162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Nieuwenhoorn


Bevolkingsregister


267 1850 dienstboden
249 1851-1860
250 1860-1880 deel 1
253 1880-1890 deel A
254 1880-1890 deel A-G
268 1890 dienstboden
255 1890-1900 deel 1
258 1890-1900 deel D
259 1890-1900 index
269 1900 dienstboden
260 1900-1908
261 1900-1908 index
263 1909-1921 index
270 1910 dienstboden
265 1922-1939 index
271 1924 dienstboden

Gaarder


Huwelijk


1 1732-1762
2.I 1733-1780
3 1781-1805
4 1793-1805

Overlijden


1 1732-1762
2.II 1733-1753
2.III 1754-1780
3 1781-1805
4 1793-1805

Gequalificeerde


Overlijden


5 1806-1811 Nieuwenhoorn en Nieuwe Goote; register van overlijdensaangiften
6 1806-1811 Nieuwenhoorn: Nieuwe Goote
7 1806-1811 Nieuwenhoorn: Nieuwe Goote; overledenen die zijn begraven in Nieuwenhoorn
4 1806-1811 overlijdensregister; voorin een chronische lijst op naam der overledenen
5A 1809 lijsten van overlijdensaangiften

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1.I 1658-1727
1.II 1728-1779
2.I 1779-1794 met alfabetische index
2.II 1795-1812 met alfabetische index

Trouwen


3 1766-1802

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Belijdenis


46* 1967 lijst met namen van belijdeniskandidaten

Dopen / Geboorte


37A 1658-1779
37B 1779-1812
37C* 1792-1866
38* 1810-1841
39* 1841-1875
40* 1867-1886
41* 1873-1913
42* 1888-1912
43* 1912-1975
44* 1913-1975
45* 1951 brief van het Breed Moderamen der Generale Synode betreffende het dopen van een persoon die gaat emigreren
625* 1960 stukken betreffende een doopverzoek van de fam. Vroegindeweij voor hun dochter
784* 1975-1998
554* 1988 dossier inzake het verzoek van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Abbenbroek om doopconsent te verlenen voor de doop van twee kinderen

Trouwen


47A 1766-1802
47B* 1817-1956
48* 1878-1947 duplicaat
49* 1942-1985 uittreksels uit het huwelijksregister van de burgerlijke stand

Lidmaten


57* 1923-1952 opgevraagde attestaties
54* 1948 verslag van de enquete pastorale sociografie
58* 1949-1951 ingekomen attestaties
59* 1952 stukken betreffende de opzegging van het lidmaatschap
640* 1952-1976 ingekomen attestaties
55* 1955-1956 lijsten van stemgerechtigde lidmaten
56* 1964 adreslijst van de bevolking van Nieuwenhoorn met aantekeningen over beroep of kerkelijke activiteiten
630* 1973 overzicht van het aantal kerkelijk ingeschrevenen

Begraven / Overlijden


60* 1953-1967 rouwaankondigingen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


362 1699-1732 Kapel van de Portugese gezant; incl. dopen uit Nieuwenhoorn en Rijswijk
363* 1730-1806 Kapel van de Portugese gezant; incl. dopen uit Nieuwenhoorn en Rijswijk

Trouwen


362 1699-1732 Kapel van de Portugese gezant; incl. dopen uit Nieuwenhoorn en Rijswijk
363* 1730-1806 Kapel van de Portugese gezant; incl. dopen uit Nieuwenhoorn en Rijswijk