162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Tongelre


Bevolkingsregister


1239* 1841-1850 register van verklaringen van woonplaatsverandering
1254* 1849 stukken betreffende vreemdelingentoezicht
1252* 1849-1920 stukken betreffende de volkstelling en bevolkingsstatistiek
1210 1850-1860
1245 1851 invoering nieuwe huisnummeri
1247* 1860-1894, 1896-1904 registers van huisnummering
1211 1861-1896
1240* 1861-1919 vertrokken personen
1234* 1862-1870 vertrokken personen
1232 1884-1920 dienstboden
1212 1884-1920 dienstboden A-O
1213 1884-1920 dienstboden P-Z
1241* 1886 vertrokken personen
1235* 1886-1890 vertrokken personen
1242* 1886-1912 vertrokken personen
1214 1896-1904
1246* 1896-1904 registers van huisnummering
1248* 1896-1904 registers van huisnummering
1216* 1896-1910 klapper
1215 1896-1920 klapper op inv.nr. 12
1221 1896-1920 klapper op inv.nr. 1217-12
1233 1896-1920 klapper op inv.nr. 1222-12
1217 1904-1910 beginletters A-J
1218 1904-1910 beginletters K-R
1219 1904-1910 beginletters S-V
1220 1904-1910 beginletters W-Z
1249* 1904-1910 registers van huisnummering
1243* 1905-1909 vertrokken personen
1236* 1905-1909 vertrokken personen
1244* 1910-1912 vertrokken personen
1250* 1910-1920 registers van huisnummering
1251* 1910-1920 registers van huisnummering: bevolkingsstatistiek
1229 1911-1920 beginletter R
1230 1911-1920 beginletter S
1222 1911-1920 beginletters A-B
1223 1911-1920 beginletters C-F
1224 1911-1920 beginletters G-H
1225 1911-1920 beginletters I-K
1226 1911-1920 beginletters L-N deel 1
1227 1911-1920 beginletters L-N deel 2
1228 1911-1920 beginletters O-P
1231 1911-1920 beginletters T-Z
1237* 1912-1915 vertrokken personen
1253* 1913-1916 registers van afgegeven verklaringen van Nederlander- en ingezetenschap
1238* 1915-1919 vertrokken personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


1159 1811
1171* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de geboorteakten
1160 1812
1162 1813
1163 1814-1835
1164 1836-1855
1172* 1846 stukken betreffende verbetering van de geboorteakte van Johannes van Nunen
1165 1856-1870
1166 1871-1885
1167 1886-1900
1168 1901-1910
1169 1911-1915
1170* 1916-1920

Huwelijk


1159 1811
1180* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de huwelijksakten
1160 1812
1173 1813-1835
1174 1836-1855
1175 1856-1870
1176 1871-1885
1177 1886-1900
1178 1901-1910
1179 1911-1920

Overlijden


1159 1811
1189* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de overlijdensakten
1160 1812
1161 1812-1813 register, houdende inschrijving van een doodgeboren kind van Gestel, natuurlijk kind van Francoise Jenten en een overlijdensextract van Jean van de Vleut
1181 1813
1182 1814-1835
1183 1836-1855
1190 1848, 1860 stukken betreffende overlijdensakten van Franciscus van Rut en Johanna Tomisse in Tongelre geboren en in Belgiƫ overleden
1184 1856-1870
1185 1871-1885
1186 1886-1900
1191* 1901 verklaring van overlijden
1187 1901-1910
1192* 1907 verklaring van overlijden
1193* 1908 verklaring van overlijden
1194* 1909 verklaring van overlijden
1195* 1910 verklaring van overlijden
1196* 1911 verklaring van overlijden
1188 1911-1920
1206* 1912 afschrift overlijdensakte van Maria Anna Mathilda Maubach, weduwe van jonkheer Theodorus G.H. Smits van Eckart
1197* 1912 verklaring van overlijden
1198* 1913 verklaring van overlijden
1199* 1914 verklaring van overlijden
1200* 1915 verklaring van overlijden
1201* 1916 verklaring van overlijden
1202* 1917 verklaring van overlijden
1203* 1918 verklaring van overlijden
1204* 1919 verklaring van overlijden
1205* 1920 verklaring van overlijden

Zaken van Registratie


1158* 1827-1857 voorschriften voor de burgerlijke stand

Gequalificeerde


Overlijden


41.11 1806-1810
41.12 1810

Koster/Schoolmeester


Overlijden


41.8 1719-1769
41.9 1752-1796
41.10 1795-1805

Schepenbank


Huwelijk


41.4 1782-1808 huwelijksaankondiging 1797 en 1805, fol. 134-134v
41.5 1808-1810
41.6 bijlagen 1650-1737
41.7 bijlagen 1738-1770

Volkstelling


1207 1811 Registre civique
* 1830
1208 1838
* 1838 lijst van ingezeten
1209 1849 hoofdelijk invullingsregister

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


41.1 1583-1720
41.2 1702-1764 de doopinschrijvingen 1721-1761 op fol. 89-89v zijn niet chronologisch gerangschikt
41.3 1765-1810

Trouwen


41.1 1583-1720
41.2 1702-1764 de doopinschrijvingen 1721-1761 op fol. 89-89v zijn niet chronologisch gerangschikt
41.3 1765-1810