162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Oss


Bevolkingsregister


1644 1860-1880 A-B
1645 1860-1880 C-F
1651 1860-1880 dienstboden en knechten
1652 1860-1880 dienstboden en knechten
1646 1860-1880 G-H
1647 1860-1880 I-Lo
1648 1860-1880 Lo-R
1649 1860-1880 S-U
1650 1860-1880 V-Z
1653 1876-1880 Sint Leonardusgesticht
1655 1880-1900 A-Ber
1656 1880-1900 Ber-Bu
1657 1880-1900 Bu-El
1669 1880-1900 Carmelietenklooster
1667 1880-1900 dienstboden en knechten
1658 1880-1900 El-Go
1668 1880-1900 gestichten
1659 1880-1900 Go-He
1660 1880-1900 He-Kl
1661 1880-1900 Kn-Lo
1662 1880-1900 Lo-Pl
1666A 1880-1900 Maréchaussee
1663 1880-1900 Po-Sj
1664 1880-1900 Sl-Ve
1665 1880-1900 Ve-Vu
1666 1880-1900 Wa-Z
1671 1900-1923 A-Be
1672 1900-1923 Be-Bo
1673 1900-1923 Bo-Ca
1691 1900-1923 Carmelietenklooster
1674 1900-1923 Ce-Dr
1688 1900-1923 dienstboden en knechten
1675 1900-1923 Dr-Ey
1676 1900-1923 F-Gr
1692 1900-1923 Gesticht der Fransche zusters
1677 1900-1923 Gr-He
1678 1900-1923 He-Ji
1679 1900-1923 Jo-Le
1680 1900-1923 Le-Lu
1683 1900-1923 Le-Lu
1681 1900-1923 Ma-Or
1693 1900-1923 Maréchaussee
1682 1900-1923 Or-Re
1689 1900-1923 Sint Leonardusgesticht
1690 1900-1923 Sint Nicolaasgesticht
1684 1900-1923 Sl-Ti
1685 1900-1923 Ti-Ve
1686 1900-1923 Ve-We
1687 1900-1923 We-Z
1694 1923-1937 A-Ba
1695 1923-1937 Ba-Be
1696 1923-1937 Be-Bo
1697 1923-1937 Bo-Bo
1698 1923-1937 Bo-Bu
1699 1923-1937 Bu-Cu
1729 1923-1937 Carmelietenklooster
1700 1923-1937 Da-Du
1725 1923-1937 dienstboden en knechten A-K
1726 1923-1937 dienstboden en knechten L-Z
1701 1923-1937 Du-Er
1702 1923-1937 Er-Ge
1703 1923-1937 Ge-Go
1704 1923-1937 Go-Ha
1705 1923-1937 Ha-He
1706 1923-1937 He-Hi
1707 1923-1937 Ho-Ja
1708 1923-1937 Ja-Kl
1709 1923-1937 Kn-Le
1710 1923-1937 Le-Lo
1711 1923-1937 Lo-Me
1712 1923-1937 Me-Oe
1713 1923-1937 Oe-Pe
1714 1923-1937 Pe-Re
1715 1923-1937 Re-Ry
1716 1923-1937 Sa-Se
1717 1923-1937 Se-Sp
1727 1923-1937 Sint Leonardusgesticht
1730 1923-1937 Sint Margaretha-Maria gesticht
1728 1923-1937 Sint Nicolaasgesticht
1718 1923-1937 Sp-Ti
1719 1923-1937 Ti-Ud
1720 1923-1937 Ui-Ve
1721 1923-1937 Ve-Vl
1722 1923-1937 Vo-Wa
1723 1923-1937 Wa-Wi
1724 1923-1937 Wit-Zw
1670A Hoofden van huisgezinnen en afzonderlijk levende personen

