163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Lochem


Bevolkingsregister


2 1813 Franstalig kladregister van inwoners van 12 jaar en ouder
1 1813 Franstalig register van inwoners van 12 jaar en ouder
7 1822 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
13 1831-1840 ingedeeld naar adres
246* 1841 lijsten houdende huisnummers en bewoners
14 1841-1850 ingedeeld naar adres
247* 1843 lijsten houdende huisnummers en bewoners
74* 1843-1850 stukken betreffende de bevolkingsregisters.
76* 1844-1849 lijsten van bevolkingscijfers met kerkelijke indeling
248* 1850 lijsten houdende huisnummers en bewoners
65* 1850 staat van tijdelijk afwezige ingezetenen op 1 januari
17 1850-1862 Armhoede, ingedeeld naar adres
18* 1850-1862 klapper, ingedeeld naar adres
16 1850-1862 Klein Dochteren, ingedeeld naar adres
15 1850-1862 Stad, ingedeeld naar adres
66* 1855-1860 register van feitelijk afwezigen, behorende tot de wettige bevolking van Lochem, ingedeeld naar geboortejaar
67 1855-1860 register van personen, niet behorende tot de wettige bevolking, maar feitelijk in de gemeente Lochem aanwezig, ingedeeld naar geboortejaar
202* 1856-1863 ingekomen personen
224* 1856-1863 vertrokken personen
9 1859 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
249* 1860-1862 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
221* 1861-1865 register van aangifte van personen
52 1861-1870 dienstbodenregisters
260* 1861-1870 huisregisters ingedeel per wijk en huisnummering, met verwijzing naar bevolkingsregister
19 1861-1880 ingedeeld op naam gezinshoofd: A-F
20 1861-1880 ingedeeld op naam gezinshoofd: G-K
21 1861-1880 ingedeeld op naam gezinshoofd: L-R
22 1861-1880 ingedeeld op naam gezinshoofd: S-Z
60* 1862-1865 dienstbodenregisters per huisnummerm, met verwijzing naar de alfabetische dienstbodenregisters
250* 1862-1868 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
69 1863-1864 register van tijdelijk verblijvende polderwerkers
70 1863-1864 verblijfregister (model no. 5)
68 1863-1865 register van kostgangers
203* 1863-1867 ingekomen personen
225* 1863-1869 vertrokken personen
242* 1864-1868 registers van verhuizingen binnen de gemeente
61* 1865-1870 dienstbodenregisters per huisnummerm, met verwijzing naar de alfabetische dienstbodenregisters
251* 1868 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
204* 1868-1871 ingekomen personen
226* 1868-1873 vertrokken personen
264* 1869 lijst der nieuwe nummering der huizen…met opgave der bestaan hebbende
263* 1869 lijst tot eene nieuwe nummering der huize
265* 1869 lijst van de nieuwe nummering der huizen enz.
10 1869 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
75* 1869 stukken betreffende de huisnummering en het bevolkingsregister
252* 1869-1873 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
222* 1870-1872 register van aangifte van personen
62* 1870-1878 dienstbodenregisters per huisnummerm, met verwijzing naar de alfabetische dienstbodenregisters
261* 1870-1879 huisregisters ingedeel per wijk en huisnummering, met verwijzing naar bevolkingsregister
53 1870-1880 dienstbodenregisters
243* 1871-1876 registers van verhuizingen binnen de gemeente
205* 1872-1874 ingekomen personen
11 1872-1874 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
253* 1873-1878 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
223* 1873-1882 register van aangifte van personen
227* 1874-1883 vertrokken personen
206* 1875-1881 ingekomen personen
63* 1878-1880 dienstbodenregisters per huisnummerm, met verwijzing naar de alfabetische dienstbodenregisters
266* 1880 lijst ingedeeld naar huisnummer en hoofdbewoner
12 1880 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
262* 1880-1885 huisregisters ingedeel per wijk en huisnummering, met verwijzing naar bevolkingsregister
254* 1880-1885 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
54 1880-1886 dienstbodenregisters
64* 1880-1886 dienstbodenregisters per huisnummerm, met verwijzing naar de alfabetische dienstbodenregisters
23 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: A-C
24 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: D-G
25 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: H-I
26 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: J-N
27 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: O-S
28 1880-1890 ingedeeld op naam gezinshoofd: T-Z
207* 1881-1887 ingekomen personen
228* 1883-1889 vertrokken personen
255* 1885-1890 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
55 1886-1890 dienstbodenregisters
208* 1887-1891 ingekomen personen
229* 1890-1894 vertrokken personen
256* 1890-1899 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
56 1890-1901 dienstbodenregisters
