162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Schiebroek


Bevolkingsregister


744* 1845-1849 huisnummersgewijze opgezet
745 1850-1859 huisnummersgewijze opgezet
747 1860-1889 eenlopende personen (inclusief inwonend personeel), alfabetisch
746 1860-1889 huisnummersgewijze opgezet
748 1890-1899
1030* 1890-1899 alfabetische index op inv.nr. 748
749 1900-1919 eenlopende personen (inclusief inwonend personeel), alfabetisch
750 1900-1921
1031* 1900-1921 alfabetische index op inv.nr. 750
755 1920-1930 eenlopende personen (inclusief inwonend personeel), alfabetisch
1032* 1922-1930 alfabetische index op inv.nrs. 751-753
754 1922-1930 eenlopende personen (inclusief inwonend personeel), alfabetisch
751 1922-1930 I
752 1922-1930 II
753 1922-1930 III
1355 1930-1936 gezinskaarten Aa, van der - Fran
1356 1930-1936 gezinskaarten Frat - Land
1357 1930-1936 gezinskaarten Lang, de - Schen
1358 1930-1936 gezinskaarten Schep - Zijl