162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Megen


Agent der Gemeente


Geboorte


21 1798-1799
13 1798-1799
14 1799-1800

Huwelijk


15 1798-1799
22 1799
28 1799-1800
20 1809-1810 ondertrouw

Overlijden


23 1798-1799
16 1798-1799
17 1799-1800

Bevolkingsregister


0863 1826-1840 lijst van ingezetenen
0864 1826-1840 lijst van ingezetenen
0865 1826-1840 lijst van ingezetenen
0866 1826-1840 lijst van ingezetenen: Macharen
0869 1850-1861
0870 1850-1861 Haren en Macharen
0872 1862-1880
0873 1862-1880 Haren en Macharen
0875 1880-1890
0874 1880-1890 Haren en Macharen
0878 1890-1907
0878 1890-1907 Haren
0880 1890-1907 Macharen
0883 1907-1924
0882 1907-1924
0884 1907-1924 dienstboden en knechten
0885 1907-1924 Haren
0886 1907-1924 Macharen
0888 1924-1940 dienstboden en knechten (tevens Klooster Barmhartige Zusters en studenten van het gymnasium)
0887 1924-1940 gezinskaarten

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1158 1809-1835 alfabetische lijsten
1159 1836-1861 alfabetische lijsten
1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


1161 1814-1839 inschrijvingsregisters
1162 1840-1861 inschrijvingsregisters
1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters

Nationale Militie: Lotingsregisters


1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters
1189 1885 lotingsregisters
1190 1886 lotingsregisters
1191 1887 lotingsregisters
1192 1888 lotingsregisters
1193 1889 lotingsregisters
1194 1890 lotingsregisters
1195 1891 lotingsregisters
1196 1892 lotingsregisters
1197 1893 lotingsregisters
1198 1894 lotingsregisters
1199 1895 lotingsregisters
1200 1896 lotingsregisters
1201 1897 lotingsregisters
1202 1898 lotingsregisters
1203 1899 lotingsregisters
1204 1900 lotingsregisters
1205 1901 lotingsregisters
1206 1902 lotingsregisters
1207 1903 lotingsregisters
1208 1904 lotingsregisters
1209 1905 lotingsregisters
1210 1906 lotingsregisters
1211 1907 lotingsregisters
1212 1908 lotingsregisters
1213 1909 lotingsregisters
1214 1910 lotingsregisters
1215 1911 lotingsregisters
1216 1912 lotingsregisters
1217 1913 lotingsregisters
1218 1914 lotingsregisters
1224 1920 lotingsregisters
1225 1921 lotingsregisters
1226 1922 lotingsregisters

Gequalificeerde


Overlijden


10 1806-1810
11 1808-1809

Koster


Overlijden


7 1788-1796

Schepenbank


Aantekeningen


48* 1688-1716 aantekeningen van H.C. Winckelman, schout van het graafschap Megen, over diverse gerechtelijke handelingen, zoals pandverkoop, uitwinning etc.betreffende stad Megen, Macharen en Haren
47* 18e eeuw: aantekeningen betreffende boeten opgelegd in stad en land van Megen

Akten


100 1808 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
125 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Haren, minuten (vervolg van inv.nr. 124)
137 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen, minuten (vervolg van inv.nr. 136)
132 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Macharen, minuten (vervolg van inv.nr. 131)
101 1809 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
102 1810 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Akten van belening


218 1709 stad Megen; akte van belening door Willem Wellens van Jenneken Gijsen met een akker teelland onder de stad Megen
219 1711 stad Megen; akte van belening door Francis van Hemert aan Geurt Adriaens Spierinckx van vierenhalve hont land onder de parochie van de stad Megen
220 1712 stad Megen; akte van belening door Francis van Hemert aan Geurt Adriaens Spierinckx van twee percelen land gelegen in de Megense ham
232 1726 stad Megen; schepen Otto Cock beleent Michiel Jacobs de Becker met twee hont land op Berbers hoff onder Megen voor de tijd van drie jaar
252 1738 stad Megen; akte van belening door Wijnandus Sengers van Aert van Euwick met twee hont land gelegen op de Collaert onder Megen
266 1745 stad Megen; akte van belening door Jan J. Dandoij, richterbode van Megen, aan Jan de Groot van een huis, schuur en hof in de stad Megen voor 99 jaren
273 1750 stad Megen; akte van belening door Anna Judith Maes, weduwe van Engelbertus van Boxmeer, c.s. aan Francis Claesen den capper van een huis, hof en schuur naast de Maaspoort in Megen
274 1751 stad Megen; akte van belening voor een termijn van 60 jaren door Willem Richters van presidentschepen Hendrick Brantsen met vier hont land op de leege scheelen onder Megen
263 stad Megen; akte van belening door Peter van Zelant aan Aert van Euwick van 4 hont land onder Megen in den Collaert voor een termijn van 99 jaren , 8 okt 1742 i

Akten van erfmangeling


228 1722 Schepenbank (Stad en) Land van Megen, erfmangeling tussen Francis Peter Lemmers en Dirck Jansz Sengers inzake een morgen land genaamd
229 1772 stad Megen, erfmangeling tussen Francis Peter Lemmers en Dirck Jan Sengers

