162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Waddinxveen


Gaarder


Huwelijk


4.I 1695-1722 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
14.I 1695-1725 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
5.I 1722-1747 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
15 1725-1741 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
6 1747-1787 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
16 1757-1788 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
13 1775-1812 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; alfabetische index op naam der overledenen
7.I 1788-1805 tevens notities betreffende inkwartiering van militairen te Noord- en Zuid-Waddinxveen
21 1804-1810 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
7.II 1815 tevens notities betreffende inkwartiering van militairen te Noord- en Zuid-Waddinxveen

Overlijden


14.II 1695-1725 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
4.II 1696-1722 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
5.II 1722-1732 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
15 1725-1741 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
5.III 1733-1747 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
8.I 1747-1761 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
10 1747-1805 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; bijlagen bij de nrs. 8 en 9
16 1757-1788 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
8.II 1762-1787 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
3 1775-1803
1 1775-1804
18 1775-1804 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; overlijdensregisters
11 1775-1804 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; overlijdensregisters
13 1775-1812 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; alfabetische index op naam der overledenen
20 1775-1812 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; alfabetische index op naam der overledenen
9 1788-1805 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
17 1789-1794 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
21 1804-1810 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
2 1804-1812
19 1804-1812 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; overlijdensregisters
12 1804-1812 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; overlijdensregisters

Gequalificeerde


Overlijden


23C 1806-1811 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen

Gerecht


Huwelijk


23D.III 1603-1678 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
23D.I 1607-1654 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
23D.II 1654-1724 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen
26 1716-1778, 1794-1806 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; attestaties van huwelijksafkondigingen
22 1735-1806 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
24 1757-1806 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; ondertrouw en trouw
23 1778, 1795 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; attestaties van huwelijksproclamaties
25 1807-1810 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen; ondertrouw en trouw
23A 1807-1811 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen
23B 1807-1811 Waddinxveen: Noord-Waddinxveen; ondertrouwboek, met vermelding van huwelijksproclamaties

Overlijden


27 1807-1811 Waddinxveen: Zuid-Waddinxveen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1662-1681, 1743-1759
2 1681-1721
3 1721-1743
4.I 1759-1779
4.II 1780-1790
5 1790-1801 zie voor alfabetische index nr. 8
8 1790-1811 alfabetische index op nrs. 5, 6
7 1799-1801 aantekening betreffende gedoopte kinderen uit Waddinxveen en Bloemendaal
6 1801-1812 zie voor alfabetische index nr. 8

Trouwen


9 1672-1693
10 1693-1718
11 1720-1759
12 1759-1795

Begraven / Overlijden


13 1651-1774
1A 1651-1774 met index op familie- en persoonsnaam
13A.I 1743-1769 incassoregister betreffende grafrechten
13B 1766 lijst van overledenen met vermelding van inkomsten betreffende grafrechten
13A.II 1770-1785 incassoregister betreffende grafrechten
4.II 1780-1790
5 1790-1801 zie voor alfabetische index nr. 8
14 1811 memorie van ontvangst wegens het beluiden van begrafenissen

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


15 1684-1741
16 1742-1812

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


17 1667-1707
18 1707-1731
19 1731-1763
20 1763-1812 voor alfabetische index gedoopte zie nr. 21
21 1780-1811 alfabetische index op naam der gedoopten van nr. 20

Trouwen


17 1667-1707
18 1707-1731
19 1731-1763
20 1763-1812 voor alfabetische index gedoopte zie nr. 21
21 1780-1811 alfabetische index op naam der gedoopten van nr. 20