162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Maarheeze


Bevolkingsregister


996 1810
986 1812 etat nominatif des indidvidus nés ou qui (s)ont fixé leur residence dans la commune de Maarheeze depuis le formation du tableau de population
987 1812 registre de population de la commune de Maarheeze
988 1825 lijst der ingezetenen
989 1849 hoofdelijk invullingsregister
1023* 1849-1943 stukken betreffende de bevolkingsboekhouding
990 1850-1860
991 1860-1872
992 1872-1879
993 1879-1889
994 1890-1899
1017* 1898-1913 vertrokken personen
1011* 1898-1914 ingekomen personen
995 1899-1912
1025* 190-1942 stukken betreffende Duitse onderdanen
1024* 1907-1925 register van aangevraagde nationaliteitsbewijzen
1002* 1911 wijkregisters
1000 1912-1922 dienstbodenregister
997* 1912-1926
998* 1912-1926
999 1912-1926
1001 1914-1918 verblijfsregister van Belgische vluchtelingen
1018* 1914-1925 vertrokken personen
1012* 1914-1926 ingekomen personen
1003* 1917 wijkregisters
1005 1921-1946 wijken A en B (Soerendonk en Gastel)
1004 1921-1946 wijken C en D (Maarheeze en Sterksel)
2064 1926-1942 gezinskaarten: letters A-K
2066 1926-1942 gezinskaarten: letters A-W
2065 1926-1942 gezinskaarten: letters L-Z
1006 1926-1945 alfabetische lijst van inwonenden zusterklooster Kerkstraat C 11
1009* 1927-1946 alfabetische lijsten van inwonenden van het zwakzinnigengesticht te Sterksel, D67
1007 1931-1946 alfabetische lijsten van inwonenden Pauluscollege te Sterksel, D65
1008 1932-1947 alfabetische lijsten van inwonenden Pauluscollege te Sterksel, D65
1013* 1933-1936 ingekomen personen
1019* 1933-1936 vertrokken personen
1014* 1936-1941 ingekomen personen
1020* 1936-1941 vertrokken personen
1015* 1941-1945 ingekomen personen
1021* 1941-1945 vertrokken personen
1010* 1945-1947 alfabetische lijsten van inwonenden van het zwakzinnigengesticht te Sterksel, D67
1022* 1945-1948 vertrokken personen
1016* 1945-1949 ingekomen personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


972 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
973 1813-1844; bevat tussen de jaren 1816 en 1817 doopinschrijvingen van 1788-1807
974 1845-1879
975 1880-1910
2055 1911-1924
2056* 1925-1934
2057* 1935-1945

Huwelijk


972 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
976 1813-1844
977 1845-1879
978 1880-1910
2058 1911-1924
2059* 1925-1934
2060* 1935-1945

Overlijden


972 1811-1812 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
979 1813-1844
980 1845-1879
984* 1874-1889 overlijdensbriefjes
981 1880-1910
2061 1911-1924
2062 1925-1934
985* 1926-1931 overlijdensbriefjes
2063 1935-1945

Zaken van Registratie


982* 1843-1861, 1926 stukken betreffende de burgerlijke stand
2021* 1908-1926 verordeningen regelende de openingstijden van het bureau van de Burgerlijke Stand en de verdeling van de werkzaamheden
983* 1915-1936 stukken betreffende de benoeming en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand

Gequalificeerde


Overlijden


26.14 1806-1810 Maarheeze
26.15 1806-1810 Soerendonk

Koster/Schoolmeester


Overlijden


26.11 1725-1771
26.12 1772-1804 Maarheeze
26.13 1797-1805 Soerendonk

Schepenbank


Huwelijk


26.7 1710-1746 huwelijk en ondertrouw
26.8 1753-1796 huwelijk en ondertrouw
26.10 1769-1774 huwelijksbijlagen
26.9 1796-1810 huwelijk en ondertrouw

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


26.6 1759-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


26.1 1632-1690 akten tot 1663 in willekeurige volgorde
26.2 1687-1738
26.3 1738-1810 klapper op voornaam, gedeeltelijk, fol. 91-110

Trouwen


26.1 1632-1690 akten tot 1663 in willekeurige volgorde
26.2 1687-1738
26.4 1739-1802