162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Middelburg (ZE)


Bevolkingsregister


46 1863-1937 gestichtenregister
48 1892-1936 verblijfregister betreffende tijdelijk verblijf houdende personen

Poorterboeken


871 1365-1488 lijst van poorters die eene familie- of bijnaam droegen, overgenomen uit de poortersboeken van Middelburg
870 1900-1915 aantekeningen uit het oudste poortersboek van Middelburg

Burgerlijke Stand


Geboorte


1811 akte 1-399
1811 akte 400-459
1811 akte 460-485
1812
1813
1814
1815 jan-sept
1815 sept-dec
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
* 1919
* 1920
* 1921
* 1922
* 1923
* 1924
* 1925
* 1926
* 1927
* 1928
* 1929
* 1930
* 1931
* 1932
* 1933
* 1934
* 1935
* 1936
* 1937
* 1938
* 1939
* 1940
* 1941
* 1942
* 1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Huwelijk


1811
1812
1813
1814
1815 akte 1-70
1815 akte 71-134
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Overlijden


1811 nr 1
1811 nr 2
1811 nr 3
1811 nr 4
1811 nr 5
1812 nr 1
1812 nr 2
1812 nr 3
1813
1814
1815 nr 1
1815 nr 2
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Scholen


Zaken van Registratie


2113a 1759-1779 Linnen-, naai- en breischool: register van de aangenomen kinderen, met vermelding van leeftijd, ouders en ontslagdatum
2113 1777 Linnen-, naai- en breischool: reglement voor de matres van de kinder- of breischool

Strafinrichtingen


Financiën


193* 1810, 1816, 1875, 1916 stukken betreffende ontvangsten en uitgaven van de gevangenissen
196* 1811, 1814-1818, 1820-1822 staten van ontvangsten en uitgaven voor de gevangenissen
199* 1811-1813 bijlagen bij de rekeningen van de ontvanger van het Tuchthuis
197* 1811-1813 rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de ontvanger van het Tuchthuis
200* 1814-1828 bijlagen bij de rekeningen van de ontvanger van het Tuchthuis
198* 1814-1828 rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de ontvanger van het Tuchthuis
215* 1815-1818, 1821, 1822 staten houdende uitgaven van het Huis van Detentie
195* 1816-1823 kasboek van het College van Regenten
217* 1821-1823 register houdende staten van inkomsten en uitgaven betreffende diverse werkplaatsen
204* 1823-1825 bijlagen van van werklonen betaald aan de gevangenen in het Tuchthuis
203* 1823-1825 staten van werklonen betaald aan de gevangenen in het Tuchthuis
194* 1826-1874 jaarrekeningen van het College van Regenten, 1826-1874
202* 1830-1834 bijlagen van het rekening-courant betreffende de liquidatie der schulden van het voormalig Tuchthuis
201* 1830-1834 rekening-courant betreffende de liquidatie der schulden van het voormalig Tuchthuis
216* 1851-1867 rekening betreffende het onderhoud van de gevangenen in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering
206 1882-1887 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
207* 1944-1945 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
208* 1945-1946 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
209* 1947 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
210* 1947-1948 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
211* 1948 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
212* 1949 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
213* 1949 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
214* 1950 rekeningen van zakgeld en uitgaven van de gevangenen in het Huis van Bewaring
205* 1970-1974 conceptbegroting van het Huis van Bewaring