Burgerlijke Stand


Naamsaanneming


1 1811-1812 register van naamsaanneming, franstalig

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1790 1813-1830 alfabetische naamlijst
1791 1831-1840 alfabetische naamlijst
1792 1841-1850 alfabetische naamlijst
1793 1851-1860 alfabetische naamlijst
1794 1861-1863 alfabetische naamlijst; 1863-1870 lotingsregister
1795 1871-1882 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1796 1883-1890 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1797 1891-1895 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1798 1896-1899 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1799 1900-1905 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1800 1906-1910 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1801 1911-1915 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


1776 1813-1834 inschrijvingsregisters
1777 1835-1850 inschrijvingsregisters
1778 1851-1860 inschrijvingsregisters
1779 1861-1869 inschrijvingsregisters
1786 1911-1915 inschrijvingsregisters

Nationale Militie: Lotingsregisters


1794 1861-1863 alfabetische naamlijst; 1863-1870 lotingsregister
1795 1871-1882 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1796 1883-1890 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1797 1891-1895 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1798 1896-1899 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1799 1900-1905 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1800 1906-1910 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister
1801 1911-1915 Oss en Oijen: alfabetische naamlijst en lotingsregister

Gequalificeerde


Overlijden


27 1807-1810

Koster


Overlijden


31 1731-1787
32 1787-1862

Schepenbank


(Getuigen)verklaringen


123 1691-1701 protocol van akten van (getuigen)verklaring, beslaglegging, boedelbeschrijving of inventaris, aanbesteding van de land- en vrijheidslasten(=innen van belastingen), taxatie
173 1787 protocol van akten van (getuigen)verklaring, volmacht en diverse contracten
174 1787-1791 protocol van akten van (getuigen)verklaring
175 1791-1798 protocol van akten van (getuigen)verklaring
176 1798-1807 protocol van akten van (getuigen)verklaring
177 1807-1808 protocol van akten van (getuigen)verklaring
178 1808 losse akten van (getuigen)verklaring, minuten

20e Penning


239* 1780-1781, 1784, 1792, 1794, 1799 losse akten van alle taxaties, onderworpen aan de belasting van de 20ste penning, minuten

40e Penning


238* 1779-1799 losse staten van alle akten van overdracht, cessie, verlei(=belening), hypotheek en alle andere akten onderworpen aan de belasting van de 40sten penning, minuten

Aanbesteding


205* 1715-1749 akten van aanbesteding van de gemene middelen (=innen van belastingen) en gemenewerken (uitvoeren van bouwwerken, onderhoud van kinderen)
206* 1749-1768 akten van aanbesteding van de gemene middelen (=innen van belastingen) en gemenewerken (uitvoeren van bouwwerken, onderhoud van kinderen)
207* 1768-1793 akten van aanbesteding van de gemene middelen (=innen van belastingen) en gemenewerken (uitvoeren van bouwwerken, onderhoud van kinderen)
216* 1774-1779 losse akten van aanbesteding van gemeentewerken, minuten
208* 1793-1808 akten van aanbesteding van de gemene middelen (=innen van belastingen) en gemenewerken (uitvoeren van bouwwerken, onderhoud van kinderen)
227 1809-1810 losse minuten van verkoping van onroerend en roerend goed, tiendverpachting en aanbesteding van gemeentewerken

Akten


144 1712-1714 protocol van allerhande akten en van akten van overdracht en geldlening
140 1808 losse akten van diverse aard, minuten
204 1808-1810 allerhande losse akten, minuten

