162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Vrije en Lage Boekhorst


Bevolkingsregister


1433* 1812-1942 staat houdende een overzicht van de bevolkingsregisters van 1846 tot de invoering van het persoonskaartenregister (circa 1939), de registers van den Burgelijken Stand over 1812-1942 en de wijkregisters over 1829 tot aan de invoering van het Woningregister alsmede van de Bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Vrije en Lage Boekhorst
60* 1846-1859 met alfabetische naamindex
61* 1850 staat van de inwoners van de Vrije en Lage Boekhorst
62* 1851-1855 brieven van burgemeester en wethouders van diverse gemeenten aan het gemeentebestuur betreffende de vestiging van personen in de gemeente

Gequalificeerde


Overlijden


10 1806-1811 Sassenheim, Vrije en Lage Boekhorst en Vennep; overlijdensaagiften
9 1806-1811 Sassenheim, Vrije en Lage Boekhorst en Vennep; overlijdensregister
11 1810, 1811 Sassenheim, Vrije en Lage Boekhorst en Vennep; naamregister der overledenen

Gerecht


Huwelijk


28 1778, 1780-1782, 1784, 1785, 1793-1795, 1799-1801, 1805, 1810 Vrije en Lage Boekhorst; trouwakten en huwelijksproclamaties