162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Weesperkarspel


Gaarder


Belastinginning


7 1706, 1709, 1713, 1714, 1716, 1719, 1725, 1729, 1793, 1794 taxaties in verband met de heffing van de belasting op de collaterale successie
8 1731-1779 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
4 1731-1794 register van ontvangst van belasting op verkoop van onroerende goederen
6 1731-1805 register van aangifte ivm heffing van belasting op collaterale successie
2 1735-1778 register van aangifte ivm heffing van belasting op verkoop van onroerende goederen
1 1753-1805 register waarin opgenomen de opbrengst van de boeten op de ongefundeerde processen, de belasting op de verkoop van onroerende goederen, op de collaterale successie, op de verkoop van schepen, op de verkoop van roerende goederen en van de impost op trouwen en begraven
9 1779-1801 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
3 1779-1805 register van aangifte ivm heffing van belasting op verkoop van onroerende goederen
5 1794-1807 register van ontvangst van belasting op verkoop van onroerende goederen
10 1801-1811 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie; 1806-1811 recht van successie

Collaterale successie


7 1706, 1709, 1713, 1714, 1716, 1719, 1725, 1729, 1793, 1794 taxaties in verband met de heffing van de belasting op de collaterale successie
8 1731-1779 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
1 1753-1805 register waarin opgenomen de opbrengst van de boeten op de ongefundeerde processen, de belasting op de verkoop van onroerende goederen, op de collaterale successie, op de verkoop van schepen, op de verkoop van roerende goederen en van de impost op trouwen en begraven
9 1779-1801 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
10 1801-1811 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie; 1806-1811 recht van successie

Huwelijk


15 1706-1711 impost op het trouwen en impost op het begraven (Bijlmermeer)
7 1733-1752 impost op het trouwen; 1733-1790 impost op het begraven
17 1733-1805 impost op trouwen, klapper
8 1753-1787 impost op trouwen
1 1753-1805 register waarin opgenomen de opbrengst van de boeten op de ongefundeerde processen, de belasting op de verkoop van onroerende goederen, op de collaterale successie, op de verkoop van schepen, op de verkoop van roerende goederen en van de impost op trouwen en begraven
9 1788-1805 impost op trouwen

Overlijden


15 1706-1711 impost op het trouwen en impost op het begraven (Bijlmermeer)
16 1711-1805 impost op het begraven; 1806-1810 overlijden successie (gequalificeerde) (Bijlmermeer)
7 1733-1752 impost op het trouwen; 1733-1790 impost op het begraven
11 1733-1805 impost op begraven, klapper; overlijden successie (gequalificeerde), klapper
1 1753-1805 register waarin opgenomen de opbrengst van de boeten op de ongefundeerde processen, de belasting op de verkoop van onroerende goederen, op de collaterale successie, op de verkoop van schepen, op de verkoop van roerende goederen en van de impost op trouwen en begraven
10 1791-1805 impost op begraven; 1806-1811 overlijden successie (gequalificeerde)

Taxaties


7 1706, 1709, 1713, 1714, 1716, 1719, 1725, 1729, 1793, 1794 taxaties in verband met de heffing van de belasting op de collaterale successie
8 1731-1779 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
9 1779-1801 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie
10 1801-1811 register van taxatie ivm heffing van belasting op collaterale successie; 1806-1811 recht van successie

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


4 1731-1794 register van ontvangst van belasting op verkoop van onroerende goederen
2 1735-1778 register van aangifte ivm heffing van belasting op verkoop van onroerende goederen
3 1779-1805 register van aangifte ivm heffing van belasting op verkoop van onroerende goederen
5 1794-1807 register van ontvangst van belasting op verkoop van onroerende goederen

Gerecht


Huwelijk


12 1632-1687 ondertrouw en trouw voor het gerecht en impost op trouwen (Bijlmermeer)
14 1667-1791 bijlagen op ondertrouwen en trouwen voor het gerecht (Bijlmermeer)
13 1712-1810 ondertrouw en trouw voor het gerecht en impost op trouwen (Bijlmermeer)
6 1750-1811 trouwen
4 1795-1805 huwelijksafkondigingen
1 1795-1808 ondertrouw
3 1798, 1804-1811 bijlagen ondertrouw
5 1805-1811 huwelijksafkondigingen
2 1808-1811 ondertrouw