162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Westerhoven


Bevolkingsregister


1110* 1822-1826 akten van attestatie van nieuwe inwoners betreffende hun gedrag
1099* 1826-1935 stukken betreffende vertrek uit en vestiging in de gemeente
1111* 1833-1919 stukken betreffende de afgifte van bewijzen van goed gedrag
1097* 1837-1919 stukken betreffende het bijhouden van het bevolkingsregister en het geven van inlichtingen
1088 1850-1859
1114* 1851 missive van de staatsraad-gouverneur betreffende de nummering van de huizen
1089 1860-1869
1102* 1868-1896 register van ingekomen personen
1090 1870-1889
1091 1870-1900 dienstbodenregister
1112* 1885 paspoort voor P.J. Daris
1096* 1890-1900 klappers op het bevolkingsregister
1092 1890-1901
1100* 1897-1901 register van ingekomen en vertrokken personen
1094* 1900-1925 klappers op het bevolkingsregister
1093 1901-1925
1747 1901-1939 dienstbodenregister
1101* 1902-1909 register van ingekomen en vertrokken personen
1103* 1910-1916 register van ingekomen personen
1106* 1910-1916 register van vertrokken personen
1115* 1911 register van huisnummering, met verwijzing naar het bevolkingsregister
1109* 1914-1918 register van in Westerhoven verblijvende Belgische vluchtelingen
1107* 1916-1933 register van vertrokken personen
1104* 1916-1934 register van ingekomen personen
1095 1925-1939 gezinskaarten
1105* 1934-1941 register van ingekomen personen
1108* 1934-1941 register van vertrokken personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


1058 1811-1813 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1078* 1811-1892 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1059 1814 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1060 1815 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1061 1816 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1062 1817 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1063 1818-1840
1083* 1833-1918 verzoeken van diverse instanties betreffende het afgeven van uitreksels uit geboorteregisters
1064 1841-1860
1065 1861-1880
1066 1881-1900
1741* 1901-1920
1085* 1902 stukken betreffende de erkenning van kinderen
1742* 1921-1940
1743* 1941-1950

Huwelijk


1058 1811-1813 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1078* 1811-1892 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1059 1814 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1060 1815 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1061 1816 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1062 1817 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1067 1818-1840
1080* 1828-1915 stukken betreffende de huwelijksafkondigingen en het toezenden van akten ten behoeve van het opmaken van de huwelijksakten
1068 1841-1860
1069 1861-1880
1070 1881-1900
1071 1901-1920
1744 1921-1940
1745* 1941-1950

Overlijden


1058 1811-1813 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1078* 1811-1892 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1059 1814 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1060 1815 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1061 1816 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1062 1817 registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1072 1818-1840
1081* 1830-1915 geneeskundige verklaringen in verband met het vaststellen van doodsoorzaken
1082* 1831-1913 extracten uit de overlijdensregisters en kennisgeving van de overlijden in andere gemeenten
1073 1841-1860
1074 1861-1880
1075 1881-1900
1076 1901-1920
1077 1921-1940
1746 1941-1950

Stukken van Rechterlijke aard


1079* 1816-1915 stukken betreffende de controle van de registers van de burgerlijke stand door de officier van justitie
1084* 1891 vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch tot verbetering van een geboorteakte uit 1866

Koster/Schoolmeester


Overlijden


46.2 1777-1810 ook begraven uit Borkel

Volkstelling


1086 1830
1087 1840
1098* 1869-1920 stukken betreffende de volkstellingen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


46.1 1734-1811 extract uit doopregister 1800, fol. 39v-40; idem 1787, 1801, fol. 76-77

Trouwen


46.1 1734-1811 extract uit doopregister 1800, fol. 39v-40; idem 1787, 1801, fol. 76-77

Begraven / Overlijden


46.1 1734-1811 extract uit doopregister 1800, fol. 39v-40; idem 1787, 1801, fol. 76-77