162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Wisch


Bevolkingsregister


1365*
1372* 1845-1851, 1854, 1865, 1867, 1869, 1870, 1882 staten van landverhuizers
1201 1849-1861 Silvolde
1200 1849-1861 Terborg
1203 1849-1861 Varsseveld/Binnenheurne/Heelweg/Westendorp
1204 1849-1861 Varsseveld/Binnenheurne/Heelweg/Westendorp
1202 1849-1861 Varsseveld/Binnenheurne/Heelweg/Westendorp
1866* 1860-1870 klappers
1344* 1862-1868 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1210 1862-1870 Heelweg/Westendorp
1211 1862-1870 Heelweg/Westendorp
1207 1862-1870 Silvolde
1206 1862-1870 Silvolde
1205 1862-1870 Terborg
1208 1862-1870 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen
1209 1862-1870 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen
1217 1870-1880 Heelweg
1867* 1870-1880 klappers
1214 1870-1880 Silvolde
1213 1870-1880 Silvolde, nr 1-175
1212 1870-1880 Terborg
1215 1870-1880 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen
1216 1870-1880 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen
1218 1870-1880 Westendorp
1345* 1877-1889 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1223 1880-1889 Binnenheurne/Sinderen
1224 1880-1889 Heelweg
1220 1880-1889 Silvolde
1219 1880-1889 Terborg
1221 1880-1889 Varsseveld
1225 1880-1889 Westendorp
1868* 1880-1890 klappers
1346* 1890-1897 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1230 1890-1900 Binnenheurne/Sinderen
1231 1890-1900 Heelweg
1869* 1890-1900 klappers
1227 1890-1900 Silvolde
1228 1890-1900 Silvolde
1226 1890-1900 Terborg
1229 1890-1900 Varsseveld
1232 1890-1900 Westendorp
1351* 1892-1896 registers van ingekomen personen
1361* 1892-1897 registers van vertrokken personen
1352* 1896-1901 registers van ingekomen personen
1362* 1897-1902 registers van vertrokken personen
1347* 1898-1909 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1870* 1900-1910 klappers
1241 1901-1911 Binnenheurne/Sinderen
1242 1901-1911 Heelweg
1238 1901-1911 Silvolde deel B
1236 1901-1911 Silvolde deel B
1237 1901-1911 Silvolde deel B
1239 1901-1911 Silvolde, aanvullingen en wijzigingen
1233 1901-1911 Terborg deel A
1234 1901-1911 Terborg deel A
1235 1901-1911 Terborg, aanvullingen en wijzigingen
1240 1901-1911 Varsseveld
1244 1901-1911 Varsseveld, aanvullingen en wijzigingen
1243 1901-1911 Westendorp
1353* 1902-1904 registers van ingekomen personen
1363* 1902-1905 registers van vertrokken personen
1354* 1905-1908 registers van ingekomen personen
1364* 1905-1909 registers van vertrokken personen
1355* 1909-1913 registers van ingekomen personen
1871* 1910-1919 klappers
1874* 1911-1921 klappers, Silvolde
1873* 1911-1921 klappers, Terborg
1872* 1911-1921 klappers, Varsseveld
1252 1912-1921 Binnenheurne/Sinderen
1253 1912-1921 Heelweg
1248 1912-1921 Silvolde deel B
1249 1912-1921 Silvolde deel B
1250 1912-1921 Silvolde deel B
1245 1912-1921 Terborg deel A
1246 1912-1921 Terborg deel A
1247 1912-1921 Terborg, aanvullingen en wijzigingen
1251 1912-1921 Varsseveld
1254 1912-1921 Westendorp deel F
1255 1912-1921 Westendorp deel F
1256* 1912-1921(?) Terborg, aanvullingen en wijzigingen
1356* 1913-1917 registers van ingekomen personen
1366* 1913-1918 registers van vertrokken personen
1374* 1916-1918 stukken betreffende de registratie van geïnterneerde Belgische vluchtelingen
1375* 1916-1918 stukken betreffende de registratie van geïnterneerde Franse vluchtelingen
