163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Neede


Bevolkingsregister


1334* 1800 lijst van personen die tot een bepaald rot behoren
1330* 1811 Registre Civique, alle mannelijke ingezetenen van de gemeente Neede van 21 jaar en ouder
1331* 1812 aangenomen geslachtsnamen
1332* 1812-1813 aangenomen geslachtsnamen
1335 1825-1831 wijk A en B (dorp) (nr. 1)
1336 1825-1831 wijk C (Ruwenhof) en D (Hoonte) (nr. 2)
1337 1825-1831 wijk E (Noordijk) (nr. 3)
1338 1825-1831 wijk F (Lochuizen), G (Rietmolen) en H (Achterveld) (nr. 4)
1333* 1826 aangenomen geslachtsnamen
1378* 1827 mannelijke ingezetenen van Neede ,ouder dan 23 jaar (namen, beroepen, geboortedata) die de Nederlandse nationaliteit bezitten
1339 1831-1841 wijk A en B (dorp) (nr. 5)
1340 1831-1841 wijk C en D (nr. 6)
1341 1831-1841 wijk E (nr. 7)
1342 1831-1841 wijk F, G en H (nr. 7a)
1387* 1837-1854 ingekomen en vertrokken personen
1343 1841-1850 wijk A en B (nr. 8)
1344 1841-1850 wijk C, D, F, G en H (nr. 9)
1345 1841-1850 wijk E (nr. 10)
1391* 1850-1862 aantekeningen van personen die zich te Neede vestigden of de gemeente hebben verlaten
1348* 1850-1862 bladwijzer
1379 1850-1862 dienstboden (nr. 13)
1346 1850-1862 wijk A, B, C en D (nr. 11)
1347 1850-1862 wijk E, F, G en H (plus aanvullingen alle delen) (nr. 12)
1385* 1850-1865 lijst van personen die tot een andere gemeente behoren, doch tijdelijk in de gemeente Neede verblijf houden
1388* 1851-1855 ingekomen en vertrokken personen
1390* 1855-1862 ingekomen en vertrokken personen
1389* 1856-1861 ingekomen en vertrokken personen
1417* 1861-1871 huisregisters
1351 1861-1871 suppletoir (aanvullingen) alle wijken (nr. 16)
1349 1861-1871 wijk A, B, C en D (nr. 14)
1350 1861-1871 wijk E, F, G en H (nr. 15)
1380 1861-1872 dienstboden (nr. 17)
1418* 1861-1882 huisregisters
1392* 1862-1878 vertrokken personen
1400* 1862-1878 vestiging
1381 1871-1882 dienstboden (nr. 23
1352 1871-1882 wijk A en B (nr. 18)
1353 1871-1882 wijk C (nr. 19)
1354 1871-1882 wijk D (nr. 20
1355 1871-1882 wijk E (nr. 21)
1356 1871-1882 wijk F, G en H (nr. 22)
1409* 1875-1878 aangifte van getuigschriften van personen die zich te Neede hebben gevestigd
1411* 1876 staat van landverhuizers naar Noord-Amerika en andere
1393* 1878-1893 (nr. 25) vertrokken personen
1410* 1879-1889 aangifte van getuigschriften van personen die zich te Neede hebben gevestigd (nr. 24)
1401* 1879-1889 vestiging (nr. 26)
1412* 1880-1881 getuigschriften van verandering van woonplaats binnen de gemeente of elders
1382 1882-1893 dienstboden (nr. 32)
1357 1882-1893 wijk A en B (nr. 27)
1358 1882-1893 wijk C (nr. 28)
1359 1882-1893 wijk D (nr. 29)
1360 1882-1893 wijk E (nr. 30)
1361 1882-1893 wijk F, G en H (nr. 31)
1386* 1882-1910 alfabetische lijst van personen, die een andere naam hebben dan het hoofd van het gezin waar zij inwonen
1402* 1889-1893 vestiging (nr. 34)
1383 1893-1904 dienstboden (nr. 74)
1362 1893-1904 wijk A en B (1893-1904) (nr. 35)
1363 1893-1904 wijk A en B (suppletoir) (1893-1904) (nr. 36)
1364 1893-1904 wijk C (1893-1918) (nr. 37)
1365 1893-1904 wijk D (1893-1918) (nr. 38)
1366 1893-1904 wijk E (1893-1918) (nr. 39)
1367 1893-1904 wijk F, G en H (1893-1918) (nr.40)
1394* 1894-1899 (nr. 41) vertrokken personen
1413* 1894-1899 verhuizingen binnen de gemeente en naar elders, plus ingekomen van elders naar de gemeente Neede
1403* 1894-1899 vestiging (nr. 42)
1419* 1897 huisregisters
1395* 1900-1910 (nr. 43) vertrokken personen
1404* 1900-1910 vestiging (nr. 44)
1414* 1903-1931 verhuizingen binnen de gemeente
1384 1904-1927 dienstboden (nr. 47)
1368* 1904-1927 wijk A, 1904-1927 (nr. 45)
1370* 1904-1927 wijk A, suppletoir 1909-1927, wijk B suppletoir 1911-1927 (nr. 48)
1375* 1904-1927 wijk A, suppletoir 1920-1927 (nr. 57)
1377* 1904-1927 wijk A, suppletoir 1926-1927 (nr. 59)
1369* 1904-1927 wijk B, 1904-1927 (nr. 46)
1376* 1904-1927 wijk B, suppletoir 1920-1927 (nr. 58)
1371* 1904-1927 wijk C, 1918-1927 (nr. 53)
1372* 1904-1927 wijk D, 1918-1927 (nr. 54)
1373* 1904-1927 wijk E, 1918-1927 (nr. 55)
1374* 1904-1927 wijk F, G en H, 1918-1927 (nr. 56)
1396* 1911-1927 (nr. 49) vertrokken personen
1405* 1911-1927 vestiging (nr. 50)
1420* 1913 huisregisters (nr. 51)
1421* 1917-1918 huisregisters (nr. 52)
1422* 1918-1920 huisregisters (nr. 66)
1423* 1920 huisregisters (nr. 67)
1426* 1920-1938 woonwagenregisters
1424* 1925-1928 huisregisters
1425* 1928 en verder huisregisters (nr. 63)
1397* 1928-1944 (nr. 61) vertrokken personen
1406* 1928-1944 vestiging (nr. 62)
1415* 1931-1937, 1943-1945 verhuizingen binnen de gemeente
1416* 1945-1948 verhuizingen binnen de gemeente (nr. 70)
1398* 1945-1952 (nr. 65) vertrokken personen
1407* 1945-1952 vestiging (nr. 64)
1399* 1953-1955 (nr. 69) vertrokken personen
1408* 1953-1955 vestiging (nr. 68)

