162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Nieuw-Helvoet


Bevolkingsregister


353 1850-1860 blad 1-191
354 1860-1870 blad 1-93, 185-240
355 1873-1890 blad 1-327
367 1878-1890 dienstboden
356 1890-1903 blad 1-200
357 1890-1903 deel 6
368 1890-1903 dienstboden
358 1890-1907 deel 8
359 1894-1907 deel 9
360 1903-1917 deel 1
361 1903-1919 deel 2
369 1903-1936 dienstboden
362 1907 blad 1-199
363 1907 blad 399-597
364 1907-1920 blad 598-796
365 1919-1936 blad 200-398
366 1920-1935 deel 4

Gerecht


Huwelijk


9 1791-1793, 1799 Nieuw-Helvoet en de Kwak; huwelijksproclamaties
8 1808-1811 Nieuw-Helvoet en de Kwak; ondertrouw en trouw

Overlijden


10 1811 Nieuw-Helvoet en de Kwak; registratie van overledenen die een belastingvrije boedel hebben nagelaten

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Acta van de Kerkeraad


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata

Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata

Avondmaalsvieringen


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata

Benoeming ambtsdragers


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata

Beroepingen


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata

Dopen / Geboorte


1.I 1627-1675
1627-1758
2.I 1627-1769
1.II 1676-1709
1.III 1710-1759
1759-1812
3 1759-1812 achterin een niet volledige alfabetische index
2.II 1770-1818
4 1793-1817

Trouwen


1.I 1627-1675
1627-1759
5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata
1.II 1676-1709
1.III 1710-1759
1718-1759
6 1759-1814
7 1759-1814
1759-1814

Lidmaten


5 1627-1759 trouwen; 1658-1659 beroepingsacten; 1759-1770 akten van indemniteit; 1758-1768 acta van de kerkeraad; 1759-1792 lidmaten; 1759-1770 ambtsdragersverkiezingen en avondmaalsdata