163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Vollenhove


Burgerlijke Gemeente


Memorie van successie


1269-1332 1818-1855 memories van successie (register nr. IV), akten van het recht van successie en van overgang bij overlijden en stukken betreffende die vaststelling

Gerecht


Huwelijk


607 1795-1817 ondertrouw en trouw

Overlijden


608 1806-1811 Vollenhove: Barsbeek en De Leeuwte: aangegeven lijken

Israƫlitische Gemeente

(religie)

Besnijdenisregister


691 1761-1799 vertaling van nr. 690
690 1761-1799; betreft Israƫlieten geboren o.a. te Blokzijl, Hasselt, Kampen, Steenwijk, Vollenhove en Zwartsluis

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


590 1619-1621 dopen; 1600-1634 trouwen
591 1634-1658
592 1658-1713
593 1713-1757
594 1757-1791
595 1791-1808
596 1808-1811

Trouwen


590 1619-1621 dopen; 1600-1634 trouwen
597 1634-1658
598 1791-1795

Begraven / Overlijden


599 1741-1762
600 1763-1779
601 1779-1785
602 1786-1795
603 1795-1812

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


604 1683-1813 dopen; 1682-1813 trouwen; 1800-1812, 1682-1813 doden

Trouwen


604 1683-1813 dopen; 1682-1813 trouwen; 1800-1812, 1682-1813 doden

Begraven / Overlijden


604 1683-1813 dopen; 1682-1813 trouwen; 1800-1812, 1682-1813 doden