Gedetineerden


366 1809-1824 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie veroordeeld tot meer dan één jaar: nrs 1-739, met index
373* 1811-1814 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
379* 1811-1814crimineel register Huis van Justitie: A
346 1811-1825 opgave van ingekomen beschuldigde en nog niet veroordeelde personen in het Huis van Justitie: nrs 1-892
235* 1812-1816 opgave van opgenomen personen ten behoeve van de Plice Municipal, resp. de Police Général: nrs [1-54], 1-125
236* 1812-1817 opgave van opgenomen personen ten behoeve van de Plice Municipal, resp. de Police Général: nrs [1-90], 1-222, [224-296], 1-209
388* 1812-1821 correctioneel register Huis van Detentie eerste serie, langgestraften: A
391* 1813-1817 correctioneel register Huis van Detentie tweede serie, kortgestraften: B
361 1813-1818 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-440
380* 1814-1816crimineel register Huis van Justitie: B
374* 1814-1817 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
365 1815-1823 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-369
371* 1815-1826 opgenomen personen in het Provoosthuis: nrs 1-1078
381* 1816-1817crimineel register Huis van Justitie: C
354 1816-1829 opgave van opgenomen personen in het Huis van Arrest: nrs 1-1419
347 1816-1831 opgave van ingekomen beschuldigde en nog niet veroordeelde personen in het Huis van Justitie: nrs 1-835
375* 1817-1818 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
382* 1817-1820crimineel register Huis van Justitie: D
392* 1817-1825 correctioneel register Huis van Detentie tweede serie, kortgestraften: C
368 1817-1826 opgave van opgenomen personen in het Provoosthuis: nrs 1-564, 1-163, 1-69, 1-191
362 1818-1821 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-270
376* 1818-1822 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
363 1821-1832 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-680
389* 1821-1833 correctioneel register Huis van Detentie eerste serie, langgestraften: B
383* 1822-1824crimineel register Huis van Justitie: F
377* 1822-1827 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
--* 1823-1824 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-56
384* 1824-1826crimineel register Huis van Justitie: G
385* 1825-1829crimineel register Huis van Justitie: H
369 1825-1839 opgave van opgenomen personen in het Provoosthuis: nrs 1-778
371* 1826-1842 opgenomen personen in het Provoosthuis: nrs 1079-1885
378* 1827-1839 crimineel register Gravensteen/ Gevangenhuis/ Huis van Arrest
386* 1829-1835crimineel register Huis van Justitie: I
355 1829-1839 opgave van opgenomen personen in het Huis van Arrest: nrs 1-793
--* 1831-1836 opgave van ingekomen beschuldigde en nog niet veroordeelde personen in het Huis van Justitie: nrs 836-1000
364 1832-1839 opgave van opgenomen personen in het Huis van Detentie: nrs 1-623
390* 1833-1839 correctioneel register Huis van Detentie eerste serie, langgestraften: C
387* 1835-1838crimineel register Huis van Justitie: K
311* 1839-1872 opgave van opgenomen personen wegens onbetaalde schulden in het Huis van Bewaring: nrs 1-38
348 1842-1848 opgave van opgenomen mannelijke personen in het Huis van Justitie: nrs 1-480
237* 1842-1851 opgave van de opgenomen mannelijke personen in het Huis van Bewaring: A nrs 1-576
319 1842-1851 opgave van opgenomen vrouwelijke personen in de Strafgevangenis: A nrs 1-486
356 1842-1854 opgave van opgenomen mannelijke personen in het Huis van Arrest: A nrs 1-678
350 1842-1854 opgave van opgenomen vrouwelijke personen in het Huis van Justitie: nrs 1-264
239 1842-1856 opgave van de opgenomen vrouwelijke personen in het Huis van Bewaring: C nrs 1-330 (vanaf 1856 ook mannen)
370 1842-1856 opgave van opgenomen personen in het Provoosthuis: A nrs 1-456
357 1842-1856 opgave van opgenomen vrouwelijke personen in het Huis van Arrest: A nrs 1-228
317 1848-1851 opgave van opgenomen mannelijke personen in de Strafgevangenis: C nrs 1153-1740
349 1848-1852 opgave van opgenomen mannelijke personen in het Huis van Justitie: nrs 481-774
318 1851-1854 opgave van opgenomen mannelijke personen in de Strafgevangenis: D nrs 1-570
320 1851-1855 opgave van opgenomen vrouwelijke personen in de Strafgevangenis: B nrs 487-779
238 1851-1856 opgave van de opgenomen mannelijke personen in het Huis van Bewaring: B nrs 577-1002
351 1852-1863 opgaven van opgenomen personen in het Huis van Justitie: nrs 1-780
321 1854-1855 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: E nrs 1-486
358 1854-1864 opgave van opgenomen personen in het Huis van Arrest: nrs 1-654
322 1855-1857 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: F nrs 1-594
240 1856-1859 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: D nrs 1-348
371 1856-1886 opgave van opgenomen personen in het Provoosthuis: nrs 1-391
323 1857-1858 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: G nrs 1-534
324 1858-1860 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: H nrs 1-594
241 1859-1862 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: E nrs 1-594
325 1860-1862 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: J nrs 1-594
242 1862-1864 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-270
326 1862-1864 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: K nrs 1-594
352 1863-1869 opgaven van opgenomen personen in het Huis van Justitie: nrs 1-257
327 1864-1866 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: L nrs 1-593
243 1864-1867 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 271-564
359 1864-1876 opgave van opgenomen personen in het Huis van Arrest: nrs 1-292
328 1866-1868 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: M nrs 1-588
244 1867-1871 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-594
329 1868-1872 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: N nrs 1-582
353 1870-1875 opgaven van opgenomen personen in het Huis van Justitie: nrs 1-145
245 1871-1877 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-593
330 1872-1879 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: O nrs 1-594
360 1876-1886 opgave van opgenomen personen in het Huis van Arrest: nrs 1-450
246 1877-1879 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-594
247 1879-1880 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-599
331 1879-1883 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: P nrs 1-599
248 1880-1882 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
249 1882-1883 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
250 1883-1884 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
332 1883-1887 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis: Q nrs 1-435
251 1884-1885 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
252 1885-1886 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
