162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Middelie


Bevolkingsregister


1 1850-1862
2 1862-1892
6 1891-1900 dienstbodes
3 1892-1900
7 1900-1920 dienstbodes
4 1900-1920 met bladwijzer (blz. 1-44)
8 1920-1927 dienstbodes
5 1920-1927 met bladwijzer (blz. 1-29)
10 1921-1939 dienstbodenkaarten
9 1921-1939 gezinskaarten

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


16 1701-1850 alle gezindten: klapper op inv.nr. 1b (Kwadijk); 1b, 2b, 11a (Middelie); 4 (Warder)

Gaarder


Huwelijk


48a 1797-1803 impost op trouwen Middelie
46c 1803-1806 impost op trouwen Kwadijk, Middelie en Warder
46c* 1803-1806 impost op trouwen: Kwadijk, Middelie en Warder

Overlijden


48b 1797-1803 impost op begraven Middelie
46d 1803-1806 impost op begraven Kwadijk, Middelie en Warder

Gequalificeerde


Overlijden


67 1806-1811 overlijden, register der overledenen Edam met Kwadijk, Middelie en Warder
67* 1806-1811 register der overledenen Edam met Kwadijk, Middelie en Warder

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Dopen / Geboorte


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
11b 1729-1838
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
5 1788-1811
10 1788-1837
12 1792-1812

Trouwen


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
11b 1729-1838
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
11a 1775-1791
10 1788-1837

Lidmaten


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
11b 1729-1838
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
10 1788-1837

Begraven / Overlijden


11b 1729-1838
10 1788-1837

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1a 1705-1743
4a 1705-1792 kopie
2a 1743-1792
3 1792-1811

Trouwen


1b 1705-1743
4b 1705-1792 kopie
2b 1745-1792

Lidmaten


6 1677-1841

Begraven / Overlijden


8 1734-1812 grafrechten
7 1786-1811
9 1802-1829 legger van graven en kerkstoelen

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


6 1575-1894 predikantenlijst; 1830-1878 lidmatenlijsten en attestaties; 1831-1889 lijsten van ouderlingen en diakenen

Avondmaalsvieringen


2 1770-1813 notulen van de kerkeraad met aantekeningen van avondmaalsvieringen, resolutie Staten, lijst van obligaties, formulier bij belijdenis

Belijdenis


2 1770-1813 notulen van de kerkeraad met aantekeningen van avondmaalsvieringen, resolutie Staten, lijst van obligaties, formulier bij belijdenis

Diaconale zaken


1 1677-1706, 1717-1770 notulen van de kerkeraad; 1677-1769 lidmatenlijsten; 1678-1752, 1677-1770 reglementen/ formulieren van de classis

Diakens


6 1575-1894 predikantenlijst; 1830-1878 lidmatenlijsten en attestaties; 1831-1889 lijsten van ouderlingen en diakenen

Dopen / Geboorte


12a 1792-1812
12* 1792-1852 duplikaat doopboek; 1818-1842 lidmatenlijst (achterin)
10 1792-1855 contra doopboek
13* 1853-1898 duplikaat doopboek
11* 1855-1970
14* 1899-1970 duplikaat doopboek

Trouwen


15 1793-1964 contra-trouwboek
16* 1861-1964 duplikaat trouwboek
7* 1873-1878 register van huwelijken met inhoudsopgave

Lidmaten


1 1677-1706, 1717-1770 notulen van de kerkeraad; 1677-1769 lidmatenlijsten; 1678-1752, 1677-1770 reglementen/ formulieren van de classis
12* 1792-1852 duplikaat doopboek; 1818-1842 lidmatenlijst (achterin)
12b 1818-1842
18* 1882-1970 duplikaat lidmatenboek
17* 1882-1970 lidmatenboek

Lijst van predikanten


6 1575-1894 predikantenlijst; 1830-1878 lidmatenlijsten en attestaties; 1831-1889 lijsten van ouderlingen en diakenen
3 1814-1847 notulen van de kerkeraad; 1575-1867 predikantenlijst (achterin)

Notulen van de Kerkeraad


1 1677-1706, 1717-1770 notulen van de kerkeraad; 1677-1769 lidmatenlijsten; 1678-1752, 1677-1770 reglementen/ formulieren van de classis
2 1770-1813 notulen van de kerkeraad met aantekeningen van avondmaalsvieringen, resolutie Staten, lijst van obligaties, formulier bij belijdenis
3 1814-1847 notulen van de kerkeraad; 1575-1867 predikantenlijst (achterin)
4* 1847-1877 notulen van de kerkeraad
5* 1877-1958 notulen van de kerkeraad
8* 1958-1971 notulen van de kerkeraad

Ouderlingen


6 1575-1894 predikantenlijst; 1830-1878 lidmatenlijsten en attestaties; 1831-1889 lijsten van ouderlingen en diakenen

Resolutiƫn


2 1770-1813 notulen van de kerkeraad met aantekeningen van avondmaalsvieringen, resolutie Staten, lijst van obligaties, formulier bij belijdenis