162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Teeffelen


Bevolkingsregister


0824A 1826-1829 Oijen en Teeffelen
0827 1850-1861 Oijen en Teeffelen
0828 1862-1878 Oijen en Teeffelen
0829 1879-1889 Oijen en Teeffelen
0830 1890-1899 Oijen en Teeffelen
0831 1900-1911 Oijen en Teeffelen
0832 1912-1920 Oijen en Teeffelen
0833 1921-1939 Oijen en Teeffelen

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


914 1813-1854 alfabetische naamlijsten
915 1855-1898 alfabetische naamlijsten

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


912 1813-1854 inschrijvingsregisters
913 1855-1898 inschrijvingsregisters

Nationale Militie: Lotingsregisters


916 1863 lotingsregisters
917 1864 lotingsregisters

Schepenbank


Akten


137 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen, minuten (vervolg van inv.nr. 136)
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Minuutakten


137 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen, minuten (vervolg van inv.nr. 136)
160 1809 akten van gerechtelijke taxatie onder Teeffelen, minuten
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Protocollen van allerhande akten


133 1731-1755 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
134 1756-1789 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
135 1790-1798, 1800-1807 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
136 1808 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen

Taxaties


160 1809 akten van gerechtelijke taxatie onder Teeffelen, minuten

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


147* 1800, 1802 1804, 1805, 1809 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Teeffelen)
153* 1809 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Teeffelen)
143* 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed (Teeffelen)

Volmachten


167* 1758, 1761 overgelegde volmachten voor overdracht van land te Teeffelen

Volkstelling


0824B 1830 Oijen en Teeffelen
0825 1840 Oijen en Teeffelen
0826 1849 Oijen en Teeffelen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Trouwen


41 1687-1694 trouwen; 1800-1810 begraven: Teeffelen

Begraven / Overlijden


41 1687-1694 trouwen; 1800-1810 begraven: Teeffelen