162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Mierlo


Bevolkingsregister


785* 1820-1930 ingekomen circulaires en brieven inzake vreemdelingen(beleid)
702* 1828-1931 ingekomen bescheiden en minuten van uitgaande brieven inzake het bijwerken en aanvullen van, alsmede het verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsregisters
703* 1840-1874, 1906-1916 staten, aangevende de loop der bevolking
749* 1841, 1843, 1850 ingekomen akten van woonplaatsverandering
783* 1846-1872 staten, aangevende de verdeling der bevolking naar godsdienstige gezindheden
707 1850-1860 deel 1
708 1850-1860 deel 2
709* 1850-1860 klapper op de inventarisnummers 707 en 708
1483 1860-1880 dienstboden
1468 1861-1875 deel I
1469 1861-1875 deel II
1470 1874-1885 deel I
1471 1874-1885 deel II
1472 1874-1885 deel III
704* 1876 staten, aangevende de loop der bevolking
766* 1880 vastgesteld: registers van huisnummering
1484 1880-1890 dienstboden
752* 1882-1889 minutenregister van ontvangstbevestigingen van getuigschriften van woonplaatsveranderingen
751* 1882-1902 register van minuten van uitgaande verzoeken tot toezending van getuigschriften van woonplaatsverandering ten behoeve van nieuwe ingezetenen
1473 1884-1901 deel I
1474 1884-1901 deel II
1475 1884-1901 deel III A
1476 1884-1901 deel III B
1477 1884-1901 deel IV
1478 1884-1901 V-Z
765* 1885 registers der verdeling in wijken met de nummers der daarin gelegen huizen en vermelding van de kadastrale secties en perceelsnummers, alsmede de huurwaarde
735* 1885-1888 ingekomen personen
754* 1885-1891 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
736* 1889 ingekomen personen
767* 1889 vastgesteld: registers van huisnummering
769* 1889-1900 aangelegd: registers van huisnummering
768* 1889-1900 aangelegd: registers van huisnummering
737* 1890-1891 ingekomen personen
1485 1890-1900 dienstboden
750* 1890-1926 register van attestatiƫn de vita ten behoeve van zich te Mierlo vestigende personen, welk recht op pensioen, onderstand, enz. kunnen doen gelden
738* 1892-1893 ingekomen personen
755* 1892-1893 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
739* 1894-1895 ingekomen personen
756* 1894-1895 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
753* 1894-1920 staat van plaats gehad hebbende landverhuizingen, met bijgevoegde circulaires
740* 1896-1897 ingekomen personen
757* 1896-1897 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
741* 1898-1899 ingekomen personen
758* 1898-1899 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
742* 1900-1902 ingekomen personen
759* 1900-1902 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
770* 1900-1910 aangelegd: registers van huisnummering
1486 1900-1910 dienstboden
1479 1902-1921 deel I
1480 1902-1921 deel II
1481 1902-1921 deel III A
1482 1902-1921 deel III B
784* 1902-1928 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake het nederlandschap en de verkrijging daarvan door naturalisatie
743* 1903-1912 ingekomen personen
760* 1903-1912 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
771* 1910 aangelegd: registers van huisnummering
1487 1910-1920 dienstboden
744* 1913-1915 ingekomen personen
761* 1913-1915 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
745* 1916-1919 ingekomen personen
762* 1916-1919 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
786* 1918, 1921 staten van in de gemeente aanwezige vreemdelingen
772* 1920 aangelegd: registers van huisnummering
763* 1920-1921 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
746* 1920-1922 ingekomen personen
1488 1920-1932 gezinskaarten
1489 1921-1932 register van bewoners van het Liefdegesticht
747* 1922-1926 ingekomen personen
764* 1922-1926 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
773* 1925 aangelegd: registers van huisnummering
774* 1925 aangelegd: registers van huisnummering
748* 1927-1930 ingekomen personen
764a* 1927-1930 registers van afgifte van getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, c.q. vertrokken personen
775* 1930 aangelegd: registers van huisnummering
701* 1930 ingekomen beschrijving van het (wereld)bevolkings vraagstuk met minuut van uitgaande brief inzake toezegging tot het verlenen van medewerking door het gemeentebestuur
776* 1930, 1931 ingekomen en minuten van uitgaande brieven inzake de bestelling en levering van huisnummerplaatjes