253 1886-1887 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-600
254 1887 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-236
255 1888 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
256 1888-1890 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
296 1888-1896 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 1-594
313* 1888-1896 opgave van opgenomen personen wegens onbetaalde schulden in het Huis van Bewaring: nrs 1-15
228 1888-1960 register houdende opgave van kinderen die samen met de moeder zijn opgenomen
257 1890-1891 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
258 1891-1892 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
259 1892 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
260 1892-1893 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
261 1893-1894 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
262 1894-1895 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
263 1895-1896 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
264 1896-1897 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
297 1896-1905 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 1-615
265 1897-1898 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
266 1898-1899 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
267 1899-1900 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
268 1900-1901 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
269 1901 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
270 1901-1902 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
271 1902-1903 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
272 1903-1904 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-714
273 1904-1905 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
274 1905-1906 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-726
298* 1905-1913 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 1-459, 1-99, 1-156
275 1906-1907 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1-738
276* 1907-1909 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 739-1476
277* 1909-1910 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1477-2214
278* 1910-1912 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 2215-2276, 1-413, 1-263
279* 1912-1914 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 264-989
299* 1913-1917 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 157-746
280* 1914-1916 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 990-1727
281* 1916-1917 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 1728-2442
282* 1917-1919 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 2443-2444, 1-413, 1-305
300* 1917-1921 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 752-784
333* 1919 register voor de bevolking in de Hulp-Strafgevangenis te Middelburg: nrs 1-14
283* 1919-1923 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 306-/-26
301* 1921-1931 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 49-/-42
284* 1923-1927 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 27-/-59
285* 1927-1931 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 60-/-118
286* 1931-1934 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 119-/-241
302* 1931-1940 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 43-/-93
314* 1932-1969 opgave van opgenomen personen wegens onbetaalde schulden in het Huis van Bewaring
287* 1934-1936 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 242-/-122
288* 1936-1937 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 123-/-353
289* 1937-1940 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 354-/-81
303 1940-1943 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 94-/-80
290* 1940-1944 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 82-/-46
315 1942-1946 opgave van opgenomen mannelijke personen in de Strafgevangenis: A nrs 1-588
334* 1942-1947 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 1-117, 1-127, 1-68, 1-81, 1-214, 1-129
304 1943-1944 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 81-516, 1-300
305 1944-1945 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 301-704, 1-334
291* 1944-1947 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 47-/-538
306 1945-1950 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 335-/-74
316 1946-1848 opgave van opgenomen mannelijke personen in de Strafgevangenis: B nrs 589-1152
335* 1947-1951 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 130-184, 1-151, 1-262, 1-250, 1-14
292* 1947-1952 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 539-/-35
307 1950-1959 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 75-/-15
336* 1951-1954 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 15-295, 1-233, 1-197, 1-39
293* 1952-1961 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 36-/-48
229* 1952-1963 index op de inschrijvingsregisters van de Middelburgse strafinrichtingen
337* 1954-1957 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 40-230, 1-260, 1-282, 1-29
338* 1957-1959 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 30-307, 1-352, 1-120
234* 1957-1973 strafregister, register houdende opgave van opgelegde straffen aan de opgenomen personen in het Huis van
339* 1959-1962 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 121-251, 1-234, 1-215, 1-14
308 1959-1963 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 16-/-86
231* 1960-1963 rapporten betreffende de opgenomen personen in het Huis van Bewaring en de RIjkswerkinrichting
294* 1961-1970 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 49-/-65
340* 1962-1964 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 15-231, 1-254, 1-123
232* 1963-1966 rapporten betreffende de opgenomen personen in het Huis van Bewaring en de RIjkswerkinrichting
309 1963-1968 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 87-/-88
341* 1964-1965 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 124-348, 1-369
230* 1964-1973 index op de inschrijvingsregisters van de Middelburgse strafinrichtingen
342* 1965-1967 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 370, 1-302, 1-291
343* 1967-1969 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 292-375, 1-335, 1-175
310 1968-1973 opgave van de voorlopig aangehoudenen in het Huis van Bewaring: nrs 89-/-45
344* 1969-1972 opgave van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 176-285, 1-190, 1-230, 1-62
233* 1969-1973 rapporten betreffende de opgenomen personen in het Huis van Bewaring en de RIjkswerkinrichting
295* 1970-1973 opgave van de opgenomen personen in het Huis van Bewaring: nrs 66-/-73
345* 1972-1973 opgaven van opgenomen personen in de Strafgevangenis/ Rijkswerkinrichting: nrs 63-162, 1-195
312* 1973-1887 opgave van opgenomen personen wegens onbetaalde schulden in het Huis van Bewaring: nrs 1-25