1376* 1917 register van Duitse vreemdelingen, verblijvend te Varsseveld
1357* 1918-1922 registers van ingekomen personen
1367* 1918-1922 registers van vertrokken personen
1257 1922-1932 gezinskaarten, A-G
1258 1922-1932 gezinskaarten, H-L
1259 1922-1932 gezinskaarten, M-T
1260 1922-1932 gezinskaarten, U-Z
1267* 1922-1932 gezinsleden, A-E
1268* 1922-1932 gezinsleden, F-Kem
1269* 1922-1932 gezinsleden, Kep-N
1270* 1922-1932 gezinsleden, R-U
1271* 1922-1932 gezinsleden, V-Z
1272* 1922-1932 inwonenden, A-Bram
1273* 1922-1932 inwonenden, Brand-F
1274* 1922-1932 inwonenden, G-Holte
1275* 1922-1932 inwonenden, Holth-Koenders
1276* 1922-1932 inwonenden, Koenen-Mijer
1277* 1922-1932 inwonenden, Meijerink-Roe
1278* 1922-1932 inwonenden, Romp-Tang
1279* 1922-1932 inwonenden, Tankink-Westerman
1280* 1922-1932 inwonenden, Westerveld-Z
1263* 1922-1932 wijk B
1264* 1922-1932 wijk C
1265* 1922-1932 wijk C, D en E
1266* 1922-1932 wijk E en F
1261* 1922-1932 woningkaarten, wijk A
1262* 1922-1932 woningkaarten, wijk E en F
1358* 1923-1927 registers van ingekomen personen
1368* 1923-1927 registers van vertrokken personen
1369* 1928-1931 registers van vertrokken personen
1359* 1928-1932 registers van ingekomen personen
1281 1932-1940 gezinskaarten, A-Hardam
1282 1932-1940 gezinskaarten, Harm-M
1283 1932-1940 gezinskaarten, N-V
1284 1932-1940 gezinskaarten, W-Z
1292* 1932-1940 gezinsleden, A-E
1293* 1932-1940 gezinsleden, F-J
1294* 1932-1940 gezinsleden, K-M
1295* 1932-1940 gezinsleden, N-Sme
1296* 1932-1940 gezinsleden, Smid-Z
1297* 1932-1940 inwonenden, A-B
1298* 1932-1940 inwonenden, C-Hel
1299* 1932-1940 inwonenden, Hen-Koe
1300* 1932-1940 inwonenden, Kok-Nijh
1301* 1932-1940 inwonenden, Nijk-Schutte
1302* 1932-1940 inwonenden, Schuurman-V
1303* 1932-1940 inwonenden, W-Z
--* 1932-1940 Klooster St. Clara
1285* 1932-1940 woningkaarten, wijk A
1286* 1932-1940 woningkaarten, wijk A
1287* 1932-1940 woningkaarten, wijk B
1289* 1932-1940 woningkaarten, wijk C
1288* 1932-1940 woningkaarten, wijk C
--* 1932-1940 woningkaarten, wijk D
--* 1932-1940 woningkaarten, wijk E
1291* 1932-1940 woningkaarten, wijk F
--* 1932-1940 woonwagens, wijk B
1290* 1932-1940 woonwagens, wijk D
1360* 1933-1939 registers van ingekomen personen
1348* 1939-1945 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1304* 1940-1951 woningkaarten, wijk A en B
1305* 1940-1951 woningkaarten, wijk B en C
1306* 1940-1951 woningkaarten, wijk C en D
1307* 1940-1951 woningkaarten, wijk E
1308* 1940-1951 woningkaarten, wijk F
1310* 1940-1951 woonwagens (incl. Terborg, Heelweg, Sinderen en Westendorp
1309* 1940-1951 woonwagens (incl. Varsseveld en Silvolde)
1349* 1945-1951 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1373* 1946-1964 regsiter van verblijfsvergunningen
1370* 1948-1953 registers van vertrokken personen
1350* 1952-1958 registers van aangifte mbt vestiging en vertrek
1371* 1954-1959 registers van vertrokken personen

Volkstelling


1188 1826-1828
1187* 1829
1189 1829 aanvulling deel 1
1190 1829 aanvulling deel 2
1198 1839 Heelweg/Westendorp
1199 1839 Heelweg/Westendorp
1194 1839 Silvolde [1847/1849]
1195 1839 Silvolde [1847/1849]
1193 1839 Terborg [1847/1849]
1192 1839 Terborg/Silvolde
1191 1839 Terborg/Silvolde
1196 1839 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen
1197 1839 Varsseveld/Binnenheurne/Sinderen