163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Velp (GE)


Bevolkingsregister


4 1850-1861 deel 1
5 1850-1861 deel 2
1 1850-1866 deel 1
2 1850-1866 deel 2
3* 1850-1870 naamklappers op bevolkingsregisters
7 1861-1879 deel 1
8 1861-1879 deel 2
9 1861-1879 deel 3
10 1861-1879 deel 4
6* 1861-1879 naamklappers op bevolkingsregisters
11 1879-1883 buurt A, deel 1
12 1879-1883 buurt A, deel 2
13 1879-1883 buurt B, deel 1
14 1879-1883 buurt B, deel 2
15 1879-1883 buurt B, deel 3
16 1879-1883 buurt C, deel 1
17 1879-1883 buurt C, deel 2
18 1879-1883 buurt D
20 1883-1890 A 1
21 1883-1890 A 2
22 1883-1890 B 1
23 1883-1890 B 2
24 1883-1890 B 3
25 1883-1890 C 1
26 1883-1890 C 2
27 1883-1890 D
19* 1883-1890 naamklappers op bevolkingsregisters
29 1890-1900 A 1
30 1890-1900 A 2
37 1890-1900 aanvullingen
31 1890-1900 B 1
32 1890-1900 B 2
33 1890-1900 B 3
34 1890-1900 C 1
35 1890-1900 C 2
36 1890-1900 D
28* 1890-1900 naamklappers op bevolkingsregisters
40* 1900-1912 A 1
41* 1900-1912 A 2
42* 1900-1912 A 3
51* 1900-1912 aanvullingen
43* 1900-1912 B 1
44* 1900-1912 B 2
45* 1900-1912 B 3
46* 1900-1912 B 4
47* 1900-1912 C 1
48* 1900-1912 C 2
49* 1900-1912 D 1
50* 1900-1912 D 2
38* 1900-1912 naamklappers op bevolkingsregisters; deel 1
39* 1900-1912 naamklappers op bevolkingsregisters; deel 2
52* 1912-1919 naamklappers op bevolkingsregisters
53* 1912-1919 A 1
54* 1912-1919 A 2
55* 1912-1919 A 3
56* 1912-1919 B 1
57* 1912-1919 B 2
58* 1912-1919 B 3
59* 1912-1919 B 4
60* 1912-1919 C 1
61* 1912-1919 C 2
62* 1912-1919 D 1
63* 1912-1919 D 2

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1384 1796-1798
1388 1796-1802 contra-trouwboek
1385 1798-1799
1386 1800-1802
1387 1806-1811

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1374 1662-1671, 1675-1686
1375 1692-1734
1376 1734-1745 dopen; 1741-1757 lidmaten
1377 1745-1771
1378.1 1745-1771 index
1378 1772-1811
1379 1772-1813 contra-doopboek

Trouwen


1380 1745-1772
1381 1772-1811
1382 1772-1814 contra-trouwboek

Lidmaten


1376 1734-1745 dopen; 1741-1757 lidmaten
1382.1 1756-1773
1382.2 1772-1840
1382.3 1772-1840

Begraven / Overlijden


1383 1784-1811