 lidmaten- en attestatieboek: Westzaandam
55c* 1665-1691 lidmaten en altestaties: Westzaandam
16 1667-1670 Oostzaandam
9* 1670-1700 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
56b* 1691-1711 lidmaten en altestaties: Westzaandam
18 1697-1850 attestatieboek betreft vertrokken personen: Oostzaandam
10* 1701-1719 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
11* 1719-1733 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
12* 1733-1760 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
13* 1761-1792 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
17* 1765-1832 alfabetisch op voornaam: Oostzaandam
63* 1780-1831 lidmatenboek, alfabetisch op voornaam ingericht: Westzaandam
14* 1792-1798 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
15* 1798-1806 kerkeraadsboek, waarin lidmaten en attestaties: Oostzaandam
57b* 1809-1816 lidmaten en attestaties: Westzaandam
58b* 1816-1821 lidmaten en attestaties: Westzaandam
59b* 1821-1828 lidmaten en attestaties: Westzaandam
60b* 1829-1837 lidmaten en attestaties: Westzaandam
61b* 1838-1846 lidmaten en attestaties: Westzaandam

Begraven / Overlijden


23 1686-1732 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
67 1694-1701 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
29* 1696-1719 ontvangen begrafenisrechten; 1671-1676 ontvangen grafrechten; 1806 legger van de graven: Oostzaandam
19 1700-1899 legger van de graven en grafboek: Oostzaandam
68 1701-1709 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
69 1709-1717 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
70 1717-1731 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
24 1729-1734 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
71 1732-1746 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
25 1747-1762 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
72 1747-1767 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
26 1750-1769 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
76 1759-1778 begraafboek met vermelding van de leeftijden: Westzaandam
20 1760-1769 begraafboeken, met impostbedragen voor begraven: Oostzaandam
73 1768-1782 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
21 1770-1784 begraafboeken, met impostbedragen voor begraven: Oostzaandam
66* 1774-1821 register houdende servituten (eigendomsrechten) op graven in de kerk en op het Steene Kerkhof: Westzaan
74 1783-1803 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
27 1784-1788 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
22 1785-1804 begraafboeken, met impostbedragen voor begraven: Oostzaandam
28 1799-1812 register van ontvangen begrafenisrechten: Oostzaandam
75 1804-1813 register van ontvangen begrafenisrechten: Westzaandam
58c* 1817-1821 doodinschrijvingen; 1817 zangbundel: Westzaandam
59c* 1821-1828 doodinschrijvingen: Westzaandam
60c* 1828-1837 doodinschrijvingen: Westzaandam
61c* 1837-1846 doodinschrijvingen: Westzaandam

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


93 1669-1680 dopen; 1669-1678 trouwen; 1669-1672 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
94 1681-1693 dopen; 1681-1693 trouwen; 1680-1689 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
95 1694-1747, 1768-1805 dopen; 1694-1696, 1700-1746, 1772-1782 trouwen; 1769-1804 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam

Trouwen


93 1669-1680 dopen; 1669-1678 trouwen; 1669-1672 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
94 1681-1693 dopen; 1681-1693 trouwen; 1680-1689 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
95 1694-1747, 1768-1805 dopen; 1694-1696, 1700-1746, 1772-1782 trouwen; 1769-1804 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam

Begraven / Overlijden


93 1669-1680 dopen; 1669-1678 trouwen; 1669-1672 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
94 1681-1693 dopen; 1681-1693 trouwen; 1680-1689 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
95 1694-1747, 1768-1805 dopen; 1694-1696, 1700-1746, 1772-1782 trouwen; 1769-1804 overlijden: H. Maria Magdalena, Westzaandam
95a 1699-1887 begraven: H. Maria Magdalena, Westzaandam

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Communie


35 1734-1748 dopen, trouwen, communicanten en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam

Dopen / Geboorte


35 1734-1748 dopen, trouwen, communicanten en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
36 1748-1781 dopen en trouwen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
37 1777-1811 H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
39 1784-1812 St. Bonifacius Zaandam

Trouwen


35 1734-1748 dopen, trouwen, communicanten en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
36 1748-1781 dopen en trouwen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
38 1777-1816 trouwen en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam

Begraven / Overlijden


35 1734-1748 dopen, trouwen, communicanten en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam
38 1777-1816 trouwen en doodinschrijvingen: H. Maria Magdalena, Het Kalf, Oostzaandam