Akten van overdracht


168* 1809, 1810 registraties van de Stad en Lande van Megen, begonnen de 15e van bloeimaand 1809

Akten van transport


202 1612 Den Bosch; akte van transport door Margareta dochtere wijlen Jans sone za. Jans lants van Ludick, naegelaten weduwe Goiiarts Smits aan Jan Lambertsz. Jans Lants van Luijdick van jaarlijkse cijnsen en een pacht uit goederen te Dinther, Heeswijk, Hintham, Lithoijen en Schijndel
203 1614 Den Bosch; akte van transport door Jan Lambertsz. Jans Lants van Luijdick aan Lamberden Jasparssen van den Broeck, bierbrouwer, van jaarlijkse cijnsen en een pacht uit goederen te Dinther, Heeswijk, Hintham, Lithoijen en Schijndel
204 1648 Den Bosch; akte van transport door klerk Michiel van Haubraken van de secretarie van de stad Den Bosch, met volmacht van de heer Albert de Croy, graaf van Megen enz. enz. van een chijns van 328 gulden aan Laureijns van Kessel, secretaris van Den Bosch ten behoeve van jonker Charles van de Campe, heer van Tildonck, onder voorwaarden. De vergelding zal gaan met onderpand van vijf percelen gelegen in de Ham onder Megen, welke heten: den Heimrick, Steenken. Spaenschen weert, Locxenkamp, en aenworp; met dor
205 1651 stad Megen; akte van transport door Handrick van Erp aan Johan Bapt. van Rijswijck van een hof binnen Megen
206 1652 Den Bosch; akte van transport door klerk Michiel van Haubraken van de secretarie van de stad Den Bosch, met volmacht van de heer Albert de Croy, graaf van Megen enz. enz.(aanhangend) van een chijns van driehonderd gulden aan Laureijns van Kessel, secretaris van Den Bosch ten behoeve van jonker Charles van de Campe, heer van Tildonck, onder voorwaarden
207 1661 stad Megen; akte van transport door Roeloff Corsten aan Johan Bapt. van Rijswijck van een hof land
209 1665 Megen; akte van transport door Handrick Claessen aan de burgemeesters van de stad Megen van een hoekje land bij de tweede Hamse straat nabij de Peuterkens te Megen
210 1696 Helmond; Joan Oldezee, kerkmeester te Helmont heeft getransporteert aan Abraham Clercx een akker gelegen aan de Cruijgenstraat te Helmond
211 1698 stad Megen; akte van transport door Jan van Langel aan zijn zoon Jacop van Langel van een huis en hof in de stad Megen
212 1699 Schepenbank (stad en) Land van Megen; Joanna Altforst, jongedochter en haar voogd Huijbert Voet transporteren aan Cornelis van Hees, inwoner van Oss, een morgen land onder Macharen op de Rotten
214 1704 stad Megen; akte van transport door Jacomijn dochtere Claes Jans en Maria Lambers c.s. van een huis en hof aan de Maaspoort binnen Megen aan Aert Jans de Goede
215 1706 stad Megen; akte van transport uit de boedel van wijlen Jenneken van Alphen van een huis en hof binnen Megen aan Aert Reijnen Lemmens
216 1707 stad Megen; akte van transport door Francis van Hemert aan Geurt Adriaens Spierinckx van een morgen land 'op den cleijnen aenworp' onder Megen
217 1708 stad Megen; akte van transport door de erfgenamen van Ruth Janssen van Vechell gehuwd met Jenneken Willems van anderhalve hont land gelegen in de Megense duinen aan het corpus van Megen
222 1712 stad Megen; akte van transport door de erfgenamen van Maria van Altforst aan Geurt Adriaen Spierinkx, meestertimmerman, van vier hont land gelegen in den Megenschen Smits Camp
221 1712 stad Megen; akte van transport door Jan van Langel aan Sebert Jansz van Langel van een plaats aan het einde van zijn hof om daar een huisje te (doen) timmeren en dit ten eeuwige dage te houden
224 1714 stad Megen; akte van transport door de erfgenamen van Evert Paulussen aan Engel Roelofts de Vaen van drie hont land gelegen op de Megense ham op de lijm
223 1714 stad Megen; akte van transport door Reijn Janse Clep aan Hendrick Peeters van der Putten van een stuk land in de Megense ham gelegen
225 1715 stad Megen, transfix; akte van transport (27 feb) door Hendrick Hermens Gremmen aan Peeter Adriaens van Lent van vijf hont land genaamd
226 1718 Schepenbank (Stad en) Land van Megen; akte van transport door Jan Sanders inwoner van Puiflik aan Hendrick Jansz van de Koolwijck van een huis, hof, schuur, brouwerij enz. gelegen onder de parochie Haeren
231 1724 stad Megen, met latere aantekening; Akte van transport door Jan Jegers aan Engelbertus Coenraedus van Boxmeer van een huis, hof en erf aan de Maasdijk te Megen
230 1724 stad Megen; akte van transport door het echtpaar Dirck Jansen en Annelen Aert Voet aan Hendrick Aerts Voet te Amsterdam van een gedeelde eigendom in grond onder Megen, waaronder 7 hont gelegen op de Luijst
235 1727 stad Megen; akte van transport door Aert Auwens aan Hendrick Voet te Amsterdam van land onder Megen genaamd 'het klootjen' en een stuk land op de 'Luijsten' onder de parochie Haaren
236 1727 stad Megen; akte van transport en vesting door mevrouw Elisabeth van Heessel, laatst weduwe van Johan van Raveschoott, aan haar dochter Helena Maria van Boxmeer, gehuwd met Bernardus de Vos, van een hof land in de stad Megen, alsmede een huisje in de Vughterstraat te Den Bosch
234 1727 stad Megen; akte van transport van een kamp van 2 morgen land aan de Maasdijk onder Megen door de voogden van de kinderen van wijlen het echtpaar Jan Gremmen en Elisabeth van Altfurst aan presidentschepen Jan Timmermans
