161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Wijdenes


Bevolkingsregister


2 1821-1837 in volgorde van huisnummering
3 1821-1837 klad
4 1850-1861
8 1850-1861 klapper
12 1854-1874 dienstboden en andere inwonenden
9 1861-1900 klapper
5 1861-1900, met voorin Wijdenes en achterin Oosterleek
15 1866-1874 ingekomen en vertrokken personen
13 1874-1882 dienstboden en andere inwonenden
16 1875 ingekomen en vertrokken personen
17 1876-1885 ingekomen en vertrokken personen
18 1886-1891 ingekomen en vertrokken personen
6 1900-1918
10 1900-1918 klapper
19 1916-1920 ingekomen personen
24 1916-1920 vertrokken personen
7* 1918-1938 gezinskaarten
11 1918-1938 klapper, op ingeschrevenen met een andere familienaam dan het gezinshoofd
14 1920-1927 dienstboden en andere inwonenden
25* 1921-1928 vertrokken personen
20* 1921-1929 ingekomen personen
26* 1928-1932 vertrokken personen
21* 1929-1931 ingekomen personen
22* 1932-1936 ingekomen personen
27* 1932-1936 vertrokken personen
23* 1937-1938 ingekomen personen
28* 1937-1938 vertrokken personen

Plaatselijke overheid


Overlijden


5 1779-1828 legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen

Stedelijke overheid


Huwelijk


6 1677-1799 huwelijkssluitingen voor het gerecht, tot 1795 uitsluitend betreffende niet-gereformeerden
7 1753-1812

Overlijden


7 1753-1812
8 1806-1812

Volkstelling


1 1850

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1617-1639 lidmaten door kerkenraad; 1617-1636, 1679, 1685 dopen; 1617-1650, 1662-1665, 1694-1738 trouwen
4 1744-1812

Trouwen


1 1617-1639 lidmaten door kerkenraad; 1617-1636, 1679, 1685 dopen; 1617-1650, 1662-1665, 1694-1738 trouwen

Lidmaten


1 1617-1639 lidmaten door kerkenraad; 1617-1636, 1679, 1685 dopen; 1617-1650, 1662-1665, 1694-1738 trouwen
2 1639-1653, 1657-1673, 1693-1744, 1760-1798 lidmaten door kerkenraad; 1639-1710, 1760-1797 lidmaten
3 1797-1856

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9 1688-1708 dopen; 1688-1689, 1693-1717 trouwen; lijst van katholieke families in Hem, Venhuizen, Wijdenes, Oosterleek en De Hout, met vermelding van namen en gezinssamenstelling

Trouwen


9 1688-1708 dopen; 1688-1689, 1693-1717 trouwen; lijst van katholieke families in Hem, Venhuizen, Wijdenes, Oosterleek en De Hout, met vermelding van namen en gezinssamenstelling