162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Spanbroek


Bevolkingsregister


24 1824-1829 register van akten van verklaring van vertrek uit de gemeente Spanbroek
1 1850-1862 fol. 1-153
2 1850-1862 fol. 154-261
43 1852-1860 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
44 1860-1865 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
3 1862-1884 wijk A
4 1862-1884 wijk B
5 1862-1884 wijk C
6 1862-1884 wijk D
45 1865-1880 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
25 1867-1874 brievenboek van verzonden getuigschriften van vertrek naar andere gemeenten, 1862-1866, voortgezet als register van ingekomen en vertrokken personen
26 1875-1887 ingekomen en vertrokken personen, 1875-1887
46 1880-1890 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
21 1881-1901 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
7 1882-1900 wijk A
8 1882-1900 wijk B
9 1882-1900 wijk C
10 1882-1900 wijk D
27 1888 ingekomen personen
35 1888 vertrokken personen
28 1889 ingekomen personen
36 1889 vertrokken personen
29 1890 ingekomen personen
37 1890 vertrokken personen
47 1890-1900 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
30 1891-1899 ingekomen personen
38 1891-1899 vertrokken personen
31 1900-1909 ingekomen personen
39 1900-1909 vertrokken personen
48 1900-1910 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
22 1900-1921 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
11 1900-1921 wijk A
12 1900-1921 wijk B
13 1900-1921 wijk C
14 1900-1921 wijk C
15 1900-1921 wijk D
32 1910-1920 ingekomen personen
40 1910-1920 vertrokken personen
49 1910-1921 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
33 1921-1930 ingekomen personen
50* 1921-1930 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
41* 1921-1930 vertrokken personen
23 1921-1936 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
16 1921-1938 Adriaanse-Franken, met klapper
17 1921-1938 Giling-Kunst, met klapper
20 1921-1938 Klapper, met klapper
18 1921-1938 Laan-Schoutsen, met klapper
19 1921-1938 Schreur-Zwiep, met klapper
51* 1930-1938 register van huisnummering, met vermelding van hoofdbewoners, deels met kadastrale gegevens en verwijzingen naar de bevolkingsregisters
34 1931-1939 ingekomen personen
42* 1931-1939 vertrokken personen

Plaatselijke en Stedelijke overheid


Huwelijk


11 1675-1720 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
17 1695-1743
12 1721-1743 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
13 1744-1773 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
18 1744-1800
15 1778, 1780, 1784, 1787-1797, 1799-1800, 1805-1811 akten van huwelijksafkondiging op het raadhuis
16 1792-1800, 1806-1811 ingekomen akten van attestatie betreffende huwelijksafkondigingen in andere plaatsen
14 1797-1811 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
19 1801-1805

Overlijden


17 1695-1743
20 1712-1759 legger van graven, met klapper op de namen van de eigenaren; journaal van ontvangen graf- en begrafenisrechten
18 1744-1800
21 1760-1828 legger van graven, met klapper op de namen van de eigenaren; journaal van ontvangen graf- en begrafenisrechten
19 1801-1805
23 1806-1811 akten van aangifte van overledenen
22 1806-1811 register van aangifte van overledenen

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


3 1732-1754 Spanbroek en Opmeer
4 1754-1794, 1800-1801, 1803, 1806-1812 alfabetisch op voornaam
5 1792-1812 Spanbroek en Opmeer
6 1792-1824 dopen; 1793 trouwen; 1818-1822 lidmaten

Trouwen


2 1678-1699 Spanbroek en Opmeer
6 1792-1824 dopen; 1793 trouwen; 1818-1822 lidmaten

Lidmaten


1 1654-1699 lidmaten door kerkenraad
6 1792-1824 dopen; 1793 trouwen; 1818-1822 lidmaten
7 1833-1862 chronologisch

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


8 1698-1762 dopen; 1698-1762 trouwen; 1698-1717, 1756-1762 overlijden
9 1762-1825 dopen; 1763-1810 trouwen; 1775-1797, 1807, 1820-1825 overlijden
10 1787-1812

Trouwen


8 1698-1762 dopen; 1698-1762 trouwen; 1698-1717, 1756-1762 overlijden
9 1762-1825 dopen; 1763-1810 trouwen; 1775-1797, 1807, 1820-1825 overlijden

Begraven / Overlijden


8 1698-1762 dopen; 1698-1762 trouwen; 1698-1717, 1756-1762 overlijden
9 1762-1825 dopen; 1763-1810 trouwen; 1775-1797, 1807, 1820-1825 overlijden