162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Markelo


Burgerlijke Stand


Huwelijk


9143* 1819-1832 incl. echtscheiding
9144* 1833-1846 incl. echtscheiding
9145* 1847-1857 incl. echtscheiding
9146* 1858-1871 incl. echtscheiding
9147* 1872-1884 incl. echtscheiding
9148* 1885-1895 incl. echtscheiding
9149* 1896-1906 incl. echtscheiding
9150* 1907-1912 incl. echtscheiding
9151 1913-1922 incl. echtscheiding
9152* 1923-1932 incl. echtscheiding
9153* 1933-1942 incl. echtscheiding

Overlijden


9287 1819-1828
9288 1829-1839
9289* 1840-1846
9290 1847-1853
9291* 1854-1864
9292* 1865-1874
9293* 1875-1884
9294* 1885-1894
9295* 1895-1904
9296* 1905-1914
9297 1915-1925
9298 1926-1932
9299 1933-1942

Gerecht


Geboorte


399 1811

Huwelijk


400 1795-1803
506 1795-1811 index op het onder inv.nr. 505 beschreven register
505 1795-1811 ondertrouw en trouw; incl. enkele akten uit de buurschappen Elsen (gemeente Markelo) en Rectum (gemeente Wierden)
402 1799-1811 minuut-akten van ondertrouw en trouw van het gericht, attestaties van elders afgekondigde huwelijken en huwelijksbevestigingen èn stukken die bij de ondertrouw overlegd zijn
401 1803-1811
403 1811

Overlijden


401 1803-1811
210 1806-1811 aangegeven lijken van de stad Goor en het kerspel Goor (gemeente Markelo)
211 1806-1811 index op inv.nr. 210
404 1811

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


395 1669-1671, 1675-1724, 1726-1732 dopen; 1675-1731 trouwen; 1683-1722, 1727-1732 begraven; 1708-1732 lidmaten
396 1749-1791 dopen; 1749-1759, 1765-1791 trouwen
397 1791-1812
398 1791-1812 index op het onder inv.nr. 397 beschreven doopboek

Trouwen


395 1669-1671, 1675-1724, 1726-1732 dopen; 1675-1731 trouwen; 1683-1722, 1727-1732 begraven; 1708-1732 lidmaten
396 1749-1791 dopen; 1749-1759, 1765-1791 trouwen

Lidmaten


395 1669-1671, 1675-1724, 1726-1732 dopen; 1675-1731 trouwen; 1683-1722, 1727-1732 begraven; 1708-1732 lidmaten

Begraven / Overlijden


395 1669-1671, 1675-1724, 1726-1732 dopen; 1675-1731 trouwen; 1683-1722, 1727-1732 begraven; 1708-1732 lidmaten