162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Sas van Gent


Bevolkingsregister


1208 1796-1820 bevolkingslijst, geordend op wijknummer
1209* 1799-1800 bevolkingslijst, geordend op wijknummer
1232* 1801-1803 registres civiques
1233* 1813-1819 verklaring van verandering van woonplaats
1234* 1819-1821 verklaring van verandering van woonplaats
1210* 1820 bevolkingslijst, geordend op wijknummer
1211 1820-1825 bevolkingslijst, geordend op wijknummer
1235* 1824 bevolkingsstatistiek
----* 1825-1830 huizenregister
1212* 1826-1830 register van bewoning en inwoning
1213 1826-1832 register van bewoning en inwoning
----* 1829 lijst der ingezetenen voor het politiek domicilie
1218 1833-1837 bevolkingsregister der gemeente Sas van Gent
1214 1838-1849 register van bewoning en inwoning
1215 1839-1850 lijst der ingezetenen
1237* 1843-1903 verklaringen van goed gedrag
1216 1849-1861
1217 1849-1861 bladwijzer
1238* 1852 verordening op het aanleggen van bevolkingsregisters
1239* 1857-1866 stukken betreffende de bevolkingsstatistiek
1219 1861-1860
1220 1861-1880 bladwijzer
1240 1862-1879 verblijfsregister
1270 1863-1879 register van de in het bevolkingsregister opgenomen personen
1241* 1865 akte van verklaring omtrent de naturalisatie van J.F. Begheyn
1224 1880-1900 bladwijzer
1221 1880-1900 deel 1
1222 1880-1900 deel 2
1223 1880-1900 dienstboden
1271* 1880-1930 registers van de in het bevolkingsregister opgenomen en van de uit het bevolkingsregister afgevoerde personen
1225* 1881
1242* 1889 huisnummerregister
1243* 1894-1946 stukken betreffende naturalisatie en toekenning van het Nederlanderschap
1226* 1900-1920 deel 1
1227* 1900-1920 deel 2a
1228* 1900-1920 deel 2b
1229* 1900-1920 deel 3: kostgangers
1230* 1900-1920 deel 4: bevolking aan boord van vaartuigen
1231* 1900-1920 deel 5: bladwijzer
1245* 1914-1918 register van Belgische vluchtelingen
1251* 1920-1938 alfabetkaartjes: A-C
1252* 1920-1938 alfabetkaartjes: C-H
1253* 1920-1938 alfabetkaartjes: H-L
1254* 1920-1938 alfabetkaartjes: L-R
1255* 1920-1938 alfabetkaartjes: R-V
1256* 1920-1938 alfabetkaartjes: V-Z
1257* 1920-1938 dienstbodenregister: B-L
1258* 1920-1938 dienstbodenregister: L-Z
1246* 1920-1938 gezinskaarten: A-D
1247* 1920-1938 gezinskaarten: D-J
1248* 1920-1938 gezinskaarten: J-N
1249* 1920-1938 gezinskaarten: N-S
1250* 1920-1938 gezinskaarten: S-Z
1259* 1924-1934, 1936 verblijfsregister
1260* 1928 stukken betreffende de erkenning van het kind van G. Kindt
1261* 1929-1947 stukken betreffende de loop van de bevolking
1272* 1930-1932 stukken betreffende een geschil met de gemeente Sint Jansteen over de inschrijving in het bevolkingsregister van het gezin van P.H. Geirnaerdt, burgemeester van Sint Jansteen
1279* 1930-1935 vreemdelingenregister, in de gemeente geregistreerde personen die niet in het bezit waren van de Nederlandse nationaliteit
1262* 1930-1949 register van verzonden persoonskaarten van in de gemeente geboren kinderen, niet behorend tot de bevolking
1273* 1931-1940 nieuw in het bevolkingsregister opgenomen personen
1276* 1931-1940 uit het bevolingsregister afgevoerde personen
1263* 1936-1941 register van de aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden persoonskaarten van overledenen
1265* 1936-1949 register van verzonden persoonskaarten van elders overleden personen
1266* 1936-1952 bevolkingsregister van de kazerne van de Koninklijke Marechaussee en van het Sint Michaelsgesticht
1264* 1939-1946 register van verzonden kennisgevingen van overlijden
1267* 1940, 1944 persoonskaarten van gesneuvelde Belgische, Duitse en Canadese soldaten
1269* 1941 stukken betreffende de uitvoering van de meldingsplicht voor Joodse ingezetenen
1274* 1941-1943 nieuw in het bevolkingsregister opgenomen personen
1277* 1941-1943 uit het bevolingsregister afgevoerde personen
1280* 1944 dienstboden
1275* 1944-1946 nieuw in het bevolkingsregister opgenomen personen
1278* 1944-1946 uit het bevolingsregister afgevoerde personen
1268* 1945-1947 stukken betreffende het aangaan van huwelijken door ingezetenen van de gemeente met vijandelijke en niet-vijandelijke personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


1796-1797
1797-1798
1798-1799
1799-1800
1800-1801
1801-1802
1802-1803
1803-1804
1804-1805
1805-1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
* 1919
* 1920
* 1921
* 1922
* 1923
* 1924
* 1925
* 1926
* 1927
* 1928
* 1929
* 1930
* 1931
* 1932
* 1933
* 1934
* 1935
* 1936
* 1937
* 1938
* 1939
* 1940
* 1941
* 1942
* 1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Huwelijk


1796-1797
1797-1798
1798-1799
1798-1799 Municipale Administratie Axel; Grondgebied: gemeenten Axel, Boschkapelle, Hoek, Koewacht, Overslag, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe
1799-1800
1799-1800 Municipale Administratie Axel; Grondgebied: gemeenten Axel, Boschkapelle, Hoek, Koewacht, Overslag, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe
1800-1801
1801-1802
1802-1803
1803-1804
1804-1805
1805-1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Overlijden


1796-1797
1797-1798
1798-1799
1799-1800
1800-1801
1801-1802
1802-1803
1803-1804
1804-1805
1805-1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Volkstelling


1236* 1840
1244* 1910-1930 stukken betreffende gehouden volkstellingen