162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Woensel


Bevolkingsregister


1436 1850-1859 klapper op inv.nrs. 1433-1435
1433 1850-1859 wijk A en wijk B (huizen 187-194)
1434 1850-1859 wijk B (huizen 195-307)
1435 1850-1859 wijk C
1492* 1852 huizenregisters
1494* 1860 - 1880 registers van huisnummering
1483 1860-1880 dienstbodenregisters
1445 1860-1880 klapper op inv.nrs. 1437 - 1444
1437 1860-1880 wijk A
1439 1860-1880 wijk E
1440 1860-1880 wijk F
1441 1860-1880 wijk G
1442 1860-1880 wijk H deel 1
1443 1860-1880 wijk H deel 2
1444 1860-1880 wijk I
1438 1860-1880 wijken B, C en D
1484 1880-1890 dienstbodenregisters
1454* 1880-1890 klapper op inv.nrs. 1446-1453
1453 1880-1890 wijk
1446 1880-1890 wijk A
1447 1880-1890 wijk B
1448 1880-1890 wijk C
1449 1880-1890 wijk D
1450 1880-1890 wijk E
1452 1880-1890 wijk G
1451 1880-1890 wijken F en H
1485 1890-1909 dienstbodenregisters
1455 1890-1920 beginletters A-D
1456 1890-1920 beginletters D-H
1457 1890-1920 beginletters H-K
1458 1890-1920 beginletters K-M
1459 1890-1920 beginletters M-S
1460 1890-1920 beginletters S-T
1461 1890-1920 beginletters V-W
1480* 1890-1920 klapper op inv.nrs. 1455-1479
1481* 1890-1920 klapper op inv.nrs. 1455-1479
1499* 1890-1920 wijkregisters A
1500* 1890-1920 wijkregisters D
1501* 1890-1920 wijkregisters D en L
1502* 1890-1920 wijkregisters E
1503* 1890-1920 wijkregisters H
1496* 1890-1920 wijkregisters I
1497* 1890-1920 wijkregisters II
1504* 1890-1920 wijkregisters L
1505* 1890-1920 wijkregisters S
1506* 1890-1920 wijkregisters V
1507* 1890-1920 wijkregisters W
1462 1895-1898 registers van vestigingen
1508* 1901-1905 kaarten van ingekomen en vertrokken personen
1463 1903-1905 registers van vestigingen
1498* 1903-1910 wijkregisters
1464 1906-1908 registers van vestigingen
1465 1909-1910 registers van vestigingen
1486 1909-1917 dienstbodenregisters
1493* 1910 huizenregisters
1466 1910-1911 registers van vestigingen
1467 1911-1912 registers van vestigingen
1468 1912-1913 registers van vestigingen
1469 1913 registers van vestigingen
1470 1913-1914 registers van vestigingen
1471 1914 registers van vestigingen
1472 1914-1915 registers van vestigingen
1473 1915 registers van vestigingen
1474 1915-1916 registers van vestigingen
1509* 1916 kaarten van ingekomen en vertrokken personen
1931* 1916 register van ingekomen personen
1933* 1916 register van vertrokken personen
1475 1916 registers van vestigingen
1487 1916-1920 dienstbodenregisters
1476 1917 registers van vestigingen
1510* 1917-1919 kaarten van ingekomen en vertrokken personen
1932* 1917-1919 register van ingekomen personen
1934* 1917-1919 register van vertrokken personen
1477 1918 registers van vestigingen
1478 1918-1919 registers van vestigingen
1490* 1918-1920 bevolkingsregister R.P.I
1491 1919 register Belgische vluchtelingen, beginletters A-J
1489 1919-1920 dienstbodenregisters
1479 1919-1920 registers van vestigingen
1488 1920 dienstbodenregisters
1495* ± 1900 registers van huisnummering