237 1729 stad Megen; akte van transport van drie hont land op de Megense kribben aan de Maasdijk door de erfgenamen van Erken Lemmers aan Bernardus de Voss
238 1730 stad Megen; akte van transport door Anna Marcelis laatst weduwe van Laureijns de Haen c.s. aan Antonij van Lijnsbergen land onder Megen gelegfen op Brouwers kamp en genaamd het busken
240 1730 stad Megen; akte van transport door Henrick van Timmermans sr aan Dirck van Thiel van een huis en hof in de stad Megen; met latere dorsale aantekening
244 1732 stad Megen; akte van transport van bouwland in de kribben door de bloedvoogden van de kinderen van het echtpaar Jan Gremmen en Elisabeth van Altvorst
243 1732 stad Megen; akte van transport van een huis en hof gelegen aan de Maaspoort te Megen door de gezusters Van Schaijk aan Dries van Gemert
256 1741 stad Megen; akte van transport door Francis Kloppers aan Art van Euwick van een bosje groot een hont land genaamd Brouwerskamp onder Megen
257 1741 stad Megen; Francis Peeter Lemmers transporteert aan Aert de Groen land op de Megensche Bulck
259 1742 Dorp Haaren; akte van transport door Cornelia Janssen, weduwe Jan Baats c.s. aan Arian Fransen van 1,5 morgen land onder de parochie Haaren
261 1742 stad Megen; akte van transport door Hendrick Dupré c.s. aan Hermen Verbeeck van 5 hont land onder Megen en ter plaatse genaamd de Helsteegh
262 1742 stad Megen; akte van transport door Jacobus van Deijsen c.s. voor zichzelf en als voogd samen met Hendrick Dupré over de nagelaten minderjarige zoon van Elisabeth van Deijsen en Willem Mulders aan Hendrick van de Colwijck van 3,5 hont land onder Megen op de Langhacker
260 1742 stad Megen; akte van transport door Maria Bougaerts weduwe van presidentschepen Jan Timmermans c.s. aan Jan Megen van een huis en hof staande aan de Maaspoort in Megen
258 1742 stad Megen; akte van transport door Peter Wilms c.s. aan Ariane van Meel van een huis, hof en aangelag gelegen buiten de Boschpoort onder Megen
264 1743 stad Megen; akte van transport door Jacob Michiels en Rut Schurmans erfgenamen van Jenneke Gijsen aan Hellena Lemmers weduwe van Geert Geerts van een huis, hof en land onder Megen buiten de Boschpoort
265 1744 stad Megen; akte van transport door Antoni Voet c.s. aan Hendrick van de Colwijck 7 hont land gelegen op de Hoogen Hoff onder Megen enz.
267 1746 Dorp Haaren; akte van transport door Peter de Leuw c.s. aan Gerrit Cornelissen van een huis en hof onder parochie van Haaren
269 1748 stad Megen; akte van transport door Willem van Deijsen c.s. aan Arnoldus van Grinsven van 4 hont land onder Megen
270 1749 Dorp Haaren, akte van transport door Cornelus van Geel aan de eerw. heer Gerardus van Grinsven van een buschke van 2 hont land onder de parochie Haaren
271 1749 Dorp Macharen; akte van transport door Antoni en Baltis Megens c.s. aan Francis van Schadewijck van vijf hont land genaaamd den heuff onder de parochie Macharen
272 1749 stad Megen; akte van transport door Arnoldus van Grinsven aan Anna Maria Sistermans, geestelijke dochter wonende te Megen, van een huisje met erf in de stad Megen
277 1752 stad Megen; akte van transport door eerw. heer Joannes van Haeff, pastoor van Schaijk, aan zijn bro Peter van Haeff van 7 hont land gelegen onder Megen
275 1752 stad Megen; akte van transport door Rijnder Schuijffelaers c.s. aan Steven Rincloens van vier hont land in de Megense ham gelegen
276 1752 stad Megen; akte van transport door Willem Deijsen aan Steven Rincloens van vier hont land in de Megense ham gelegen
278 1753 Dorp Macharen; akte van transport door Hendrick Peeter van de Kamp aan zijn zwager Adrian van Roij van een huis en hof onder de parochie Mcharen op de Hoogen Hoff
279 1755 stad Megen; akte van transport door Peter Heselaers c.s. aan Steven Dusaer van een huis en hof onder Megen buiten de Hampoort
280 1758 stad Megen; akte van transport door Peter Hermen Gremmen aan Peter Brandts van een hont land onder Megen achter het slot
282 1759 stad Megen; akte van transport door de erfgenamen van Peter van den Bergh aan mevrouw Willemina Hagens weduwe Rinckelmans van elf hont land met het pootsel in de nieuwekamp onder Megen
283 1759 stad Megen; akte van transport door Gijsbert van der Sandt c.s. aan Sander van de Colwijck van een huis, hof en schuur staande aan de Boschpoort in Megen (apr); transfix met: akte van vernadering door Jacobus Dusaer van een huis, hof en schuur staande aan de Boschpoort in Megen
281 1759 stad Megen; akte van transport door Maseur Buesio met haar voogd Arnoldus Lemmers aan Jacobus van den Bogaert van 7,5 hont land in 'loocloekamp' onder Megen
286 1763 Dorp Macharen; akte van transport door Bartel Lucasse aan Joannes de Laedt van 11,25 hont land onder de parochie van Macharen
285 1763 stad Megen; akte van transport door Jan Sanders c.s. aan de weduwe van Daniel Kievits van 8 hont land in de Smits Camp onder Megen
287 1764 stad Megen; akte van transport door Jan van Boxtel aan Cornelis Joannes Swaen van 2,5 hont land in de Smits Camp onder Megen
289 1767 stad Megen; akte van transport door Jacobus Stockum aan de weduwe Daniel Kietvits van 9 hont land in de Megense ham onder Megen
