163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Wijmbritseradeel


Gerecht


Huwelijk


984 1758-1811 huwelijksafkondigingen en bevestigingen
985 1803, 1806-1811 huwelijksaangiften