Huishoudelijke Zaken


191* 1860-1906 stukken houdende voorwaarden voor de leveranciers aan de gevangenissen
192* 1915, 1923, 1929, 1932, 1936-1939, 1941, 1943 akten van overeenkomst betreffende het leveren van goederen door diverse firma's

Ingekomen en/of uitgaande stukken


149* 1809-1814 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
167* 1811-1816 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
150* 1815-1818 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
168* 1817-1825 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
151* 1818-1820 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
152* 1821-1823 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
182* 1823-1838 brievenboek, register houdende minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten
153* 1824, 1840, 1844, 1846, 1848, 1850, 1854-1856, 1861, 1864, 1865, 1867 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
169* 1850, 1855, 1861, 1865, 1867 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
154* 1875 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
183* 1875-1876 brievenboek, register houdende minuten van uitgaande stukken; 1876-1887 agenda van ingekomen stukken van het College van Regenten
155* 1876 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
170* 1876 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
156* 1877-1878 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
171* 1877-1878 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
184* 1877-1891 brievenboeken, registers houdende minuten van uitgaande stukken van de directeur van het Huis van Arrest, resp. de cipier
157* 1878-1880 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
172* 1879-1880 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
158* 1880-1883 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
173* 1881-1883 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
159* 1883-1886 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
174* 1884-1886 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
160* 1886-1889 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
175* 1887-1889 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
161* 1890-1892 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
176* 1890-1892 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
185* 1892-1918 brievenboeken, registers houdende minuten van uitgaande stukken van de directeur van het Huis van Arrest, resp. de cipier
162* 1893-1895 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
177* 1893-1895 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
163* 1896-1899 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
178* 1896-1899 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
164* 1899-1902 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
179* 1900-1902 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
166* 1900-1917 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
165* 1902-1907 ingekomen stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
180* 1903-1906 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
181* 1926 minuten van uitgaande stukken van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
393* 1952-1966 ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende exploitatievoorzieningen tbv het Huis van Bewaring
394* 1971-1973 ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende exploitatievoorzieningen tbv het Huis van Bewaring

Notulen


110* 1812-1821 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
118* 1815-1817 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
119* 1822-1823 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
111* 1823-1828 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
113* 1823-1841 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
120* 1824 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
397* 1824-1851 notulen van de hoofdafdeling Middelburg van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
121* 1825 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
122* 1826 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
398* 1826-1850 bijlagen bij de notulen van de hoofdafdeling Middelburg van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
123* 1827-1828 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
112* 1828-1851 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
124* 1829-1831 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
125* 1832-1836 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
126* 1839 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
127* 1840-1841 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
128* 1842-1843 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
114* 1842-1863 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
129* 1844-1846 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
130* 1846-1849 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
131* 1850-1851 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
132* 1852-1853 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
399* 1852-1874 bijlagen bij de notulen van de hoofdafdeling Middelburg van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
133* 1853-1854 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
134* 1855-1856 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
135* 1856-1857 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
136* 1858-1859 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
137* 1860-1861 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
138* 1862 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
139* 1862-1863 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
140* 1864-1865 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
115* 1864-1866 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
141* 1866-1867 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
142* 1868 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
143* 1869 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
144* 1870 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
145* 1871 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
146* 1872 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
147* 1873 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
148* 1874 bijlagen tot de notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie, met agenda
116* 1875-1879 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie
117* 1879-1897 notulen van het College van Regenten/ de Commissie van Administratie