288 1767 stad Megen; akte van transport door Jan Rodijn aan Hendrick Wilbers van den Heuvel van 2,75 hont lant onder Megen; transfix met: akte van vernadering door Tonij Remmit Snoecken van 2,75 hont land in 'de Meerkampkens' onder Megen
290 1768 Dorp Macharen; akte van transport door Johan Arno Hack aan Marcelis van Boxtel van 5 morgen en 2 hont land in de Meerlangel onder Macharen
291 1769 stad Megen; akte van transport door Catharina Conincx laatst weduwe van Gerardus van Linsbergen en haar schoonzoon Antonij van Kerckhoff c.s. aan Jan van Linsbergen van 2 hont land in de Megense Neerham onder Megen
292 1769 stad Megen; akte van transport door Jan van Weerd aan Hendrick Brandts van 7 hont land genaamd den saaijmoeren onder Megen
294 1770 Schepenbank van (stad en ) het Land van Megen; akte van transport door Hermen Roellofs aan Aert Reijnen Lemmers van drie hont land genaamd de Grippen onder de parochie van Haaren
293 1770 stad Megen; akte van transport door Maria weduwe van Geerit van Dijck aan Jan Kriellen van 6,5 hont land genaamd de Heuft onder Macharen
296 1773 Dorp Macharen; akte van transport door Arnoldus de Rijck aan Cornelis van Sonsbeek wonende te Oijen van een schip, genaamd een bovenlandse boot soo het reijdt en zeijld
295 1773 stad Megen; akte van transport door Lambert Spierinx aan Peter Brandts van 3,5 hont land in de neerham onder Megen
227 1774 Schepenbank van (stad en ) het Land van Megen; akte van transport door mons. Michiel de Roij gehuwd met Anna de Haen aan Hendrick Peeters van der Putten van 4 hont land 'in de Luijst' onder Haaren; dorsale aantekening: 'gerestitueert 16 mei 1774' en 'den 30 april 1774 n 8 verwe'
297 1774 stad Megen; akte van transport door Wouter Reijers aan Nicolaas Verbeeck van 5,5 hont land op den Velgert gelegen onder Megen
298 1776 stad Megen; akte van transport door Carel van de Camp te Macharen aan Hendrick Cocken te Huesseling van 3,5 hont land in de Megense ham
299 1776 stad Megen; akte van transport door Willem van Hoogstraaten te HerperSchaijk aan Cornelis swaans te HerperSchaijk van 2,5 hont land in Smits kamp onder Megen
301 1777 stad Megen; akte van transport door Magdalena Amorall gehuwd Jacobus Kudenhamer aan haar zwager Adolphus Kudenhamer van een huis en hof aan de Hampoort te Megen
300 1777 stad Megen; akte van transport door Wouter Reijers aan Nicolaas van den Heuvel van 1 hont land buiten de Hampoort onder Megen
302 1778 stad Megen; transfix; akte van transport door Roeloff Nagelmakers c.s. aan Arnoldus Gielen Watsiers, voogd over de kinderen van wijlen Jan Last van een hont land in den hoendernest onder Megen (20 mei); akte van vernadering voor Hermen Voet inzake dit goed (17 dec) alsmede akte van vernadering voor Gerret van der Heijden inzake dit goed
303 1779 stad Megen; akte van transport door Petronella van Linsbergen weduwe van Jan Stockum c.s. aan Gerardus Coning van 3 hont land gelegen in den Brescamp onder Megen
304 1780 stad Megen; akte van transport door Jan van Linsbergen aan Caspar Brassard van 2 hont uiterwaards land gelegen in de inschiet onder Megen
306 1784 stad Megen; akte van transport door Jan van der Heijden aan Nicolaas van den Heuvel van een huis en erf met het smitshuisje in de Peperstraat te Megen
307 1785 stad Megen; akte van transport door Josephus Kievits te Gemert aan zijn broeder Godefridus Daniel Kievits, mulder te Gemert, van 1 morgen en 2 hont land gelegen in Smidskamp, alsmede van 1 morgen en 3 hont land op den landacker en ook 5 hont land in den kleijnen aenworp onder Megen
337 1785 stad Megen; akte van transport door Nicolaas van den Heuvel aan Jan van der Heijden van 3,5 hont land in de Neerham onder Megen
309 1787 Dorp Macharen in graafschap Megen; akte van transport door Joannes de Hard gehuwd met Maria van den Boogerd (ook weduwe van Jan Bouwmans) aan Bartolomeus van Deelen te Overlangel van een schip genaamd een Hengst met toebehoren
310 1788 stad Megen en schepenen van Haren; akte van transport door de gevolmachtigden van Carolus, graaf van Schall tot Bell en van Megen van drie gedeelten van 's Heeren Middelweerd en daaraan gelegen Kil onder Haren en Megen aan de heer Joannes Henricus Ruys, medicine doctor te Den Bosch, aan Gertruda van Keulen weduwe Lowiek de Mele en aan de heer Petrus Schacht en Adrianus, Corneluis en juffrouw Ida Conings, tesamen groot 21 morgen uiterwaard; met bijlage en transcriptie
311 1788 stad Megen; akte van transport door Antonius Zeelands c.s., erfgenamen van Joannes Zeelands, aan Godefride Zeelands weduwe van J.S. Ploegh van een morgen land in de smidskamp onder Megen
338 1796 stad Megen; akte van transport door de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Dusar en Joanna van Thoor aan Everd van Altvorst van 14 hont land op de Brouwerskamp onder Megen
312 1797 stad Megen; akte van transport door Arnoldus van Buuren te Utrecht en Elisabeth van Buuren weduwe Aart Aarts te Leeuwen aan hun broeder Hermen van Buuren van 2/3 in twee hond land op den Vellegerd onder Megen
313 1797 stad Megen; akte van transport door Peter Verhoeven c.s. aan Gerardus Aarts te Oss van een morgen land genaamd de Eusseling onder Teefelen

