162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Rotterdam


Bevolkingsregister


708* 1919 brief waarbij de burgemeester van Rotterdam aan die van Warmond meedeelt dat Lambertus J. Jansen onder overlegging van een getuigschrift van woonplaatsverandering zich in Rotterdam heeft gevestigd en dat hij op 17 juli 1919 is ingeschreven

Defensie


Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


206* 1815 alfabetische inschrijvingslijst, geb.jaar 1792/96
68 1815-1816 (alfabetische index in inv.nrs. 206 en 207)
70 1815-1816 (alfabetische index in inv.nrs. 206 en 207)
72 1815-1816 (alfabetische index in inv.nrs. 206 en 207)

Particulier


Overlijden


136 1736-1794 overledenen in het Gasthuis
137 1795-1812 overledenen in het Gasthuis

Schotse Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


47 1643-1711 dopen en trouwen
48* 1760-1938 dopen en trouwen
49 1760-1938 dopen en trouwen

Trouwen


47 1643-1711 dopen en trouwen
50 1760-1809 huwelijksafkondigingen en trouwen
48* 1760-1938 dopen en trouwen
49 1760-1938 dopen en trouwen
51* 1846-1938

Lidmaten


52 1711-1903