162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Warmond


Bevolkingsregister


614* 1814 staat met namen van personen die zich sinds 1 december 1813 in Warmond gevestigd hebben
615 1842-1853 met achterin alfabetische naamindex
630 1842-1853 register van dienstboden met achterin alfabetische naamindex
634* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Aa t/m Bal
635* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Ban t/m Ber
636* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Ber t/m Bez
637* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Bie t/m Bor
638* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Bos t/m Brun
639* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Bruyn t/m Damen
640* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Dan t/m Duiv
641* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Duur t/m Elij
642* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Emde t/m Geers
643* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Geest t/m Grieken
644* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Groen t/m Haai
645* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Haen t/m Heen
646* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Heen t/m Hink
647* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Hock t/m Hors
648* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Hos t/m Jut
649* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Kaad t/m Klim
650* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Klink t/m Kors
651* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Kort t/m Kwik
652* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Laan t/m Leeuw
653* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Leger t/m Meek
654* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Meer t/m Misp
655* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Mobr t/m Nieuw
656* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Nieu t/m Otto
657* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Oud t/m Overvl
658* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Paap t/m Poel
659* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Poot t/m Rivi
661* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Saa t/m Schol
662* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Scho t/m Sev
663* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Sie t/m Siv
664* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Sling t/m Spier
665* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Spre t/m Stijn
666* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Tab t/m Tijs
667* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Ubr t/m Verm
660* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): v. Rijn t/m Ruij
672* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): v. Winsen. t/m v. Zeijl
668* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Versch t/m Voet
669* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Vog t/m Vre
670* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Vroo t/m Wes
671* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Wes t/m v. Winsen
673* 1842-1927 alfabetische naamindex (bevolking en dienstboden): Zier t/m Zijl
616 1854-1863 met achterin alfabetische naamindex
675* 1855-1875 formulieren van een verzoekschrift waarbij burgemeester en wethouders van de ene gemeente aan die van de andere gemeente vragen of zij de inschrijving van een uit de eerstgenoemde gemeente vertrokken persoon in hun bevolkingsregisters willen bevestigen
674* 1858 akte waarbij de burgemeester van Lisse verklaart dat in de bevolkingsregisters is aangetekend dat Maria Zeestraten tijdelijk naar Warmond vertrokken is
617 1865-1880
618 1868-1880 met achterin alfabetische naamindex
676* 1877 lijst met de namen van enige zusters van de r.k. naai- en bewaarschool, hun geboorteplaats en -datum
631 1880-1889 register van dienstboden met achterin alfabetische naamindex
619 1883-1889
677* 1885-1905 lijst met namen van inwoners van Warmond
620 1889-1904 deel 1
621 1889-1904 deel 2
632 1889-1904 register van dienstboden met achterin alfabetische naamindex
678* 1895-1897 ingekomen personen
693* 1898-1900 vertrokken personen
679* 1898-1901 ingekomen personen
694* 1900-1903 vertrokken personen
680* 1901-1903 ingekomen personen
681* 1904-1905 ingekomen personen
695* 1904-1905 vertrokken personen
622 1905-1910 deel A1
623 1905-1910 deel B1
624 1905-1910 deel C1
628 1905-1927 alfabetische naamindex op deel A, B en C 1
629 1905-1927 alfabetische naamindex op deel A, B en C 2
633 1905-1927 register van dienstboden
706 1905-1927 register van professoren, studenten en het huispersoneel van het seminarie
707* 1906 verzoekschrift waarbij de inspecteur van vervoer van de Hollandsche IJzeren-Spoorweg-Maatschappij aan de burgemeester van Warmond vraagt of hij inlichtingen over Cornelis Pieter Antonie Fraij kan verstrekken
696* 1909-1910 vertrokken personen
682* 1910-1911 ingekomen personen
625 1911-1927 deel A2
626 1911-1927 deel B2
627 1911-1927 deel C2
683* 1914-1917 ingekomen personen
684* 1917-1919 ingekomen personen
697* 1917-1919 vertrokken personen
708* 1919 brief waarbij de burgemeester van Rotterdam aan die van Warmond meedeelt dat Lambertus J. Jansen onder overlegging van een getuigschrift van woonplaatsverandering zich in Rotterdam heeft gevestigd en dat hij op 17 juli 1919 is ingeschreven
709* 1920 verzoekschrift waarbij de inspecteur van politie van de Gemeente Roosendaal en Nispen aan de burgemeester van Warmond vraagt of hij het adres van A. J. A. van der Geest wil geven; 1920; met op de achterzijde het antwoord van de burgemeester van Warmond
685* 1920-1921 ingekomen personen
698* 1920-1921 vertrokken personen
686* 1921-1922 ingekomen personen
699* 1921-1922 vertrokken personen
712* 1921-1939 alfabetische naamindex op de gezinskaarten van personen die een afwijkende geslachtsnaam hebben van die van het gezinshoofd (gehuwde vrouwen, pleegkinderen en kinderen van een vorige echtgeno(o)t(e))
710 1921-1939 gezinskaarten A t/m K
711 1921-1939 gezinskaarten L t/m Z
713 1921-1939 register van personen die niet tot een gezin behoren (dienstpersoneel, studenten van het seminarie, enz.)
687* 1923-1924 ingekomen personen
700* 1923-1924 vertrokken personen
688* 1924-1925 ingekomen personen
701* 1924-1925 vertrokken personen
689* 1925-1927 ingekomen personen
702* 1925-1927 vertrokken personen
690* 1927-1928 ingekomen personen
703* 1927-1929 vertrokken personen
691* 1928-1930 ingekomen personen
704* 1929-1930 vertrokken personen
705* 1930-1931 vertrokken personen
692* 1930-1933 ingekomen personen