Belastinginning


-* 1799 staat van te innen belasting op deuren en ramen voor de gemeente Macharen, met supplement

Boedelinventarissen


175* 1803 stad Megen, prothocol van Macharen; akte van overeenkomst van G. Megens, koster en schoolmeester te Macharen, weduwnaar van Maria van den Burght en hertrouwt met Dingna Beckers, met de voogden van zijn vier kinderen uit zijn eerste huwelijk inzake de waarde van de boedel

Boedelrekeningen


55* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
59* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
52* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
60* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
56* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
53* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
49* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
61* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
57* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
50* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
58* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
54* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
51* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht

Collaterale successie


155 1801-1805 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen
156 1805-1806 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen
157 1806-1808 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen

Correspondentie


172* 1805 begeleidende brief van de drossaard van het Land van Megen aan G. de Jong, commissaris van het Staatsbewind van de Bataafse Republiek, bij de verstuurde schouwverbalen van de diverse gemeenten
166* 1806-1810 officiële brieven van het Departementaal Gerechtshof aan de rechtbank (criminele of civiele) te Megen
166.A* 19e eeuw: concept brief aan de eigenaars van de Middelweerd

Geldleningen


168* 1809, 1810 registraties van de Stad en Lande van Megen, begonnen de 15e van bloeimaand 1809

Huwelijk


8 1804-1810
9 1804-1810 bijlagen
26 1808-1810
19 1808-1810
12 1808-1810
27 1809-1810 ondertrouw

Ingekomen en/of uitgaande stukken


171* 1800-1801 bundel ingekomen stukken (verordeningen, vertalingen, signalementen) over het Frans bestuur ter hand gesteld door F. Verhagen, gewezen agent, aan de rechtbank van Megen, met inventarislijst en verklaring van de schepenen
169* 1801-1803 ingekomen stukken bij de rechtbank van stad en land van Megen
170* 1801-1803 uitgaande stukken van de rechtbank van Stad en Land van Megen

Kwitanties


174* 1671, 1725, 1766, 1798 kwitanties

Minuutakten


100 1808 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
158 1808-1809 akten van gerechtelijke taxatie in de stad Megen, minuten
125 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Haren, minuten (vervolg van inv.nr. 124)
137 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen, minuten (vervolg van inv.nr. 136)
132 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Macharen, minuten (vervolg van inv.nr. 131)
160 1809 akten van gerechtelijke taxatie onder Teeffelen, minuten
101 1809 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
159 1809-1810 akten van gerechtelijke taxatie onder Macharen, minuten
102 1810 losse akten, minuten, gepasseerd voor de schepenen van de stad Megen
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Notulen