Akten van overdracht


50 1551, 1561-1568 band, waarin verenigd katernen van het algemeen protocol en akten van verkoop, overdracht en scheiding en deling, minuten
79 1691-1699 protocol van akten van overdracht en geldlening
80 1699-1706 protocol van akten van overdracht en geldlening
81 1706-1711 protocol van akten van overdracht en geldlening
82 1711-1714 protocol van akten van overdracht en geldlening
144 1712-1714 protocol van allerhande akten en van akten van overdracht en geldlening
83 1714-1721 protocol van akten van overdracht en geldlening
84 1721-1729 protocol van akten van overdracht en geldlening
85 1729-1734 protocol van akten van overdracht en geldlening
86 1734-1738 protocol van akten van overdracht en geldlening
87 1738-1742 protocol van akten van overdracht en geldlening
88 1742-1745 protocol van akten van overdracht en geldlening
89 1745-1748 protocol van akten van overdracht en geldlening
90 1749-1751 protocol van akten van overdracht en geldlening
91 1751-1753 protocol van akten van overdracht en geldlening
92 1753-1755 protocol van akten van overdracht en geldlening
93 1756-1758 protocol van akten van overdracht en geldlening
94 1758-1761 protocol van akten van overdracht en geldlening
95 1762-1765 protocol van akten van overdracht en geldlening
96 1765-1767 protocol van akten van overdracht en geldlening
97 1767-1769 protocol van akten van overdracht en geldlening
98 1769-1771 protocol van akten van overdracht en geldlening
99 1771-1774 protocol van akten van overdracht en geldlening
100 1774-1777 protocol van akten van overdracht en geldlening
101 1777-1779 protocol van akten van overdracht en geldlening
102 1779-1782 protocol van akten van overdracht en geldlening
238* 1779-1799 losse staten van alle akten van overdracht, cessie, verlei(=belening), hypotheek en alle andere akten onderworpen aan de belasting van de 40sten penning, minuten
103 1782-1784 protocol van akten van overdracht en geldlening
104 1784-1787 protocol van akten van overdracht en geldlening
105 1787-1789 protocol van akten van overdracht en geldlening
106 1789-1791 protocol van akten van overdracht en geldlening
107 1791-1793 protocol van akten van overdracht en geldlening
108 1793-1795 protocol van akten van overdracht en geldlening
109 1795-1798 protocol van akten van overdracht en geldlening
110 1798-1801 protocol van akten van overdracht en geldlening
111 1801-1802 protocol van akten van overdracht en geldlening
112 1802-1804 protocol van akten van overdracht en geldlening
113 1804-1808 protocol van akten van overdracht en geldlening
114 1808-1809 akten van overdracht en hypotheek, minuten
241 1809-1810 register ter registratie van akten van overdracht, naasting en scheiding en deling
115 1810-1810 akten van overdracht en hypotheek, minuten

Belastinginning


124 1690-1696 losse akten van aanbesteding van de land- en vrijheidslasten (+innen van belastingen)
123 1691-1701 protocol van akten van (getuigen)verklaring, beslaglegging, boedelbeschrijving of inventaris, aanbesteding van de land- en vrijheidslasten(=innen van belastingen), taxatie

Beslaglegging


123 1691-1701 protocol van akten van (getuigen)verklaring, beslaglegging, boedelbeschrijving of inventaris, aanbesteding van de land- en vrijheidslasten(=innen van belastingen), taxatie

Boedelinventarissen


123 1691-1701 protocol van akten van (getuigen)verklaring, beslaglegging, boedelbeschrijving of inventaris, aanbesteding van de land- en vrijheidslasten(=innen van belastingen), taxatie
42.A* 1697-1725 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
42* 1697-1725 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
185 1714-1720 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
186 1721-1728 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
187 1728-1735 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
43* 1730-1759 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
188 1735-1742 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
189 1742-1749 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
190 1749-1754 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
191 1754-1759 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
192 1759-1765 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
44* 1760-1779 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
193 1765-1771 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
194 1771-1778 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
195 1778-1782 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
49* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren
47* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren
48* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren
198 1782-1785 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
45* 1783 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
199 1785-1791 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
237* 1790 besloten akte van inventaris of boedelbeschrijving, met akte van depot
46* 1790-1810 en fragmenten: rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
200 1791-1794 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
201 1794-1798 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
202 1798-1805 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
203 1805-1808 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris

