162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Schoten


Bevolkingsregister


370 1861-1874 de buurt van Noord-Akendam
371 1861-1874 de buurt van Schotervlieland
369 1861-1874 de buurt van Zuid-Akendam
372 1861-1874 klapper
427 1861-1904 dienstboden
373 1875-1904 A-H
374 1875-1904 I-O
376 1875-1904 klapper
375 1875-1904 P-Z
465* 1878-1912 door geneeskundigen afgelegde verklaringen van overlijden
430* 1898-1902 ingekomen getuigschriften
446* 1898-1903 afgegeven getuigschriften
431* 1902-1903 ingekomen getuigschriften
447* 1903-1904 afgegeven getuigschriften
432* 1903-1905 ingekomen getuigschriften
423 1904-1906 alfabetisch ingedeelde klapper
421 1904-1921 klapper deel 1
422 1904-1921 klapper deel 2
377* 1904-1927 deel I
378* 1904-1927 deel II, Kleverpark
383* 1904-1927 deel IX
379* 1904-1927 deel V, met index
380* 1904-1927 deel VI
381* 1904-1927 deel VII
382* 1904-1927 deel VIII
384* 1904-1927 deel X
385* 1904-1927 deel XI
386* 1904-1927 deel XII
387* 1904-1927 deel XIII
388* 1904-1927 deel XIV
393* 1904-1927 deel XIX
415* 1904-1927 deel XLI
416* 1904-1927 deel XLII
417* 1904-1927 deel XLIII
418* 1904-1927 deel XLIV
419* 1904-1927 deel XLV
420* 1904-1927 deel XLVI
389* 1904-1927 deel XV
390* 1904-1927 deel XVI
391* 1904-1927 deel XVII
392* 1904-1927 deel XVIII
394* 1904-1927 deel XX
395* 1904-1927 deel XXI
396* 1904-1927 deel XXII
397* 1904-1927 deel XXIII
398* 1904-1927 deel XXIV
403* 1904-1927 deel XXIX
399* 1904-1927 deel XXV
400* 1904-1927 deel XXVI
401* 1904-1927 deel XXVII
402* 1904-1927 deel XXVIII
404* 1904-1927 deel XXX
405* 1904-1927 deel XXXI
406* 1904-1927 deel XXXII
407* 1904-1927 deel XXXIII
408* 1904-1927 deel XXXIV
413* 1904-1927 deel XXXIX
409* 1904-1927 deel XXXV
410* 1904-1927 deel XXXVI
411* 1904-1927 deel XXXVII
412* 1904-1927 deel XXXVIII
414* 1904-1927 deel XXXX
448* 1905-1906 afgegeven getuigschriften
433* 1905-1907 ingekomen getuigschriften
449* 1906-1908 afgegeven getuigschriften
424 1906-1912 alfabetisch ingedeelde klapper
434* 1907-1908 ingekomen getuigschriften
450* 1908-1909 afgegeven getuigschriften
435* 1908-1909 ingekomen getuigschriften
470 1908-1918 nationaliteitsbewijzen
451* 1909-1911 afgegeven getuigschriften
436* 1909-1911 ingekomen getuigschriften
463* 1910-1927 register met de namen van personen, die binnen de gemeente verblijf hielden
437* 1911-1912 ingekomen getuigschriften
452* 1912-1913 afgegeven getuigschriften
425 1912-1916 alfabetisch ingedeelde klapper
466* 1912-1926 door geneeskundigen afgelegde verklaringen van overlijden
438* 1913-1914 ingekomen getuigschriften
453* 1913-1915 afgegeven getuigschriften
439 1914-1917 ingekomen getuigschriften
454* 1916-1917 afgegeven getuigschriften
455* 1916-1917 afgegeven getuigschriften
426 1916-1921 alfabetisch ingedeelde klapper
456* 1917-1919 afgegeven getuigschriften
440 1917-1919 ingekomen getuigschriften
473* 1918-1924 register van verklaringen van onvermogen ten behoeve van de paspoorten
441 1919-1921 ingekomen getuigschriften
471* 1919-1922 paspoorten
457* 1921 afgegeven getuigschriften
464* 1921 register met namen van personen, die bij de 10de volkstelling ambtshalve werden ingeschreven of afgevoerd
442* 1921-1922 ingekomen getuigschriften
* 1921-1927 alfabetische kaartindex
458* 1922 afgegeven getuigschriften
459* 1923 afgegeven getuigschriften
443* 1923 ingekomen getuigschriften
472* 1923-1925 paspoorten
460* 1924 afgegeven getuigschriften
444* 1924-1926 ingekomen getuigschriften
461* 1925 afgegeven getuigschriften
428* 1926 getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats
462* 1926-1927 afgegeven getuigschriften
429* 1927 getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats
445* 1927 ingekomen getuigschriften
474* tot 1927 huizenkaarten alfabetisch op straatnaam

Burgerlijke Stand


Geboorte


* 1817-1832
* 1833-1852
* 1853-1872
* 1873-1892
* 1893-1902
* 1903-1906
* 1907-1908
469 1907-1927 lijsten van verzonden en ontvangen kennisgevingen van geboorten
* 1909-1910

Huwelijk


* 1817-1832 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1833-1852 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1853-1872 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1873-1892 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1893-1902 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1903-1912 huwelijks- en echtscheidingsregister
467* 1907-1918 huwelijksaangiften
* 1913-1916 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1917-1919 huwelijks- en echtscheidingsregister
468* 1919-1927 huwelijksaangiften
* 1920-1922 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1923-1925 huwelijks- en echtscheidingsregister
* 1926-1927 huwelijks- en echtscheidingsregister

Overlijden


* 1817-1832
* 1833-1852
* 1853-1872
* 1873-1892
* 1893-1902
* 1903-1912
* 1913-1916
* 1917-1919
* 1920-1922
* 1923-1927

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9 1777-1815 trouwen; 1772-1825 doopboek van de bijkerk in Schoten; 1810-1811 ondertrouw

Trouwen


9 1777-1815 trouwen; 1772-1825 doopboek van de bijkerk in Schoten; 1810-1811 ondertrouw