25* 1800-1800 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
37.A* 1801 notulen van de rechtbank van Stad en Land van Megen
27* 1801-1801 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
26* 1801-1801 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
28* 1801-1802 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
29* 1802-1802 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
30* 1803-1803 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
31* 1803-1803 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
32* 1804-1804 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
33* 1805-1805 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
34* 1806-1806 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
35* 1807-1807 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen
36* 1808-1811 notulen van de rechtbank van Megen: register of gerichtsrolle, mitsgaders deliberaties gehouden bij de rechtbanken en gemeentebesturen van de Stad en Lande van Megen

Obligaties


339 1547 Schepenen van Megen oorkonden dat Jan Berwerssoen bekent schuldig te zijn een gulden aan Hilleken Cornelis Jansdochter, weduwe van Jan Hermens, gaande uit een huis en hofstad dat hij bewoont in de parochie Megen; gecasseerd, zegels ontbreken
314 1695 Den Bosch; akte van verkoop van twee schepenschuldbrieven elk van 500 gulden door Jacomina en Maria van Vechel aan Agnieta en Maria Steuckers te Tiel; transfix met retro-acta
315 1711 stad Megen; obligatie (schuldbekentenis) door Cornelis van Moleten aan Elisabeth van Els, vrijvrouw van Oijen
316 1713 Megen; schuldbekentenis door Cornelis Willems van Moleven aan Abraham Clerckx inzake een som geld van 300 gulden met rente
317 1718 stad Megen; schuldbekentenis van Hermen Janse van Degenkamp aan de weduwe van drossaard Winkelman inzake een som geld van 500 gulden met rente, met latere dorsale aantekeningen
318 1726 stad Megen; schuldbekentenis van het corpus van Megen voor een som van duizend gulden van Clara van Heumen, weduwe van Geurt Ad. Spierincx
319 1730 Schepenbank van (stad en ) het Land van Megen; schuldbekentenis door Adriaen Geurts te Os aan Geerritt Klaesen Spijrincx inzake 250 gulden met rente
320 1731 stad Megen; Rentebrief voor landschrijver Adrianus Biddijckx die rente schuldig is over een kapitale om van 1000 gulden aan mej. Maria Anna van den Grootenacker
321 1738 stad Megen; Obligatiebrief van klooster Bethlehem ten laste van Petrus Hack, pastoor van Berghem
323 1741 stad Megen, in het prothocol van Haren; obligatie, schuldbekentenis door Catharina van Haenen, begijntje te Teurnondt aan monseigneur Gijsbertus van Vught te Den Bosch van 200 gulden met rente met onderpand van 5 morgen land in de meerlangel onder de parochie
322 1741 stad Megen; schuldbekentenis door Jan van Deijsen te Schalckwijck c.s. aan Johanna Jansen van Haenwijck inzake een som van 100 gulden met rente
324 1744 stad Megen; schuldbekentenis van Huijpert Spirijns (Spierings) aan Jan Vos van een som geld van 150 gulden met rente
325 1746 stad Megen; schuldbekentenis van Jan de Groot aan de weduwe Winckelmans van een som van 700 gulden met rent
327 1748 stad Megen; schuldbekentenis van Huijpert Spirijns aan Jan Vos van een som van 100 gulden met rente
326 1748 stad Megen; schuldbekentenis van Willem Richters gehuwd met Hendrina van Deijsen c.s. aan Hendrick van Deijsen van een som van 125 gulden met rente
328 1751 stad Megen, schuldbekentenis van Claes Verhaeck aan Joannes van Mensel van een som geld van 600 gulden met rente
329 1752 stad Megen; obligatie (schuldbekentenis) van Jan Francis Smits aan Steven Rincloens van een som van 75 gulden met rente
330 1753 stad Megen; schuldbekentenis van Jan Peter van Hees aan Jan Sengers van een som van 300 gulden met rente
331 1754 stad Megen; schuldbekentenis van Jan Peters van Hees aan mej Maria Anna van Osch van een som geld van 200 gulden met rente
332 1759 stad Megen; schuldbekentenis waarbij Wouter Reijers bekent een som geld schuldig te zijn aan de kinderen van Arnoldus Nagelmakers en Jochem van den Bergh
333 1760 stad Megen, opgetekend in het prothocol van Macharen; schuldbekentenis van Dirck Hor te Bergen aan mevr Willemina Hagens, weduwe Winckelmans van een som van 500 gulden met rente, met onderpand twee morgen land onder de parochie Macharen
334 1765 stad Megen; schuldbekentenis van Wouter Reijers aan Hendrick Brandts van een som geld van 275 gulden met rente
335 1794 stad Megen, opgetekend in het prothocol van het dorp Haren in graafschap Megen; schuldbekentenis van Cornelis en Gerardus Cornelis Fransen aan Hend. en antonij van Boeckel van een som van 100 gulden met rente
336 1796 stad Megen; schuldbekentenis van Antonij van Altvorst aan Jan van den Berg, die uitlandig is, van een som van bijna 130 gulden met rente
173* 18e eeuw: fragment met opschrift 'vestbrieven gepasseerd voor de schepenbank Megen, alsmede obligatiebrieven van de schepenbank