Gaarder


Huwelijk


1.I 1764-1796
2 1796-1806

Overlijden


1.II 1764-1796
2 1796-1806

Gerecht


Huwelijk


9 1662-1719
10.I 1719-1777 met alfabetische index op naam der gehuwden
10.II 1778-1811 met alfabetische index op naam der gehuwden
11 1795-1811 aantekening van ondertrouw, met vermelding van data der huwelijksproclamaties

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1606-1612, 1619-1644 dopen; 1599-1644 trouwen; 1620-1644 ouderlingen; 1634-1645 lidmaten
2 1645-1721 dopen; 1645-1681 trouwen; 1646-1671 lidmaten
3 1721-1812 met alfabetische index

Trouwen


1 1606-1612, 1619-1644 dopen; 1599-1644 trouwen; 1620-1644 ouderlingen; 1634-1645 lidmaten
2 1645-1721 dopen; 1645-1681 trouwen; 1646-1671 lidmaten
4 1681-1686, 1688-1720
5 1721-1794 met alfabetische index

Lidmaten


1 1606-1612, 1619-1644 dopen; 1599-1644 trouwen; 1620-1644 ouderlingen; 1634-1645 lidmaten
2 1645-1721 dopen; 1645-1681 trouwen; 1646-1671 lidmaten

Ouderlingen


1 1606-1612, 1619-1644 dopen; 1599-1644 trouwen; 1620-1644 ouderlingen; 1634-1645 lidmaten

Begraven / Overlijden


6 1760-1788 incassoregister betreffende grafrechten
7 1788-1812 incassoregister betreffende grafrechten

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3.I 1715-1779 (bevat doopaantekeningen uit Sassenheim, Warmond en Voorhout)
3.II 1780-1812 dopen; 1715-1812 trouwen (bevat doopaantekeningen uit Sassenheim, Warmond en Voorhout)
8 1796-1812 met alfabetische index

Trouwen


3.II 1780-1812 dopen; 1715-1812 trouwen (bevat doopaantekeningen uit Sassenheim, Warmond en Voorhout)