Boedelrekeningen


47* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren
48* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren
49* 1782 rekening van de boedel van Johannes Franciscus Piencier, procureur en notaris te Oss, drossaard, stadhouder van de heerlijkheid Kessel en heemraad van de polder (van Oss?), met bijlagen en boedelpapieren

Borgbrieven


183 1787-1804 protocol van ontlastbrieven (=borgbrieven) en borgtochten
184 1804-1810 protocol van ontlastbrieven (=borgbrieven) en borgtochten

Codicillen


122 1691-1701 protocol van testamenten, codicillen, akten van scheiding en deling, volmacht en van alle verdere dergelijke akten

Contracten


173 1787 protocol van akten van (getuigen)verklaring, volmacht en diverse contracten

Geldleningen


79 1691-1699 protocol van akten van overdracht en geldlening
80 1699-1706 protocol van akten van overdracht en geldlening
81 1706-1711 protocol van akten van overdracht en geldlening
82 1711-1714 protocol van akten van overdracht en geldlening
144 1712-1714 protocol van allerhande akten en van akten van overdracht en geldlening
83 1714-1721 protocol van akten van overdracht en geldlening
84 1721-1729 protocol van akten van overdracht en geldlening
85 1729-1734 protocol van akten van overdracht en geldlening
86 1734-1738 protocol van akten van overdracht en geldlening
87 1738-1742 protocol van akten van overdracht en geldlening
88 1742-1745 protocol van akten van overdracht en geldlening
89 1745-1748 protocol van akten van overdracht en geldlening
90 1749-1751 protocol van akten van overdracht en geldlening
91 1751-1753 protocol van akten van overdracht en geldlening
92 1753-1755 protocol van akten van overdracht en geldlening
93 1756-1758 protocol van akten van overdracht en geldlening
94 1758-1761 protocol van akten van overdracht en geldlening
95 1762-1765 protocol van akten van overdracht en geldlening
96 1765-1767 protocol van akten van overdracht en geldlening
97 1767-1769 protocol van akten van overdracht en geldlening
98 1769-1771 protocol van akten van overdracht en geldlening
99 1771-1774 protocol van akten van overdracht en geldlening
100 1774-1777 protocol van akten van overdracht en geldlening
101 1777-1779 protocol van akten van overdracht en geldlening
102 1779-1782 protocol van akten van overdracht en geldlening
103 1782-1784 protocol van akten van overdracht en geldlening
104 1784-1787 protocol van akten van overdracht en geldlening
105 1787-1789 protocol van akten van overdracht en geldlening
106 1789-1791 protocol van akten van overdracht en geldlening
107 1791-1793 protocol van akten van overdracht en geldlening
108 1793-1795 protocol van akten van overdracht en geldlening
109 1795-1798 protocol van akten van overdracht en geldlening
110 1798-1801 protocol van akten van overdracht en geldlening
111 1801-1802 protocol van akten van overdracht en geldlening
112 1802-1804 protocol van akten van overdracht en geldlening
113 1804-1808 protocol van akten van overdracht en geldlening

Huurcedulen


121 1691, 1694, 1696 losse akten van beslaglegging, huur en huwelijksvoorwaarden, minuten

Huwelijk


121 1691, 1694, 1696 losse akten van beslaglegging, huur en huwelijksvoorwaarden, minuten
16 1691-1750
26 1691-1750 index trouwbrieven
25 1691-1808 index
24 1718-1719, 1787-1789, 1802, 1808 bijlagen
17 1750-1771
18 1771-1791
196 1782-1801 protocol van testamenten en huwelijksvoorwaarden
19 1791-1799
20 1799-1808
197 1801-1807 protocol van testamenten en huwelijksvoorwaarden
21 1808
22 1809-1810
243 1809-1810 register ter registratie van akten van volmacht, ondertrouw, scheiding en deling en toestemming daartoe, verwerping nalatenschappen
23 1810