Protocollen van allerhande akten


62 1538-1548 protocol van diverse akten van schepenen van de stad; 1538-1547 en van het land
63 1548-1556 protocol van diverse akten van schepenen van de stad; 1548-1556 en van het land
64 1557-1560 protocol van diverse akten van schepenen van de stad; 1556-1560 en van het land; 1560-1571 land (incompleet)
65 1560-1572 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
66 1572-1586 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
103 1572-1586 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
67 1586-1606 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
104 1587-1610 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
68 1606-1610 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
69 1610-1620 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
105 1610-1620 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
106 1620-1626 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
70 1621-1626 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
71 1625-1633 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
107 1627-1633 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
72 1633-1641 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
108 1633-1642 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
109 1643-1652 (=transcriptie nr. 203) protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
73* 1643-1652 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
74 1653-1659 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
110 1653-1659 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
75 1660-1665 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
111 1660-1665 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
76 1665-1674 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
112 1665-1675 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
77 1675-1681 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
113 1676-1681 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
78 1681-1689 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
114 1681-1692 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
79 1690-1694 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
115 1692-1699 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
80 1695-1699 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
116 1699-1707 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
81 1700-1707 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
82 1708-1711 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
117 1708-1711 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
83 1712-1720 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
118 1712-1724 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
84 1720-1727 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
119 1724-1731 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen
85 1727-1731 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
86 1731-1737 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
126 1731-1742 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
120 1731-1747 protocol van diverse akten van schepenen van Haren
133 1731-1755 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
87 1737-1747 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
127 1742-1769 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
88 1747-1757 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
121 1747-1772 protocol van diverse akten van schepenen van Haren
134 1756-1789 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
89 1757-1764 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
90 1764-1774 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
128 1769-1783 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
122 1773-1792 protocol van diverse akten van schepenen van Haren
91 1774-1781 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
92 1781-1787 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
129 1784-1796 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
93 1787-1792 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
135 1790-1798, 1800-1807 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen
94 1792-1796 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
123 1793-1798, 1800-1804 protocol van diverse akten van schepenen van Haren
95 1796-1798, 1800-1802 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
130 1796-1798, 1800-1806 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
96 1802-1804 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
97 1804-1806 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
124 1804-1808 protocol van diverse akten van schepenen van Haren
98 1806-1808 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
131 1806-1808 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
99 1808 protocol van diverse akten van schepenen van de stad Megen
136 1808 protocol van diverse akten van schepenen van het land van Megen, betrekking hebbend op Teeffelen

Scheiding en deling


168* 1809, 1810 registraties van de Stad en Lande van Megen, begonnen de 15e van bloeimaand 1809

Taxaties


155 1801-1805 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen
156 1805-1806 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen
157 1806-1808 protocol van akten van gerechtelijke taxaties, alsmede van specifieke lijsten of memories van goederen, onderworpen aan het recht van de collaterale successie, in stad en land van Megen
158 1808-1809 akten van gerechtelijke taxatie in de stad Megen, minuten
160 1809 akten van gerechtelijke taxatie onder Teeffelen, minuten
159 1809-1810 akten van gerechtelijke taxatie onder Macharen, minuten

Testamenten


163* 1726, 1729, 1735, 1737, 1739, 1746, 1760, 1774, 1777, 1780, 1782, 1784, 1787, 1806 besloten testamenten (Megen)
164* 1757 besloten testament (Haren)
165* 1772, 1779 besloten testamenten (Macharen)

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


201 1561 Den Bosch; transfix in Latijn; akte van verkoop door Johannes zoon van wijlen Petrus Tax van Littoijen als echtgenoot van Mechteld dochter van wijlen Nycolaus Rutgerss. aan Arnoldus zoon van wijlen Henricus Janss. van Rysingen, priester, ten behoeve van hem en zijn zonen van een erfpacht uit goederen in Lithoijen, feria maria post dominica qua cantatur 1555
213 1703 stad Megen; akte van vernadering door Maria en Agnes Steuckers berustend op land dat Henrick Merceliszoon Voet verkregen heeft van Goirt Adriaenzoon Spierincx (op 18 jul 1702) die het gekocht heeft van Rudolphus van Zanden (op 13 apr 1702)
239 1730 stad Megen; akte van vernadering voor Hendrik Timmermans jr inzake huis en hof te Megen dat Dirck van Thiel in koop verkregen heeft van Hendrik Timmermans sr
268 1747 stad Megen; akte van verpachting door mej. Maria Anna van den Grootenacker c.s. aan Hendrick van de Colwijck van 3,5 hont bouwland onder Megen genaamd den langacker
284 1760 Schepenbank van stad en graafschap van Megen; akte van verpachting door schepenen, pastoor en armmeesters van Megen aan Hendrick Dulgers van drie hont land onder Megen
305 1783 Dorp Haren in het graafschap Megen; akte van vernadering voor Lamert Wouter van den Heuvel wonende te Bergen in de Meierij van 2,5 hont land in leune kampken onder Haren
147* 1800, 1802 1804, 1805, 1809 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Teeffelen)
145* 1800-1805, 1809-1810 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Haren)
144* 1800-1806, 1809-1810 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Megen)
146* 1800-1810 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Macharen)
148 1806-1808 protocol van akten van openbare verkoop van onroerende goederen in stad en land van Megen
149 1806-1808 protocol van akten van openbare verpachtingen in stad en land van Megen
150* 1806-1810 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Megen)
154 1807-1808 protocol van akten van openbare verkopingen van roerende goederen in stad en land van Megen
152* 1807-1809 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Macharen)
151* 1807-1810 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Haren)
153* 1809 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Teeffelen)
141* 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed (Haren)
142* 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed (Macharen)
143* 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed (Teeffelen)
138* eind 17e en 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed van stad en land van Megen
139* eind 17e en 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed van stad en land van Megen
140* eind 17e en 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed van stad en land van Megen

