163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Oostbroek


Gerecht


Huwelijk


3043* 1767-1810 protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken
1613 1767-1811 Oostbroek en De Bilt