162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Oostvoorne


Bevolkingsregister


801 1830 deel 1
802 1830 deel 2
803 1840 deel 1
804 1840 deel 2
805 1846
806 1850-1860
807 1860-1890 deel 1; A-L
808 1860-1890 deell 2, M-Z
813 1890-1900 alfabetische index
809 1890-1900 deel 1, A-F
810 1890-1900 deel 2, G-L
811 1890-1900 deel 3, M-R
812 1890-1900 deel 4, S-Z
814 1890-1900 dienstboden
818 1900-1920 alfabetische index
815 1900-1920 dienstboden
816 1900-1920 wijk A
817 1900-1920 wijk B, C en D
819* 1920-1940 Acht-Blink
820* 1920-1940 Blok-Duil
821* 1920-1940 Ded-Gruij
822* 1920-1940 Hand-Iters
823* 1920-1940 Jerab-Kwak
824* 1920-1940 Landm-Mari
825* 1920-1940 Marg-Noot
826* 1920-1940 Oudw-Reijt
827* 1920-1940 Rid-Snoe
828* 1920-1940 Snoo-Verm
829* 1920-1940 Verst-Zwi

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


290 1678-1729 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
307* 1700 formulieren voor het aangaan van een huwelijk door mennisten en papisten ten overstaan van het gerecht van Oostvoorne
308* 1752 brief van de President en Raden over Holland met bijbehorende circulaires met betrekking tot de vrijstelling van huwelijksproclamaties
291 1795 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
310 1795-1804 lijst van gesloten huwelijken ten overstaan van het plaatselijk bestuur
292 1796 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
293 1797 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
294 1798 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
295 1799 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
311 1799, 1810 akten van scheiding
296 1800 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
297 1801 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
298 1802 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
299 1803 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
300 1804 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
312 1804-1811 register van huwelijken; met een formulier voor het sluiten van een huwelijk
301 1805 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
302 1806 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
303 1807 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
304 1808 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
305 1809 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging
306 1810 akten van huwelijk en huwelijksafkondiging

Inwonerslijsten


309* 1795 lijst van inwoners en stukken betreffende de vervaardiging van deze lijst ten behoeve van een volkstelling in Holland
313* 1807-1808 lijsten van inwoners met vermelding van allerhande gegevens en stukken betreffende de vervaardiging en verwerking van deze lijsten
314* 1809 lijst van het aantal inwoners met vermelding van hun godsdienst; met bijbehorende circulaire van de Land Drost van het Departement Maasland

Gaarder


Geboorte


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Huwelijk


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Overlijden


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Gequalificeerde


Overlijden


14 1806-1811 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; overlijdensaangiften
13 1806-1811 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; overlijdensregister
10A 1806-1811 overlijdensaangiften
10 1806-1811 overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


9 1643, 1678-1698, 1729, 1797-1811 ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen
12.I 1728-1765 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
10B.I 1754-1795 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
12.II 1766-1779 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
12.III 1780-1799 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
7A.I 1795-1799 voorin alfabetische naamlijst van gehuwden
10B.II 1795-1800 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
10B.III 1800-1804 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
7A.II 1800-1804 voorin alfabetische naamlijst van gehuwden
12.IV 1804-1810 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
11 1804-1810 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; ondertrouw en trouw
8 1804-1811 ondertrouw en trouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten
2.I 1667-1685
2.II 1686-1710
4.I 1709-1734
4.II 1735-1764
4.III 1765-1788
3 1788-1811
5 1788-1813 met alfabetische index

Trouwen


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten
2.III 1667-1683
2.IV 1684-1710
6 1710-1795 met onvolledige alfabetische index
3 1788-1811

Lidmaten


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten

Begraven / Overlijden


7 1738-1811 ontvangst van voldoening aan grafrechten, huuropbrengst voor lijkwaden

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Belijdenis


91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden

Dopen / Geboorte


73 1628-1629, 1641-1667
74 1667-1710
75 1709-1788
76 1788-1811
77 1788-1813
78* 1813-1844
79* 1817-1841 duplicaat
81* 1842-1870 duplicaat
80* 1845-1850
99* 1851, 1882, 1884-1885, 1891, 1894-1895, 1897-1899, 1902, 1907, 1909, 1912, 1913, 1915-1920 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
84* 1857 lijst voor opgave van de statistiek betreffende lidmaten en doopleden
82* 1871-1897
83* 1871-1897 duplicaat
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden
103* 1921, 1936, 1943-1944, 1946-1954 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties

Trouwen


73_X 1641-1667
74_X 1667-1710
76_X 1710-1795
85 1788-1795

Lidmaten


73_Y 1640-1667
87* 1798-1854
86* 1817-1854 lidmaten; 1766-1854 naamrol van lidmaten, aangenomen lidmaten, met attestatie ingekomen en vertrokken lidmaten
99* 1851, 1882, 1884-1885, 1891, 1894-1895, 1897-1899, 1902, 1907, 1909, 1912, 1913, 1915-1920 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
89* 1855-1898
88* 1855-1898 met attestatie ingekomen en vertrokken lidmaten, naamlijsten van predikanten, lidmaten en aangenomen lidmaten
84* 1857 lijst voor opgave van de statistiek betreffende lidmaten en doopleden
90* 1867-1888 incl. alfabetische registers van mannelijke en vrouwelijke lidmaten, naamlijst van belijdeniskandidaten, afgegeven en ingekomen attestaties en overlijden; 1641-1883 naamlijst van predikanten
100* 1877, 1892, 1913-1962 bijlagen bij lijst van lidmaten betreffende opzeggingen
101* 1878-1880,brief van het Classikaal Bestuur betreffende het onderzoek naar 't aantal vertrokken gemeenteleden
92* 1898-1954
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden
102* 1911-1953 bijlagen bij lidmaten betreffende overschrijvingen naar andere gemeenten
103* 1921, 1936, 1943-1944, 1946-1954 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
93* 1931-1941
104* 1933-1937 lijst van lidmaten betreffende hun vestiging en vertrek
94* 1937 huisnummerboek
95* 1937 wegens de kerkelijke gemeente Tinte
105* 1938-1951 lijst van lidmaten betreffende de maandelijkse mutaties
96* 1942-1953 ljst van lidmaten die stemgerechtigd zijn
97* 1950 lijst van lidmaten wegens de Ned. Herv. Evangelisatie
106* 1962 bijlagen bij lijsten van lidmaten betreffende inschrijfformulieren
98* 1968

Lijst van predikanten


90* 1867-1888 incl. alfabetische registers van mannelijke en vrouwelijke lidmaten, naamlijst van belijdeniskandidaten, afgegeven en ingekomen attestaties en overlijden; 1641-1883 naamlijst van predikanten
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden

Begraven / Overlijden


107 1738-1811
108* 1851 brief van G.F. Lette, betreffende het overlijden van Mr. N.J.C. Lette van Oostvoorne, oud-burgemeester
109* 1857-1873 lijsten van overleden personen
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden