162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Macharen


Agent der Gemeente


Geboorte


13 1798-1799
21 1798-1799
14 1799-1800

Huwelijk


15 1798-1799
22 1799
20 1809-1810 ondertrouw

Overlijden


16 1798-1799
23 1798-1799
17 1799-1800

Bevolkingsregister


0865 1826-1840 lijst van ingezetenen
0863 1826-1840 lijst van ingezetenen
0864 1826-1840 lijst van ingezetenen
0866 1826-1840 lijst van ingezetenen: Macharen
0869 1850-1861
0870 1850-1861 Haren en Macharen
0872 1862-1880
0873 1862-1880 Haren en Macharen
0875 1880-1890
0874 1880-1890 Haren en Macharen
0878 1890-1907
0878 1890-1907 Haren
0880 1890-1907 Macharen
0882 1907-1924
0883 1907-1924
0884 1907-1924 dienstboden en knechten
0885 1907-1924 Haren
0886 1907-1924 Macharen
0888 1924-1940 dienstboden en knechten (tevens Klooster Barmhartige Zusters en studenten van het gymnasium)
0887 1924-1940 gezinskaarten

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1158 1809-1835 alfabetische lijsten
1159 1836-1861 alfabetische lijsten
1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


1161 1814-1839 inschrijvingsregisters
1162 1840-1861 inschrijvingsregisters
1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters

Nationale Militie: Lotingsregisters


1163 1862-1884 inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten en lotingsregisters
1189 1885 lotingsregisters
1190 1886 lotingsregisters
1191 1887 lotingsregisters
1192 1888 lotingsregisters
1193 1889 lotingsregisters
1194 1890 lotingsregisters
1195 1891 lotingsregisters
1196 1892 lotingsregisters
1197 1893 lotingsregisters
1198 1894 lotingsregisters
1199 1895 lotingsregisters
1200 1896 lotingsregisters
1201 1897 lotingsregisters
1202 1898 lotingsregisters
1203 1899 lotingsregisters
1204 1900 lotingsregisters
1205 1901 lotingsregisters
1206 1902 lotingsregisters
1207 1903 lotingsregisters
1208 1904 lotingsregisters
1209 1905 lotingsregisters
1210 1906 lotingsregisters
1211 1907 lotingsregisters
1212 1908 lotingsregisters
1213 1909 lotingsregisters
1214 1910 lotingsregisters
1215 1911 lotingsregisters
1216 1912 lotingsregisters
1217 1913 lotingsregisters
1218 1914 lotingsregisters
1224 1920 lotingsregisters
1225 1921 lotingsregisters
1226 1922 lotingsregisters

Gequalificeerde


Overlijden


10 1806-1810
11 1808-1809

Koster


Overlijden


7 1788-1796

Schepenbank


Akten


132 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Macharen, minuten (vervolg van inv.nr. 131)
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Belastinginning


-* 1799 staat van te innen belasting op deuren en ramen voor de gemeente Macharen, met supplement

Boedelinventarissen


175* 1803 stad Megen, prothocol van Macharen; akte van overeenkomst van G. Megens, koster en schoolmeester te Macharen, weduwnaar van Maria van den Burght en hertrouwt met Dingna Beckers, met de voogden van zijn vier kinderen uit zijn eerste huwelijk inzake de waarde van de boedel

Huwelijk


8 1804-1810
9 1804-1810 bijlagen
12 1808-1810
19 1808-1810

Minuutakten


132 1808-1810 losse akten, gepasseerd voor schepenen van Macharen, minuten (vervolg van inv.nr. 131)
159 1809-1810 akten van gerechtelijke taxatie onder Macharen, minuten
162 1811 diverse akten, gepasseerd voor schepenen van Megen, Haren, Macharen en Teeffelen, minuten

Protocollen van allerhande akten


126 1731-1742 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
127 1742-1769 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
128 1769-1783 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
129 1784-1796 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
130 1796-1798, 1800-1806 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen
131 1806-1808 protocol van diverse akten van schepenen van Macharen

Taxaties


159 1809-1810 akten van gerechtelijke taxatie onder Macharen, minuten

Testamenten


165* 1772, 1779 besloten testamenten (Macharen)

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


146* 1800-1810 akten van (openbare) verkoping van onroerend goed (Macharen)
152* 1807-1809 catalogi en akten van (openbare) verkopingen van roerend goed (Macharen)
142* 18e eeuw: akten van (openbare) verkoping van roerend en onroerend goed (Macharen)

Volkstelling


0868 1840

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


33 1613-1712
31 1616-1678
1 1616-1679
2 1635-1642
3 1676-1751
32 1678-1753
24 1700-1811
4 1751-1798
18 1753-1813
5 1800-1810

Trouwen


1 1616-1675
31 1617-1677
2 1636-1645
3 1676-1748
32 1679-1753
4 1748-1798
18 1754-1813
6 1760-1790 ondertrouw

Begraven / Overlijden


1 1618-1677
2 1635-1645
31 1667-1689
32 1691-1753
3 1692-1751
24 1700-1811
4 1751-1798
18 1753-1813
25 1801-1805