162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Stad Delden


Burgerlijke Stand


Geboorte


1927 1819
1938 1820-1830
1939 1831-1842
1940 1843-1862
1941* 1863-1878
1942* 1879-1893
1943 1894-1902
1944 1903-1912
1945* 1913-1922
1946* 1923-1932
1947* 1933-1942

Overlijden


2095 1819
2096 1820-1832
2097 1843-1862
2098 1863-1878
2099 1879-1894
2100 1895-1908
2101* 1909-1921
2102* 1922-1932
2103* 1933-1942
16957 1943
16958 1944
16959 1945
16960 1946
16961 1947
16962 1948
16963 1949
16964 1950

Gerecht


Overlijden


95 1806-1808 Stad-Delden; 1806-1808 Richerambt Delden; 1808-1811 Stad- en Richterambt Delden: aangegeven lijken

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


87 1647-1680
88 1680-1732
84 1733-1782 dopen en trouwen
85 1783-1793 dopen; 1782-1810 trouwen
89 1793-1812
86 1813-1868 dopen; 1811-1868 trouwen

Trouwen


90 1674-1733
84 1733-1782 dopen en trouwen
85 1783-1793 dopen; 1782-1810 trouwen
86 1813-1868 dopen; 1811-1868 trouwen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


91 1673-1726
92 1725-1795
93 1796-1812

Trouwen


94 1791-1813