161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Waalre


Burgerlijke Stand


Huwelijk


892* 1829 Dommelen: huwelijksafkondiging door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Waalre

Koster/Schoolmeester


Overlijden


45.16 1728-1783
45.17 1783-1810

Schepenbank


Huwelijk


45.9 1683-1691
45.10 1694-1711
45.11 1712-1743
45.12 1743-1792
45.15 1792, 1806 huwelijksbijlagen
45.13 1792-1806
45.14 1806-1808
45.14A 1808-1810 huwelijks- en ondertrouwakten

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


45.6 1675-1809
42.9 1690-1800; tevens doopinschrijvingen van de NH gemeente Waalre 1690-1709
45.5 1693-1810

Trouwen


45.8 1698-1774
45.7 1698-1794

Lidmaten


42.9 1690-1800; tevens doopinschrijvingen van de NH gemeente Waalre 1690-1709
45.5 1693-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


45.1 1680-1717
45.2 1717-1759
45.3 1755-1774
45.4 1774-1810

Trouwen


45.1 1680-1717
45.2 1717-1759
45.3 1755-1774
45.4 1774-1810

Begraven / Overlijden


45.2 1717-1759
45.3 1755-1774