163297 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-6-2022 om 11:02

Waveren-Botshol


Gerecht


Huwelijk


3050* 1733, 1734, 1736-1738 register van huwelijksaangiften, opgemaakt in verband met de heffing van de belasting op huwelijksvoltrekkingen
2184 1733-1738

Overlijden


3110* 1759-1777 belasting op begrafenissen
3111* 1777-1806 belasting op begrafenissen
3112* 1809-1811 register van overleden personen, met aantekening van ouderdom, woonplaats en nagelaten betrekkingen, opgemaakt in verband met de heffing van belastingen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1260 1770-1812 betreft een uittreksel uit het doopregister betreffende gedoopten uit Waveren, Botshol en De Winkel