162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Rijnsburg


Bevolkingsregister


1336* 1825 circulaire van de gouverneur van Zuid-Holland betreffende een gewenste opgave van de stand der bevolking
1284 1840-1845 met getypte klapper
1285 1846-1849
1286* 1846-1849 klapper
1288 1850-1860 klapper
1287 1850-1861 met ingeplakt een getypte klapper over 1850-1860 en een bewonerslijst van het Gilde- of Diaconieweeshuis
1289 1860-1870 met op blad 77 de bewonerslijst van het Gilde- of Diaconieweeshuis
1337* 1862 verordening op het bijhouden van het bevolkingsregister
1309* 1862-1876 ingekomen personen
1338* 1864 verslag van de werking van de 'Wet tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen' van 1849 (Stb. 39)
1290 1871-1880 met getypte klapper
1322* 1873-1879 vertrokken personen
1310* 1877-1887 ingekomen personen
1323* 1880-1887 vertrokken personen
1291 1880-1890 I met klapper
1292 1880-1890 II
1293 1880-1890 klapper
1339* 1884-1892, 1898-1915 stukken betreffende de samenstelling van de bevolkingsstatistiek
1340* 1885-1892, 1899, 1901, 1903, 1905 staten met gegevens betreffende de verdeling van de bevolking in gezindten
1311* 1887-1890 ingekomen personen
1324* 1888-1890 vertrokken personen
1325* 1890-1897 vertrokken personen
1312* 1890-1899 ingekomen personen
1294 1890-1900 I
1295 1890-1900 II
1296 1890-1900 klapper
1326* 1897-1911 vertrokken personen
1313* 1900-1910 ingekomen personen
1297 1900-1921 I
1298 1900-1921 II
1299 1900-1921 III
1300 1900-1921 IV
1301 1900-1921 klapper
1302 1900-1921 klapper
1306 1906-1921 dienstbodenregister
1314* 1911-1916 ingekomen personen
1327* 1911-1916 vertrokken personen
1315* 1916-1920 ingekomen personen
1328* 1916-1920 vertrokken personen
1316* 1920-1926 ingekomen personen
1329* 1920-1926 vertrokken personen
1307 1921-1940 Dienstbodenkaarten
1303 1921-1940 gezinskaarten A-K
1304 1921-1940 gezinskaarten L-Z
1305* 1921-1940 klapper op de gezinskaarten
1341* 1925, 1926 getuigschriften van woonplaatsverandering van Geritje van der Zwart en Dirkje van Dijk
1317* 1927-1934 ingekomen personen
1330* 1927-1935 vertrokken personen
1335* 1933-1948 verblijfsregister
1318* 1935-1936 ingekomen personen
1331* 1935-1936 vertrokken personen
1319* 1936-1950 ingekomen personen
1332* 1936-1950 vertrokken personen
1342* 1942, 1973 verantwoordingsstaten van rijkszegels en uitgereikte persoonsbewijzen
1343* 1942-1945 registers van uitgereikte persoonsbewijzen
1320* 1950-1960 ingekomen personen
1333* 1950-1960 vertrokken personen
1308* 1956-1960 register van interne verhuizingen
1321* 1960 ingekomen personen
1334* 1960 vertrokken personen

Gaarder


Huwelijk


1.I 1734-1759
1.II 1760-1777
1.III 1778-1794
1.IV 1795-1799
2 1799-1805

Overlijden


1.I 1734-1759
1.II 1760-1777
1.III 1778-1794
1.IV 1795-1799
2 1799-1805

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1811 overlijdensregister
10 1806-1812 overlijdensaangiften

Gerecht


Huwelijk


8A 1734, 1738, 1753, 1766-1768, 1772, 1775, 1777, 1781-1783, 1786 ingekomen attestaties van huwelijksproclamaties buiten deze gemeente

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1.I 1675-1710
1.II 1711-1749
2.I 1713-1754
1.III 1750-1769
2.II 1755-1787
1.IV 1770-1787
3.I 1788-1799
4.I 1792-1801
3.II 1800-1812
4.II 1802-1811
2.III 1821-1837

Trouwen


5.I 1627-1701
5.II 1702-1757
5.III 1758-1807

Begraven / Overlijden


6 1661-1742 met vermelding van eigendomsovergangen
7.I 1683-1704 incassoregister betreffende grafrechten
7.II 1705-1726 incassoregister betreffende grafrechten
8.I 1803-1811 incassoregister betreffende grafrechten
8.II 1812-1820 incassoregister betreffende grafrechten

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


11.I 1679-1714 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen
11.II 1715-1731 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen
11.III 1732-1744 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen
11.IV 1745-1770 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen
12.I 1770-1787 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen
12.II 1788-1811 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen

Trouwen


13 1770-1812 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen

Begraven / Overlijden


13 1770-1812 Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hoge en Lage Morsch, Poelgeest en Vijfhuizen