162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Wateren


Bevolkingsregister


1414 1819-1829 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1415 1819-1829 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1416 1819-1829 met mutaties tot 1831 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1364 1820-1835 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de stamboeken van kolonisten in de vrije koloniën
1370* 1822-1827 Maatschappij van Weldadigheid: lijsten van in de koloniën aangekomen vrije of gewone kolonisten
1392* 1828-1850 Maatschappij van Weldadigheid: uittreksels uit de geboorte- en doopregisters van personen, die op bijzonder contract zijn opgenomen in de gestichten
1417 1829-1831 met mutaties tot 1834 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1389 1829-1859 Maatschappij van Weldadigheid: personen die op bijzonder contract zijn opgenomen; deel 1
1390 1829-1859 Maatschappij van Weldadigheid: personen die op bijzonder contract zijn opgenomen; deel 2
1391* 1829-1859 Maatschappij van Weldadigheid: stamlijsten van naar de koloniën gezonden personen
1418 1831-1835 met mutaties tot 1843 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1371* 1833, 1834 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1372* 1835, 1836 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1419 1835-1843 met mutaties tot 1854 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de bevolkingsregisters van wezen en vondelingen
1365 1835-1850 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de stamboeken van kolonisten in de vrije koloniën
1373* 1837, 1838 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1374* 1839 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1375* 1840, 1841 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1376* 1842, 1843 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1377* 1844, 1845 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1378* 1846 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1379* 1847 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1380* 1848, 1849 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1366 1850-1855 Maatschappij van Weldadigheid: alfabetische klappers op de stamboeken van kolonisten in de vrije koloniën
1381* 1851, 1852 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1382* 1853 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1383* 1854 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1384* 1855, 1856 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1385* 1857 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen
1386* 1858, 1859 Maatschappij van Weldadigheid: mutatielijsten van kolonisten, wezen, bedelaars en veteranen