163297 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-6-2022 om 11:02

Loenen aan de Vecht


Gerecht


Huwelijk


1134 1698-1784 Loenen-Kronenburg
3022* 1698-1784 minuten van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken: Loenen-Kronenburg
1164 1773-1793 Loenen en Nieuwersluis
3024* 1773-1793 protocol van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking: Loenen-Stichts
1133 1774-1811 Loenen-Kronenburg
3023* 1774-1811 protocol van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking: Loenen-Kronenburg
1165 1795-1811 Loenen en Nieuwersluis
3025* 1795-1811 protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, opgemaakt ingevolge de publicatie van de Provisionele Representanten van 28 oktober 1795, 1795-1811: Loenen-Stichts

Overlijden


3107 1690 minuut van een akte van lijkschouw: Loenen-Kronenburg

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


160 1609-1741
161 1742-1811 contra-doopregister
162 1742-1832
163 1792-1866 contra-doopregister
164 1833-1909
165 1866-1912 contra-doopregister
166 1910-1914

Trouwen


500 1674-1763
501 1785-1939
502 1817-1939 contra-trouwregister

Begraven / Overlijden


890 1748-1828 legger van graven
891 1760-1812 contra-begraafregister

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1280 1745-1793
1281 1793-1813
1282 1810-1839
1283 1839-1890
1284 1851-1861
1285 1861-1877
1286 1877-1890
1287 1890-1914

Trouwen


1680 1725, 1726 en 1745-1792
1681 1793-1812
1682 1810-1839
1683 1839-1920
1684 1851, 1852 en 1858

Begraven / Overlijden


2100 1839-1919
2101 1851 en 1852