162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Neeritter


Frans Archief


Inwonerslijsten


1047k 1794-1811

Schepenbank


Appointementen


9* 1576-1586 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
10 1612-1621 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
11 1622-1633 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
12 1633-1642 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
13 1641-1651 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
14 1656-1665 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
15 1676-1695 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
16 1706-1728 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
17 1728-1738 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
18 1738-1752 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
19 1753-1768 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
20 1770-1773 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
21 1779-1796 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen

Beschikking


39* 1618 beschikking van scheidslieden betreffende een geschil tussen Trijnen Geeren en Jan engen Hage inzake het doodslaan van Jan Geren
37* 1718 beschikking van het kapittel van Sint Lambertus waarin hij opdraagt om bij alle zaken advies in te winnen bij de advocaten Habens en Daniels

Correspondentie


35* 1599 brief van Wilm Pijll waarin hij uiteenzet waarom hij niet voor de rechtbank kan verschijnen

Criminele aangelegenheden


38* 1595-1789 akten van attestatie van of afgelegd voor de schepenen betreffende gepleegde criminele feiten

Financiƫn


34* 17e en 18e eeuw stukken houdende een staat van de te betalen gerechtskosten

Gerechtszittingen


22* 1536-1781 protocollen van de gehouden gerechtszittingen
9* 1576-1586 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
10 1612-1621 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
11 1622-1633 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
12 1633-1642 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
13 1641-1651 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
14 1656-1665 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
15 1676-1695 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
16 1706-1728 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
17 1728-1738 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
18 1738-1752 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
19 1753-1768 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
20 1770-1773 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
21 1779-1796 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen

Jaargeding


33* 17e en 18e eeuw stukken, houdende de formule van het bannen van de vrede door de meier ter opening van het jaargeding

Missiven


36* 1632, 1648, 1677 ingekomen missiven waarbij op spoedige afwikkeling van een geschil wordt aangedrongen

Overdrachten


40 1522-1547 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
47* 1537-1794 akten van overdracht, van schuldbekentenis, van volmacht en testamenten
41 1549-1607 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
42 1608-1645 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
43 1645-1687 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
44 1687-1734 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
45 1734-1776 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
46 1776-1796 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten

Processen


23* 1578-1649 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
24* 1662-1689 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
25* 1690-1698 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
26* 1699-1709 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
27* 1711-1729 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
28* 1730-1744 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
29* 1745-1768 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
30* 1770-1779 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank
31* 1780-1796 stukken betreffende processen, gevoerd voor de schepenbank

Protocollen


40 1522-1547 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
22* 1536-1781 protocollen van de gehouden gerechtszittingen
41 1549-1607 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
9* 1576-1586 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
42 1608-1645 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
10 1612-1621 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
11 1622-1633 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
12 1633-1642 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
13 1641-1651 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
43 1645-1687 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
14 1656-1665 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
15 1676-1695 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
44 1687-1734 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
16 1706-1728 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
17 1728-1738 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
45 1734-1776 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
18 1738-1752 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
19 1753-1768 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
20 1770-1773 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen
46 1776-1796 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
21 1779-1796 protocollen van gehouden gerechtszittingen en van appointementen

Rekesten


32* 1690-1785 ingekomen rekesten

Schuldbekentenissen


40 1522-1547 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
47* 1537-1794 akten van overdracht, van schuldbekentenis, van volmacht en testamenten
41 1549-1607 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
42 1608-1645 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
43 1645-1687 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
44 1687-1734 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
45 1734-1776 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
46 1776-1796 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten

Testamenten


40 1522-1547 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
47* 1537-1794 akten van overdracht, van schuldbekentenis, van volmacht en testamenten
41 1549-1607 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
42 1608-1645 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
43 1645-1687 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
44 1687-1734 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
45 1734-1776 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten
46 1776-1796 protocollen van overdrachten, schuldbekentenis en testamenten

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


48* 1629-1795 akten van openbare verkoop van onroerende goederen

Volmachten


47* 1537-1794 akten van overdracht, van schuldbekentenis, van volmacht en testamenten

Zaken van Registratie


49* 1629, 1748 akten van attestatie van de levenswandel van Willem Cleutiens en Lowis le Jaenteil

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Communie


1663-1728 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1728-1791 parochie St. Lambertus en St. Lucia

Dopen / Geboorte


1600-1615 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1663-1728 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1728-1791 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1776-1808 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1777-1797 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1797-1803 parochie St. Lambertus en St. Lucia

Trouwen


1600-1615 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1663-1728 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1728-1791 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1777-1797 parochie St. Lambertus en St. Lucia

Begraven / Overlijden


1663-1728 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1728-1791 parochie St. Lambertus en St. Lucia
1777-1797 parochie St. Lambertus en St. Lucia