161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Strijp


Bevolkingsregister


1004* 1810-1870 klappers
1031* 1820-1914 stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent personen
1032* 1838-1904 stukken betreffende het benoemen van voogden
1035* 1846-1910 stukken betreffende volkstelling
1034* 1847-1919 stukken betreffende bevolkingsstatistiek
1033* 1848-1919 stukken betreffende het toezicht op vreemdelingen
1018* 1850-1911 correspondentie betreffende woonplaatsverandering
1030* 1850-1916 stukken betreffende uitgifte van paspoorten en reispapieren
1017* 1851-1874 stukken betreffende huisnummering
1016* 1855-1916 stukken betreffende bevolkingsregisters
993 1860-1873
1005* 1870-1890 klappers
1010 1873-1889 dienstboden
994 1873-1889 wijk A, deel 1
995 1873-1889 wijk A, deel 2
1029* 1885-1916 stukken betreffende het Nederlanderschap
1011 1890-1899 dienstboden
996 1890-1899 wijk A, deel 1
997 1890-1899 wijk A, deel 2
1006* 1890-1900 klappers
1012 1900-1910 dienstboden
1007* 1900-1910 klappers
998 1900-1920 wijk A, deel 1
999 1900-1920 wijk A, deel 2
1000 1900-1920 wijk B
1001 1900-1920 wijk C en D
1002 1900-1920 wijk E, deel 1
1003 1900-1920 wijk E, deel 2
1958* 1902 register van huisnummering der gemeente Strijp
1959* 1904-1906 register van huisnummering der gemeente Strijp
1960* 1906-1908 register van huisnummering der gemeente Strijp
1019* 1907-1911 ingekomen personen
1961* 1908 register van huisnummering der gemeente Strijp
1024* 1908-1911 vertrokken personen
1962* 1909 register van huisnummering der gemeente Strijp
1963* 1910 register van huisnummering der gemeente Strijp
1013 1910-1917 dienstboden
1008* 1910-1917 klappers
1020* 1911-1913 ingekomen personen
1025* 1911-1913 vertrokken personen
1026* 1913-1915 vertrokken personen
1021* 1913-1916 ingekomen personen
1027* 1915-1917 vertrokken personen
1022* 1916-1918 ingekomen personen
1964* 1917 register van huisnummering der gemeente Strijp
1028* 1917-1919 vertrokken personen
1014 1917-1920 dienstboden
1009* 1917-1920 klappers
1023* 1918-1919 ingekomen personen
1957* 1919 huizenregister gemeente Strijp
1956* 1919 verblijfregister gemeente Strijp
1015 1920 dienstboden

Burgerlijke Stand


Correspondentie


961* 1911-1917 registers houdende uitgaande brieven betreffende de burgerlijke stand

Geboorte


962 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
970* 1811-1912 klapper op geboorten
963 1813-1840
971* 1832-1903 stukken betreffende geboorteakten
964 1841-1864
965 1865-1884
966 1885-1899
967 1900-1910
968 1911-1917
969* 1918-1920

Huwelijk


962 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
978* 1811-1912 klapper op huwelijken
972 1813-1840
973 1841-1864
979* 1843-1904 stukken betreffende huwelijksakten
974 1865-1884
975 1885-1905
976 1906-1917
977 1918-1920

Overlijden


962 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
985* 1811-1912 klapper op overlijden
980 1813-1840
986* 1835-1914 stukken betreffende overlijdensakten
981 1841-1870
988* 1866-1918 stukken betreffende de overlijdensstatistiek
982 1871-1900
983 1901-1917
987* 1908-1911 overlijdensbriefjes
1823* 1912-1915 overlijdensbriefjes
1824* 1916-1918 overlijdensbriefjes
984 1918-1920
1825* 1919-1920 overlijdensbriefjes

Zaken van Registratie


960* 1843-1919 stukken betreffende aanvullingen en verbeteringen van de registers van de burgerlijke stand

Schepenbank


Huwelijk


19.8 1715-1797 bijlagen Strijp
19.5 1808-1810 Strijp

Volkstelling


989 1811 Registre civique
990 1830
991 1840
992 1850