161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Oosthuizen


Bevolkingsregister


1 1860-1870 deel 1 Oosthuizen en Etersheim
2 1860-1870 deel 2 Oosthuizen en Etersheim
13* 1860-1870 klapper Oosthuizen en Etersheim
300* 1860-1940 persoonskaarten Oosthuizen en Etersheim
400* 1860-1940 vertrokken en ingekomen personen Oosthuizen en Etersheim
100* 1860-1940 woningkaarten Oosthuizen en Etersheim
3 1870-1880 deel 3 Oosthuizen en Etersheim
4 1870-1880 deel 4 Oosthuizen en Etersheim
14* 1870-1890 klapper Oosthuizen en Etersheim
15* 1870-1890 klapper Oosthuizen en Etersheim
5 1880-1890 deel 5 Oosthuizen en Etersheim
6 1880-1890 deel 6 Oosthuizen en Etersheim
7 1890-1900 deel 7 Oosthuizen en Etersheim
8 1890-1900 deel 8 Oosthuizen en Etersheim
16* 1890-1900 klapper Oosthuizen en Etersheim
10 1900-1910 deel 10 Oosthuizen en Etersheim
17* 1900-1910 klapper Oosthuizen en Etersheim
9 1900-1910deel 9 Oosthuizen en Etersheim
11 1910-1923 deel 11 Oosthuizen en Etersheim
12 1910-1923 deel 13 Oosthuizen en Etersheim
18* 1910-1923 klapper Oosthuizen en Etersheim
20 1921-1939 alfabetkaarten A-Z Oosthuizen en Etersheim
19 1921-1939 gezinskaarten met klapper A-Z Oosthuizen en Etersheim
21 1921-1939 klapper echtgenoten Oosthuizen en Etersheim

Gaarder


Belastinginning


1 1805 gaardersbelastingen, inning door secretaris van Oosthuizen

Huwelijk


11a 1722-1726 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede impost op trouwen
1 1805 impost op trouwen en begraven

Overlijden


11b 1722-1726 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede impost op begraven
1 1805 impost op trouwen en begraven

Gerecht


Huwelijk


9 1795-1805 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
10 1805-1811 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede

Schepenbank


Huwelijk


11a 1722-1726 impost
9 1795-1805
10 1805-1811

Overlijden


11b 1722-1726 impost

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
27* 1888, 1889, 1894, 1954-1964, 1975 attestaties

Dopen / Geboorte


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Trouwen


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Lidmaten


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
26 1767-1919 geboorten
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
24 1810-1841 lidmatenregister, met gegevens vanaf 1747
25 1841-1903
28* 1984 ledenlijsten, met mutaties

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1a 1651-1664 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
21b 1651-1811 klapper op achternaam
21c 1651-1811 klapper op patroniem
1b 1669-1696 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
2 1697-1792 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
4 1792-1811 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
3a 1792-1840 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede

Trouwen


1c 1651-1696 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
21a 1651-1774 klapper
5 1743-1774 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
3b 1775-1795 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede

Lidmaten


1d 1651-1660 kopieboek Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
21e 1653-1697 klapper op lijst van notabele personen
21f 1785-1850 klapper op lijst van vertrokken personen

Begraven / Overlijden


6 1722-1752 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
21g 1722-1811 klapper
7 1752-1799 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede
8 1800-1811 Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


3* 1729-1794 notulen van de kerkeraad; 1743-1794 lidmaten en attestaties; incl inhoudsopgave

Dopen / Geboorte


1 1651-1704 notulen van de kerkeraad; 1652-1655 reglementen; 1651-1696 dopen; 1651-1691 trouwen; 1651-1660 lidmaten
2* 1705-1729 notulen van de kerkeraad; 1698-1708 reglementen; 1729 dopen; 1706 trouwen; 1577-1795 lijst van predikanten; incl inhoudsopgave
2c 1729
10* 1817-1970 dopen; 1817-1968 trouwen
11* 1817-1970 duplicaatdoopboek; 1817-1968 duplicaattrouwboek

Trouwen


1 1651-1704 notulen van de kerkeraad; 1652-1655 reglementen; 1651-1696 dopen; 1651-1691 trouwen; 1651-1660 lidmaten
2* 1705-1729 notulen van de kerkeraad; 1698-1708 reglementen; 1729 dopen; 1706 trouwen; 1577-1795 lijst van predikanten; incl inhoudsopgave
2a 1706
10* 1817-1970 dopen; 1817-1968 trouwen
11* 1817-1970 duplicaatdoopboek; 1817-1968 duplicaattrouwboek

Kerkeboek


8* 1791-1940 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken
11* 1817-1970 duplicaatdoopboek; 1817-1968 duplicaattrouwboek
5* 1868-1895 notulen kerkeraad; 1900-1910 lijst van kerkelijke bijdragen
6* 1895-1935 notulen kerkeraad en kiescollege

Lidmaten


1 1651-1704 notulen van de kerkeraad; 1652-1655 reglementen; 1651-1696 dopen; 1651-1691 trouwen; 1651-1660 lidmaten
2b 1705-1729 notulen kerkenraad, lidmaten en attestaties
3* 1729-1794 notulen van de kerkeraad; 1743-1794 lidmaten en attestaties; incl inhoudsopgave
3a 1743-1794 notulen kerkenraad, lidmaten en attestaties
3b 1746-1774 lidmaten gereformeerd Oosthuizen (origineel en transcriptie)
12* 1780-1844
4 1794-1867 notulen kerkeraad; 1795-1890 lidmaten
13* 1840-1970

Lijst van predikanten


2* 1705-1729 notulen van de kerkeraad; 1698-1708 reglementen; 1729 dopen; 1706 trouwen; 1577-1795 lijst van predikanten; incl inhoudsopgave

Notulen van de Kerkeraad


1 1651-1704 notulen van de kerkeraad; 1652-1655 reglementen; 1651-1696 dopen; 1651-1691 trouwen; 1651-1660 lidmaten
2b 1705-1729 notulen kerkenraad, lidmaten en attestaties
2* 1705-1729 notulen van de kerkeraad; 1698-1708 reglementen; 1729 dopen; 1706 trouwen; 1577-1795 lijst van predikanten; incl inhoudsopgave
3* 1729-1794 notulen van de kerkeraad; 1743-1794 lidmaten en attestaties; incl inhoudsopgave
3a 1743-1794 notulen kerkenraad, lidmaten en attestaties
4 1794-1867 notulen kerkeraad; 1795-1890 lidmaten
5* 1868-1895 notulen kerkeraad; 1900-1910 lijst van kerkelijke bijdragen
6* 1895-1935 notulen kerkeraad en kiescollege

Begraven / Overlijden


9 1756-1825 grafboek