Hypotheken


238* 1779-1799 losse staten van alle akten van overdracht, cessie, verlei(=belening), hypotheek en alle andere akten onderworpen aan de belasting van de 40sten penning, minuten
242 1807-1810 register ter registratie van akten van hypotheek
114 1808-1809 akten van overdracht en hypotheek, minuten
115 1810-1810 akten van overdracht en hypotheek, minuten

Klein zegel


260* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
261* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
257* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
258* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
259* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel

Minuutakten


69 1651-1657 minuten van schepenakten en katernen van het algemeen schepenprotocol
78 1657-1670 losse akten van tiendverpachting, minuten
121 1691, 1694, 1696 losse akten van beslaglegging, huur en huwelijksvoorwaarden, minuten
140 1808 losse akten van diverse aard, minuten
114 1808-1809 akten van overdracht en hypotheek, minuten
15 1809-1810 losse akten van volmacht en vrijwillige veroordelingen, minuten
115 1810-1810 akten van overdracht en hypotheek, minuten

Nalatenschappen


243 1809-1810 register ter registratie van akten van volmacht, ondertrouw, scheiding en deling en toestemming daartoe, verwerping nalatenschappen

Overlijden


257* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
261* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
258* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
259* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel
260* 18e tot begin 19e eeuw: akten betreffende de rechten van overgang onder levenden en bij versterf en van het klein zegel

Protocol van condities, attesten en contracten


145 1714-1720 protocol van condities, attesten en contracten
146 1714-1721 protocol van condities, attesten en contracten
147 1721-1728 protocol van condities, attesten en contracten
148 1728-1733 protocol van condities, attesten en contracten
149 1733-1738 protocol van condities, attesten en contracten
150 1738-1746 protocol van condities, attesten en contracten
151 1746-1751 protocol van condities, attesten en contracten
152 1751-1753 protocol van condities, attesten en contracten
153 1753-1755 protocol van condities, attesten en contracten
154 1755-1758 protocol van condities, attesten en contracten
155 1758-1761 protocol van condities, attesten en contracten
156 1761-1764 protocol van condities, attesten en contracten
157 1764-1767 protocol van condities, attesten en contracten
158 1767-1771 protocol van condities, attesten en contracten
159 1771-1773 protocol van condities, attesten en contracten
160 1773-1776 protocol van condities, attesten en contracten
161 1776-1778 protocol van condities, attesten en contracten
162 1778-1780 protocol van condities, attesten en contracten
163 1780-1782 protocol van condities, attesten en contracten
164 1782-1784 protocol van condities, attesten en contracten

Protocollen van allerhande akten


50 1551, 1561-1568 band, waarin verenigd katernen van het algemeen protocol en akten van verkoop, overdracht en scheiding en deling, minuten
51 1599-1599 algemeen protocol
52 1599-1600 algemeen protocol
53 1600-1602 algemeen protocol
54 1602-1603 algemeen protocol
55 1603-1604 algemeen protocol
56 1604-1605 algemeen protocol
57 1605-1606 algemeen protocol
58 1606-1608 algemeen protocol
59 1608-1610 algemeen protocol
60 1613-1616 algemeen protocol
61 1616-1619 algemeen protocol
62 1619-1621 algemeen protocol
63 1621-1625 algemeen protocol
64 1625-1630 algemeen protocol
65 1630-1636 algemeen protocol
66 1638-1642 algemeen protocol
67 1642-1647 algemeen protocol
68 1647-1649 algemeen protocol
69 1651-1657 minuten van schepenakten en katernen van het algemeen schepenprotocol
70 1657-1659 algemeen protocol
71 1660-1667 algemeen protocol
72 1668-1672 algemeen protocol
73 1672-1674 algemeen protocol
74 1675-1677 algemeen protocol
75 1677-1682 algemeen protocol
76 1682-1687 algemeen protocol
77 1688-1691 algemeen protocol
141 1701-1705
142 1706-1710
143 1710-1713

Scheiding en deling


50 1551, 1561-1568 band, waarin verenigd katernen van het algemeen protocol en akten van verkoop, overdracht en scheiding en deling, minuten
122 1691-1701 protocol van testamenten, codicillen, akten van scheiding en deling, volmacht en van alle verdere dergelijke akten
185 1714-1720 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
186 1721-1728 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
187 1728-1735 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
188 1735-1742 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
189 1742-1749 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
190 1749-1754 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
191 1754-1759 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
192 1759-1765 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
193 1765-1771 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
194 1771-1778 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
195 1778-1782 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
198 1782-1785 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
199 1785-1791 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
200 1791-1794 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
201 1794-1798 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
202 1798-1805 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
203 1805-1808 protocol van akten van scheiding en deling en boedelbeschrijving of inventaris
241 1809-1810 register ter registratie van akten van overdracht, naasting en scheiding en deling
243 1809-1810 register ter registratie van akten van volmacht, ondertrouw, scheiding en deling en toestemming daartoe, verwerping nalatenschappen

Taxaties


123 1691-1701 protocol van akten van (getuigen)verklaring, beslaglegging, boedelbeschrijving of inventaris, aanbesteding van de land- en vrijheidslasten(=innen van belastingen), taxatie
125 1701-1716 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
126 1716-1728 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
127 1728-1730 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
128 1730-1738 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
129 1738-1747 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
130 1747-1750 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
131 1750-1755 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
132 1755-1764 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
133 1764-1770 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
134 1770-1774 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
135 1774-1780 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
239* 1780-1781, 1784, 1792, 1794, 1799 losse akten van alle taxaties, onderworpen aan de belasting van de 20ste penning, minuten
136 1780-1786 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
137 1786-1793 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
138 1793-1799 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden
139 1799-1808 protocol van akten van taxatie met zuiveringseden

Testamenten


122 1691-1701 protocol van testamenten, codicillen, akten van scheiding en deling, volmacht en van alle verdere dergelijke akten
185 1714-1720 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
186 1721-1728 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
187 1728-1735 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
188 1735-1742 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
189 1742-1749 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
190 1749-1754 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
191 1754-1759 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
192 1759-1765 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
193 1765-1771 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
194 1771-1778 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
195 1778-1782 protocol van testamenten, akten van boedelbeschrijving of inventaris en scheiding en deling
196 1782-1801 protocol van testamenten en huwelijksvoorwaarden
197 1801-1807 protocol van testamenten en huwelijksvoorwaarden

Tiendverpachting


78 1657-1670 losse akten van tiendverpachting, minuten
165* 1762-1792 protocol van akten van tiendverpachting
166* 1793-1807 protocol van akten van tiendverpachting
167* 1808 losse akten van tiendverpachting, minuten
227 1809-1810 losse minuten van verkoping van onroerend en roerend goed, tiendverpachting en aanbesteding van gemeentewerken