Burgerlijke Stand


Correspondentie


1270* 1816-1931 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven inzake het verstrekken van inlichtingen en extracten uit de registers van de burgerlijke stand, aanmerkingen op de akten en plaatsen van kanttekeningen in, alsmede het verbeteren van de akten
1286* 1819 ingekomen circulaire inzake het algemeen verzuim tot indienen van sterftelijsten en minuten van daarop uitgegaan overzicht
1268* 1819-1930 ingekomen circulaires en brieven, alsmede minuten van uitgaande brieven inzake het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand,/
1287* 1841 ingekomen brieven, extracten en berichten, betreffende elders overledenen welke te Mierlo geboren of woonachtig zijn geweest, alsmede minuten van uitgaande brieven ter verkrijging van extracten van geboorte van te Mierlo overleden personen
1326* 1847 dagvaarding voor Joh. Th. Keunen om te verschijnen voor de rechtbank te Roermond terzake overtreding van artikel 27/137 van het Burgerlijk Wetboek, in zijn hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand
1271* 1884-1901 registers van door de ambtenaar van de burgerlijke stand gevoerde correspondentie
1272* 1901-1923 registers van door de ambtenaar van de burgerlijke stand gevoerde correspondentie

Geboorte


1428 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1499* 1813-1892 tienjaarlijkse tafel op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden
1429 1814-1823
1430 1824-1833
1431 1834-1843
1432 1844-1853
1433 1854-1863
1434 1864-1873
1435 1874-1883
1436 1884-1893
1437 1894-1903
1438 1904-1908
1495 1909-1913
1439* 1914-1918
1496* 1919-1922
1440* 1923-1925
1497* 1926-1927
1498* 1928-1932

Huwelijk


1428 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1441 1812 register van huwelijksproclamaties
1499* 1813-1892 tienjaarlijkse tafel op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden
1442 1814-1823
1443 1824-1833
1444 1834-1843
1445 1844-1853
1276* 1851-1879 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1446 1854-1863
1447 1864-1873
1448 1874-1883
1277* 1880-1889 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1449 1884-1893
1278* 1890-1895 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1450 1894-1903
1279* 1896-1899 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1280* 1900-1905 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1451 1904-1913
1281* 1906-1910 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1282* 1911-1915 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1452 1914-1918
1283* 1916-1920 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1453 1919-1922
1284* 1921-1925 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1454 1923-1927
1285* 1926-1929 van elders ingekomen en door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte minuten van huwelijksafkondigingen
1494 1928-1932

Overlijden


1492* 1811 uittreksel uit het begraafregister 1786 van Mierlo
1428 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1499* 1813-1892 tienjaarlijkse tafel op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden
1455 1814-1823
1456 1824-1833
1457 1834-1843
1458 1844-1853
1459 1854-1863
1460 1864-1873
1289* 1869-1872, 1878, 1886-1888 verklaringen van overlijden
1461 1874-1883
1462 1884-1893
1290* 1890-1896 verklaringen van overlijden
1463 1894-1903
1291* 1897-1904 verklaringen van overlijden
1464 1904-1913
1292* 1905-1912 verklaringen van overlijden
1293* 1913-1919 verklaringen van overlijden
1465 1914-1922
1294* 1920-1925 verklaringen van overlijden
1466 1923-1927
1295* 1926-1932 verklaringen van overlijden
1467 1928-1932

Zaken van Registratie


1269* 1811-1827 Ingekomen extracten uit elders gehouden registers van de burgerlijke stand, met hiaten
1275* 1850, 1854-1862, 1864, 1868-1872, 1874 door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte huwelijks statistieken naar leeftijd en de burgerlijke staat van betrokkenen op het tijdstip van huwelijksvoltrekking
1296* 1850-1864 minuten van statistische opgaven betreffende te Mierlo overledenen, met hiaten
1297* 1924-1931 minuten van aan de kantonrechter te Helmond uitgaande brieven, houdende opgave van overlijden, ten gevolge waarvan met name genoemde minderjarige kinderen nagelaten worden

Gequalificeerde


Overlijden


65.23 1806-1808

Koster/Schoolmeester


Overlijden


65.19 1722-1753
65.20 1753-1767
65.21 1768-1795
65.22 1796-1810

Schepenbank


Huwelijk


65.14 1693-1738
65.15 1705-1709
65.18 1733-1805 huwelijksbijlagen
65.16 1739-1756
65.17 1756-1805

Volkstelling


705 1810 staat der bevolking, genaamd Etat de population
777* 1829, 1839-1931 stukken betreffende de algemene (10-jaarlijkse) volkstellingen
706 1829-1839
778* 1839 volkstellingbiljetten opgemaakt per huisnummer
779* 1839 volkstellingbiljetten opgemaakt per huisnummer
780* 1839 volkstellingbiljetten opgemaakt per huisnummer
781* 1849 volkstellingbiljetten opgemaakt per huisnummer
782* 1849 volkstellingbiljetten opgemaakt per huisnummer

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


65.9 1658-1788

Trouwen


65.11* 1698-1705
65.13 1771-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


65.1 1623-1671, 1677-1694
65.2 1632-1744
65.5 1744-1795
65.7 1788-1818
65.8 1796-1810

Trouwen


65.1 1623-1671, 1677-1694
65.3 1676-1767
65.6 1768-1829

Begraven / Overlijden


65.2 1632-1744
65.4 1716-1785