Burgerlijke Stand


Geboorte


1511 1811 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1530* 1811-1912 10-jaarlijkse klappers geboorteakten
1512 1812 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1513 1813 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1514 1814-1822
1515 1823-1832
1516 1833-1842
1517 1843-1852
1518 1853-1862
1519 1863-1872
1520 1873-1882
1521 1883-1887
1522 1888-1892
1523 1893-1897
1524 1898-1902
1525 1903-1907
1526 1908-1912
1527 1913-1915
1531* 1913-1922 10-jaarlijkse klappers geboorteakten
1528 1916-1918
1529 1919-1920

Huwelijk


1511 1811 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1546* 1811-1912 10-jaarlijkse klappers huwelijken
1512 1812 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1513 1813 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1532 1814-1822
1533 1823-1832
1534 1833-1842
1535 1843-1852
1536 1853-1862
1537 1863-1872
1538 1873-1882
1539 1883-1892
1540 1893-1902
1541 1903-1907
1542 1908-1912
1543 1913-1915
1547* 1913-1922 10-jaarlijkse klappers huwelijken
1544 1916-1918
1545 1919-1920

Overlijden


1511 1811 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1561* 1811-1912 10-jaarlijkse klappers overlijden
1512 1812 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1513 1813 registers van geboorten, huwelijken en overlijden
1548 1814-1822
1549 1823-1832
1550 1833-1842
1551 1843-1852
1552 1853-1862
1553 1863-1872
1554 1873-1882
1555 1883-1892
1563* 1893 overlijdensverklaringen
1556 1893-1902
1564* 1895 overlijdensverklaringen
1565* 1896 overlijdensverklaringen
1566* 1897 overlijdensverklaringen
1567* 1898 overlijdensverklaringen
1568* 1899 overlijdensverklaringen
1569* 1900 overlijdensverklaringen
1570* 1901 overlijdensverklaringen
1571* 1902 overlijdensverklaringen
1572* 1903 overlijdensverklaringen
1557 1903-1907
1573* 1904 overlijdensverklaringen
1574* 1905 overlijdensverklaringen
1575* 1906 overlijdensverklaringen
1576* 1907 overlijdensverklaringen
1577* 1908 overlijdensverklaringen
1558 1908-1912
1578* 1909 overlijdensverklaringen
1579* 1910 overlijdensverklaringen
1580* 1911 overlijdensverklaringen
1581* 1912 overlijdensverklaringen
1582* 1913 overlijdensverklaringen
1559 1913-1916
1562* 1913-1922 10-jaarlijkse klappers overlijden
1583* 1915 overlijdensverklaringen
1584* 1916 overlijdensverklaringen
1585* 1917 overlijdensverklaringen
1560 1917-1920
1586* 1918 overlijdensverklaringen
1587* 1919 overlijdensverklaringen
1588* 1920 overlijdensverklaringen

Gequalificeerde


Overlijden


48.17 1806-1810

Koster/Schoolmeester


Overlijden


48.13 1688-1689
48.14 1715-1806
48.15 1720-1803
48.16 1806-1810

Schepenbank


Huwelijk


48.12 1696-1806 huwelijksbijlagen
48.8 1699-1779 huwelijk en ondertrouw
48.9 1779-1803 huwelijk en ondertrouw
48.10 1804-1808 huwelijk en ondertrouw
48.11 1808-1810 huwelijk en ondertrouw

Volkstelling


1432* 1815 bevolkingsregister met klappers van Lijmbeekstraat Broek en Fellenoord
1977 1837 lijst van ingezetenen of Bevolking-Register
1978 1840 volkstelling
1482 1849 hoofdelijk invullingsregister

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


48.4 1688-1689
48.5 1697-1810
48.6 1798-1814

Lidmaten


48.7 1798-1812

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


48.18 1626-1666
48.1 1650-1735 dopen onwettige kinderen (fol. 189) en van vreemdelingen (fol. 1-2v
48.19 1653-1671
48.20 1682-1688
48.21 1691-1726
48.2 1698-1717 dopen onwettige kinderen (fol. 189) en van vreemdelingen (fol. 1-2v
48.3 1765-1810
48.22 1805-1834

Trouwen


48.1 1650-1735 dopen onwettige kinderen (fol. 189) en van vreemdelingen (fol. 1-2v
48.21 1691-1726
48.3 1765-1810
48.22 1805-1834