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1132 1796-1803
1133.1 1803-1811
1133 1803-1811

Burgerlijke Stand


Geboorte


129 1811-1822
130 1823-1832
131 1833-1842
132 1843-1852
133 1853-1862
134 1863-1872
135 1873-1882
136 1883-1892
137 1893-1902
138 1903-1912

Huwelijk


139 1811-1822
140 1823-1832
141 1833-1842
142 1843-1852
143 1853-1862
144 1863-1872
145 1873-1882
146 1883-1892
147 1893-1902
148 1903-1912
149 1913-1917
150 1918-1922
151 1923-1927
152 1928-1932

Overlijden


153 1811-1822
154 1823-1832
155 1833-1842
156 1843-1852
157 1853-1862
158 1863-1872
159 1873-1882
160 1883-1892
161 1893-1902
162 1903-1912
163 1913-1922
164 1923-1932
165 1933-1940
166 1941-1950
167 1951-1960

Gequalificeerde


Overlijden


1134 1806-1811 aangegeven lijken

Volkstelling


1320* 1829 invullingsbiljetten Achterveld, wijk H 1-11
1321* 1829 invullingsbiljetten Broeke, wijk G 1-35
1326* 1829 invullingsbiljetten Hoonte, wijk D 1-38
1323* 1829 invullingsbiljetten Lochuizen, wijk F 1-33
1324* 1829 invullingsbiljetten Neede, wijk A 1-58
1325* 1829 invullingsbiljetten Neede, wijk B 1-51
1322* 1829 invullingsbiljetten Noordijk, wijk E 2-132
1327* 1829 invullingsbiljetten Ruwenhof, wijk C 1-38
1328* 1849 hoofdelijk invullingsregister voor de volkstelling
1329* 1900 stukken betreffende de 8ste volkstelling

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1126.1 1616-1640
1126.2 1666-1667
1126 1668-1714
1127 1714-1771
1128 1772-1811
1128.2 1772-1811
1128.1 1772-1820

Trouwen


1128.3 1623-1642, 1656-1678, 1689-1771 trouwen; 1630, 1656-1771 lidmaten
1128.5 1772-1813
1128.4 1772-1817

Lidmaten


1128.3 1623-1642, 1656-1678, 1689-1771 trouwen; 1630, 1656-1771 lidmaten
1128.6 1772-1817

Begraven / Overlijden


1129 1797-1811
1129 1797-1811 overledenen en begravenen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1134.1 1672-1674
1130 1741-1783
1131 1783-1812 achterin dopen van onwettigen

Trouwen


1134.1 1672-1674

Begraven / Overlijden


1134.1 1672-1674