162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Soerendonk


Bevolkingsregister


1722 1812 etat de population
1749* 1814-1921 stukken betreffende de bevolkingsboekhouding
1724 1825-1826 lijst der ingezetenen: Gastel en Sterksel
1725 1825-1826 lijst der ingezetenen: Soerendonk
1740* 1848-1850 ingekomen en vertrokken personen
1726 1850-1859
1727 1860-1879 Gastel
1728 1860-1879 Soerendonk
1729 1860-1879 Sterksel
1742* 1872-1875 ingekomen en vertrokken personen
1741* 1872-1889 ingekomen en vertrokken personen
1743* 1876-1885 ingekomen en vertrokken personen
1731 1880-1899 Soerendonk
1732 1880-1912 Sterksel
1730 1889-1912 Gastel
1733 1900-1912 Soerendonk
1744* 1902-1912 ingekomen en vertrokken personen
1746* 1912-1919 ingekomen en vertrokken personen
1745* 1912-1919 ingekomen en vertrokken personen
1734 1912-1921
1739* 1918 verblijfsregister
1747* 1920-1933 ingekomen en vertrokken personen
1748* 1920-1933 ingekomen en vertrokken personen
1735 1921-1926 Gastel, wijk A
1736 1921-1926 Soerendonk, wijk B
1737 1921-1926 Sterksel, Liefdegesticht en Pauluscollege, wijk C
1005 1921-1946 wijken A en B (Soerendonk en Gastel)
1738* alfabetische bladwijzer op gezinshoofden en alleenstaanden

Burgerlijke Stand


Geboorte


1719* 1779-1830 lijst van ingezetenen van Soerendonk, die in de doopregisters van andere plaatsen zijn ingeschreven
1679 1812 register van geboorten, huwelijken en overlijden
1680 1813
1715* 1813-1852 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
1681 1814-1820
1682 1821-1830
1683 1831-1840
1684 1841-1850
1685 1851-1860
1716* 1853-1912 tienjarige tafels van geboorteakten
1686 1861-1870
1687 1871-1880
1688 1881-1890
1689 1891-1900
1690 1901-1910
2067 1911-1920
2069 1921-1924 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

Huwelijk


1679 1812 register van geboorten, huwelijken en overlijden
1691 1813
1715* 1813-1852 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
1692 1814-1820
1693 1821-1830
1694 1831-1840
1695 1841-1850
1696 1851-1860
1717* 1853-1912 tienjarige tafels van huwelijsakten
1697 1861-1870
1698 1871-1880
1699 1881-1890
1700 1891-1900
1701 1901-1910
2068 1911-1920
2069 1921-1924 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

Ingekomen en/of uitgaande stukken


1720* 1827-1850 ingekomen stukken betreffende de burgerlijke stand

Overlijden


1679 1812 register van geboorten, huwelijken en overlijden
1703 1813
1704* 1813
1702 1813
1715* 1813-1852 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
1705 1814-1820
1706 1821-1830
1707 1831-1840
1708 1841-1850
1709 1851-1860
1718* 1853-1912 tienjarige tafels van overlijdensakten
1710 1861-1870
1711 1871-1880
1721* 1875-1879, 1882-1887, 1889-1906, 1908-1909, 1912-1913, 1915-1916 en 1922-1924 geneeskundige verklaringen van overlijden
1712 1881-1890
1713 1891-1900
1714 1901-1910 i
2070 1911-1920
2069 1921-1924 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

Gequalificeerde


Overlijden


26.15 1806-1810 Soerendonk

Koster/Schoolmeester


Overlijden


26.13 1797-1805 Soerendonk

Volkstelling


1723 1840