Vestbrieven


242 1731 stad Megen; Vestbrief voor Jan Jegers wegens gekocht land van de voogden van de kinderen van de weduwe Reijnen Hendrix
241 1731 stad Megen; vestbrief waarbij schepen Otto Boelaers de verkoop van land aan Dirk Cocke
246 1732 stad Megen, dorp Haeren; vestbrief voor Bernardus de Vos inzake twee hont land
245 1732 stad Megen; vestbrief voor Hendrick van de Holwijck inzake een huis en hof te Megen
247 1734 vestbrief voor schepenen van het dorp Haren in het graafschap Megen van transport door Hendrick van Holwijck aan Jan Remmits Snocke van een huis schuur en hof en 3 hont land nabij de pastorie in de parochie Haren
248 1735 vestbrief voor schepenen van het dorp Haren in het graafschap Megen van transport uit de geconfisqueerde goederen van Jan Geurts de Bruijne aan Adr.J.A. Biedijckx van een huis, hof en land nabij klooster Bethlehem
249 1736 stad Megen; vestbrief voor Aert van Euwick voor de aankoop van drie hont land ''den velgaert' onder de stad Megen van Arnoldus van Zelandt c.s.
250 1736 stad Megen; vestbrief voor de pastoor van Megen voor de aankoop van een bouwland
251 1737 stad Megen; vestbrief voor Hendrick van de Holwijck voor zeven hont land gelegen op de 'langh ackers' van Jan J. Dandoij
254 1739 stad Megen; Vestbrief voor Aert van Euwick voor de aankoop van een halve morgen land Op de kribbe onder Megen van Wijnandus Sengers
253 1739 vestbrief voor schepenen van het dorp Haren in het graafschap Megen van koster Antoni de Bie voor de aankoop van 4 hont land het Thilleul verthien gelegen bij de Lietense straat en de Maasdijk, van Dirck van Dijck te Velp
255 1740 Dorp Haaren; vestbrief voor meester Antoni de Bie voor twee hont land bezet met elzen genaamd het Sant gelegen onder de parochie Haaren
173* 18e eeuw: fragment met opschrift 'vestbrieven gepasseerd voor de schepenbank Megen, alsmede obligatiebrieven van de schepenbank

Volmachten


208 1663 akte in Latijn, machtiging door frater Johannes Delessaux, licentiaat in de theologie, plaatsvervangend generaal in de provincie Picardia in Nederland en Beneden-Duitsland van de orde der Trinitariërs, minister van Douai, van Paulus van Dale, pastoor van Macharen, om een broederschap van mannen en vrouwen van zijn orde te stichten in de kerk van Macharen, met nadere regelingen
167* 1758, 1761 overgelegde volmachten voor overdracht van land te Teeffelen
308 1785 Den Bosch; akte van plaatsvervanging van George, graaf van Randwijk en gedeputeerde van Gelderland door Willem Folkert Frijlinck, secretaris van Alem en Maren als kwartierschout en dijkgraaf van het kwartier Maasland; met transcriptie in typeschrift
168* 1809, 1810 registraties van de Stad en Lande van Megen, begonnen de 15e van bloeimaand 1809

Voogdijrekeningen


51* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
59* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
55* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
52* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
60* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
56* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
49* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
61* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
57* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
53* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
50* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
54* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht
58* 17e tot begin 19e eeuw: voogdij en boedelrekeningen, overlegd aan het stads- en het landsgerecht

Volkstelling


0868 1840

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


33 1613-1712
31 1616-1678
1 1616-1679
2 1635-1642
3 1676-1751
32 1678-1753
24 1700-1811
4 1751-1798
18 1753-1813
5 1800-1810

Trouwen


1 1616-1675
31 1617-1677
2 1636-1645
3 1676-1748
32 1679-1753
4 1748-1798
18 1754-1813
6 1760-1790 ondertrouw

Begraven / Overlijden


1 1618-1677
2 1635-1645
31 1667-1689
32 1691-1753
3 1692-1751
24 1700-1811
4 1751-1798
18 1753-1813
25 1801-1805