163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Rijssen


Burgerlijke Stand


Geboorte


10982* 1811
10983 1812-1818
10984 1819-1831
10985* 1832-1844
10986* 1845-1857
10987* 1858-1867
10988* 1868-1877
10989* 1878-1886
10990* 1887-1893
10991* 1894-1899
10992* 1900-1902
10993* 1903-1908
10994* 1909-1912
10995* 1913-1918
10996* 1920-1922
10997* 1923-1928
10998* 1929-1932
10999* 1933-1937
11000* 1938-1942

Huwelijk


11019* 1811-1816 incl. echtscheiding
11020 1817-1832 incl. echtscheiding
11021 1833-1850 incl. echtscheiding
11022* 1851-1869 incl. echtscheiding
11023* 1870-1880 incl. echtscheiding
11024* 1881-1888 incl. echtscheiding
11025* 1889-1895 incl. echtscheiding
11026* 1896-1902 incl. echtscheiding
11027* 1903-1908 incl. echtscheiding
11028* 1909-1912 incl. echtscheiding
11029 1913-1922 incl. echtscheiding
11030* 1923-1929 incl. echtscheiding
11031* 1930-1932 incl. echtscheiding
11032 1933-1937 incl. echtscheiding
11033* 1938-1942 incl. echtscheiding

Overlijden


11199* 1811
11200* 1812-1817
11201* 1818-1831
11202* 1832-1846
11203 1847-1861
11204* 1862-1872
11205 1873-1882
11206* 1883-1891
11207* 1892-1899
11208* 1900-1906
11209* 1907-1914
11210* 1915-1922
11211* 1923-1928
11212* 1929-1932
11213* 1933-1938
11214* 1939-1942
16948 1943
16949 1944
16950* 1945, 001-134
16951* 1945, 135-169
16952 1946
16953 1947
16954 1948
16955 1949
16956 1950

Gerecht


Huwelijk


506 1795-1811 index op het onder inv.nr. 505 beschreven register
505 1795-1811 ondertrouw en trouw; incl. enkele akten uit de buurschappen Elsen (gemeente Markelo) en Rectum (gemeente Wierden)
07 1805-1811 minuut-akten van ondertrouw en trouw, attestaties van huwelijksbevestigingen en bij ondertrouw overlegde stukken

Overlijden


508 1806-1807 aangegeven lijken
510 1806-1807 index op inv.nr. 508
509 1808-1811 aangegeven lijken
511 1808-1811 index op inv.nr. 509

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


484 1643-1674 dopen; 1640-1674 trouwen
485 1643-1674 index op de onder inv.nr. 484 beschreven doopinschrijvingen
487 1675-1703
492 1675-1703 index op inv.nr. 487
488 1703-1717
493 1703-1717 index op inv.nr. 488
489 1717-1780 dopen; 1718 lidmatenlijst
494 1717-1780 index op inv.nr. 489
490 1781-1791
495 1781-1791 index op inv.nr. 490
491 1791-1812
496 1791-1812 index op inv.nr. 491

Trouwen


486 1640-1674 index op de onder inv.nr. 484 beschreven trouwinschrijvingen
484 1643-1674 dopen; 1640-1674 trouwen
497 1717-1791
498 1717-1791 index op het onder inv.nr. 497 beschreven trouwboek
497A 1791-1795

Lidmaten


489 1717-1780 dopen; 1718 lidmatenlijst

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


499 1704-1714
502 1704-1714 index op inv.nr. 499
500 1722-1757
503 1722-1757 index op inv.nr. 500
501 1757-1812
504 1757-1812 index op inv.nr. 501