Signalementen


367 1809-1822 signalementsregister, register houdende signalementen van de opgenomen personen: nrs 1-972
372 1814-1817 signalementsregister, register houdende signalementen van de opgenomen militairen in het Provoosthuis: nrs 0-172
218 1814-1825 signalementsregister, registers houdende signalementen van de in de Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-922
219 1814-1830 signalementsregister, registers houdende signalementen van de in de Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-232, 433-1146
220 1830-1836 signalementsregister, registers houdende signalementen van de in de Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-631
221 1842-1847 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen mannelijke personen: A nrs 1-1192
223 1842-1854 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen vrouwelijke personen: C nrs 1-1258 (vanaf 1852 ook mannen)
222 1847-1852 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen mannelijke personen: B nrs 1193-2431
224 1854-1856 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: D, nrs 1-1198
225 1856-1859 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-1200
226* 1859-1861 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-912
227* 1861-1865 signamelentsregister, registers houdende signalementen van de in de vijf Middelburgse strafinrichtingen opgenomen personen: nrs 1-541

Verslagen


187* 1950-1972 verslagen van vergaderingen van directeuren van gevangeninrichtingen in Nederland
186* 1951, 1958-1965, 1968, 1971-1973 jaarverslagen van het Huis van Bewaring en de Rijkswerkinrichting, met begeleidende
188* 1972-1973 verslagen van vergaderingen van directeuren van gevangeninrichtingen in Nederland

Zaken van Registratie


189* 1840 concept
396* 1888-1928 register houdende opgave van bijzondere voorvallen ten aanzien van onderhoud en personeel met betrekking tot het Huis van Bewaring
395* 1966-1973 stukken betreffende bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het Huis van Bewaring
190* 1971-1972 besluiten van de directeur van het Huis van Bewaring

Gasthuizen

(religie)

Lidmaten


52a 1506 het Gilde Onze Lieve Vrouwe: register houdende namen en adressen (straat en woonplaats) van de leden van het gilde Onze Lieve Vrouwe van de qualen uit Middelburg en overige plaatsen op Walcheren

Register van personen


21 1584-1599 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
28* 1604 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: register van personen, die voor andere rekening dan die van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen, voornamelijk soldaten, matrozen en burgerpersonen
22 1659-1677 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
29* 1689-1747 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: register van personen, die voor andere rekening dan die van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen, voornamelijk soldaten, matrozen en burgerpersonen
23 1699-1715 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
24 1715-1747 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
25 1748-1788 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
26 1789-1812 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
27* 1797-1812 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen (vreemdelingen, arme ingezetenen))
550 1814-1816, 1824-1837 Godshuizen Middelburg: stamboek (register van naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis) nrs 2321-2811
549 1814-1833 Godshuizen Middelburg: stamboek (register van naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis) nrs 1-2334
551* 1842 Godshuizen Middelburg: staat van personen die op rekening van het rooms-katholiek armbestuur in het Gesticht no. 1 of 2 werden verpleegd met vermelding van datum binnenkomst, vertrek of overlijden, nrs 1-7
552 1847-1852 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 2130-4094
553 1852 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 4095-4181
554 1853-1858 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 1-1360
559* 1853-1928 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van de verpleegden in het Gasthuis
555 1859-1866 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 1361-2976
560* 1861 Godshuizen Middelburg: lijst van personen, geplaatst in het Gasthuis, die voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur verpleegd worden nadat ze eerst enige tijd voor eigen of particuliere rekening verpleegd werden
556 1867-1874 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 2977-4531
557 1875-1888 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 4532-6035
558 1889-1909 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 6036-10608
561 1914-1915 Godshuizen Middelburg: Belgische militairen, register houdende opgave van Belgische militairen met vermelding van naam, woonplaats, leeftijd, datum binnenkomst en vertrek, regiment en onderdeel, rang, identiteitsnummer en plaats van bestemming
562* 1922-1957 Godshuizen Middelburg: vaccinatieregister, register van personen ingeënt tegen de pokken
563* 1939, 1944 Godshuizen Middelburg: staten van ingekomen, vertrokken of overleden patiënten
564* 1942-1943 Godshuizen Middelburg: register van de behandelde militairen en burgers op de röntgen-afdeling