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


50 1551, 1561-1568 band, waarin verenigd katernen van het algemeen protocol en akten van verkoop, overdracht en scheiding en deling, minuten
209 1687-1779 losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
116 1716-1735 protocol van registratie van akten, betreffende onroerend goed te Oss gelegen: de Bosch akten
117 1735-1778 protocol van registratie van akten, betreffende onroerend goed te Oss gelegen: de Bosch akten
210* 1762-1769 losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
118 1779-1800 protocol van registratie van akten, betreffende onroerend goed te Oss gelegen: de Bosch akten
217 1781-1784 protocol van verkoping van roerend goed
218 1784-1786 protocol van verkoping van roerend goed
168 1784-1787 protocol vam verkopingen en verhuringen van onroerende goed
219 1786-1788 protocol van verkoping van roerend goed
169 1787-1792 protocol vam verkopingen en verhuringen van onroerende goed
220 1788-1790 protocol van verkoping van roerend goed
221 1791-1791 protocol van verkoping van roerend goed
222 1791-1793 protocol van verkoping van roerend goed
170 1792-1798 protocol vam verkopingen en verhuringen van onroerende goed
223 1793-1798 protocol van verkoping van roerend goed
224 1798-1800 protocol van verkoping van roerend goed
171 1798-1801 protocol vam verkopingen en verhuringen van onroerende goed
225 1800-1802 protocol van verkoping van roerend goed
172 1801-1807 protocol vam verkopingen en verhuringen van onroerende goed
226 1802-1804 protocol van verkoping van roerend goed
119 1802-1806 protocol van registratie van akten, betreffende onroerend goed te Oss gelegen: de Bosch akten
227 1809-1810 losse minuten van verkoping van onroerend en roerend goed, tiendverpachting en aanbesteding van gemeentewerken
212* eind 17e tot eind 18e eeuw: losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
213* eind 17e tot eind 18e eeuw: losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
214* eind 17e tot eind 18e eeuw: losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
211* eind 17e tot eind 18e eeuw: losse akten van verkoping en verpachting van roerende en onroerende goederen, minuten
215* eind 17e tot eind 18e eeuw: losse akten van verpachting van gemeente-, arme- en kerklanderijen en verkoping van gemeenteschaarhout, minuten

Veroordelingen


15 1809-1810 losse akten van volmacht en vrijwillige veroordelingen, minuten

Volmachten


122 1691-1701 protocol van testamenten, codicillen, akten van scheiding en deling, volmacht en van alle verdere dergelijke akten
173 1787 protocol van akten van (getuigen)verklaring, volmacht en diverse contracten
179 1787-1793 protocol van akten van volmacht en overeenkomsten, waarin tevens geregistreerd de ingekomen volmachten
180 1793-1805 protocol van akten van volmacht en overeenkomsten, waarin tevens geregistreerd de ingekomen volmachten
14 1799-1809 protocol van autorisaties (volmachten) en voogdijen
181 1805-1808 protocol van akten van volmacht en overeenkomsten, waarin tevens geregistreerd de ingekomen volmachten
15 1809-1810 losse akten van volmacht en vrijwillige veroordelingen, minuten
243 1809-1810 register ter registratie van akten van volmacht, ondertrouw, scheiding en deling en toestemming daartoe, verwerping nalatenschappen

Voogdijen


14 1799-1809 protocol van autorisaties (volmachten) en voogdijen

Voogdijrekeningen


32* 1690-1709 rekeningen van voogden, met bijlagen
42* 1697-1725 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
42.A* 1697-1725 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
33* 1710-1729 rekeningen van voogden, met bijlagen
34* 1730-1739 rekeningen van voogden, met bijlagen
43* 1730-1759 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
35* 1740-1749 rekeningen van voogden, met bijlagen
36* 1750-1759 rekeningen van voogden, met bijlagen
37* 1760-1769 rekeningen van voogden, met bijlagen
44* 1760-1779 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
38* 1774 rekeningen van voogden, met bijlagen
39* 1780-1789 rekeningen van voogden, met bijlagen
45* 1783 rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
46* 1790-1810 en fragmenten: rekeningen van executeurs en voogden, met bijlagen en boedelpapieren
40* 1790-1810 rekeningen van voogden, met bijlagen
41* z.j. en fragmenten rekeningen van voogden, met bijlagen

Joodse Gemeente

(religie)

Besnijdenisregister


15 1800-1805

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


34 1652-1661
10 1680-1760
11 1760-1810 Oss en Heesch
36 1806-1825

Trouwen


34 1651-1661
35 1680-1758
12 1761-1799, 1803-1806, 1810
36 1799, 1803-1835, 1860-1861

Begraven / Overlijden


13 1712-1743, 1749-1785
14 1786-1807

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1625-1643
3 1652-1707
4 1707-1731
5 1731-1774
9 1732-1774
6 1774-1805
7 1806-1810
28 1806-1819

Trouwen


1 1625-1643
29 1694-1764
30 1764-1833

Begraven / Overlijden


8 1652-1693