29 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: A-Bo
30 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: Br-F
31 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: G-H
32 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: I-L
33 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: M-O
34 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: P-R
35 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: S-U
36 1891-1921 ingedeeld op naam gezinshoofd: V-Z
209* 1892-1895 ingekomen personen
230* 1894-1898 vertrokken personen
71* 1895-1939 register van het Sint Gudula-gesticht en andere categorieën
210* 1896-1900 ingekomen personen
231* 1899-1903 vertrokken personen
257* 1899-1917 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
211* 1900-1904 ingekomen personen
57 1901-1912 dienstbodenregisters
232* 1903-1907 vertrokken personen
212* 1904-1908 ingekomen personen
233* 1907-1909 vertrokken personen
40* 1907-1910 klappers op naam der inwonende personen met verwijzing van het gezinshoofd waarbij ze wonen
213* 1908-1911 ingekomen personen
41* 1910-1913 klappers op naam der inwonende personen met verwijzing van het gezinshoofd waarbij ze wonen
234* 1910-1914 vertrokken personen
214* 1912-1917 ingekomen personen
58* 1912-1934 dienstbodenregisters
42* 1913-1920 klappers op naam der inwonende personen met verwijzing van het gezinshoofd waarbij ze wonen
37* 1914-1915 klappers op naam gezinshoofden en op eigen naam staande personen
235* 1914-1918 vertrokken personen
38* 1916-1917 klappers op naam gezinshoofden en op eigen naam staande personen
72* 1916-1940 klapper Sint Gudula-gesticht
215* 1917-1922 ingekomen personen
258* 1917-1935 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
236* 1918-1923 vertrokken personen
70a 1918-1926 register van vreemdelingen, 1918-1926
39* 1919-1920 klappers op naam gezinshoofden en op eigen naam staande personen
268* 1920 register ingedeeld op woningnummer met vermelding nieuwe straatnaam-huisnummer
267* 1920 registers ingedeeld op straat met vermelding hoofdbewoner, oud perceelnummer én nieuw straatnaam-huisnummer
49* 1921-1935 klappers op namen van inwonende personen met verwijzing naar het gezinshoofd waarbij ze wonen
43* 1921-1939 (vervallen) gezinskaarten van personen die vóór 1939 zijn overleden of vertrokken: A-K
44* 1921-1939 (vervallen) gezinskaarten van personen die vóór 1939 zijn overleden of vertrokken: L-Z
45* 1921-1939 gezinskaarten van personen die in 1939 nog in Lochem aanwezig waren: A-G
46* 1921-1939 gezinskaarten van personen die in 1939 nog in Lochem aanwezig waren: H-L
47* 1921-1939 gezinskaarten van personen die in 1939 nog in Lochem aanwezig waren: M-S
48* 1921-1939 gezinskaarten van personen die in 1939 nog in Lochem aanwezig waren: S-Z
51* 1921-1939 klapper op de namen van gehuwde vrouwen en weduwen
215a* 1922-1924 ingekomen personen
237* 1924-1929 vertrokken personen
216* 1924-1930 ingekomen personen
70b* 1925-1947 verblijfregister
269* 1930-1935 huisnummerlijst ingedeeld op straat, met vermelding van de hoofdbewoner
238* 1930-1935 vertrokken personen
217* 1930-1937 ingekomen personen
244* 1930-1943 registers van verhuizingen binnen de gemeente
59* 1934-1939 dienstbodenregisters
259* 1935-1936 registers ingedeeld op huisnummer met vermelding vaan hoofdbewoner en met verwijzing naar bevolkingsregister
50* 1935-1939 klappers op namen van inwonende personen met verwijzing naar het gezinshoofd waarbij ze wonen
239* 1935-1939 vertrokken personen
218* 1937-1943 ingekomen personen
240* 1940-1946 vertrokken personen
219* 1943-1948 ingekomen personen
245* 1944-1952 registers van verhuizingen binnen de gemeente
241* 1946-1952 vertrokken personen
70c* 1947-1953 verblijfregister
220* 1948-1952 ingekomen personen
8 ca. 1825 staten van statistische gegevens per gezinshoofd
73* staat van wijzigingen ten behoeve van de Staat 1b

Naamsaanneming


201* 1812, 1826 registers van naamsaanneming

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1080 1796-1798
1082 1796-1810 trouwbijlagen
1081 1798-1811

Overlijden


1083 1796-1811

Volkstelling


3 1829
4 1829 kopie
5 1839
6 1850 hoofdelijk invullingsregister met inliggende lijst van beroepen
76a* 1868-1869, 1874, 1879 stukken betreffende statistische gegevens en de 6e algemene volkstelling

Joodse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1078 1788-1823

Trouwen


1079 1776-1793
1080.1 1776-1793

Lidmaten


8.1 1813 gegevens omtrent Joodse bevolking in Arnhem, Aalten, Barneveld, Buren, Didam, Doesburg, Doetinchem, Eibergen, Elburg, Gendringen, Groenlo, Harderwijk, ’s-Heerenberg, Hengelo, Lochem, Nijkerk, Ophemert, Tiel, Wageningen, Winterswijk en Zutphen

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1070 1582-1597 dopen; 1853-1598 trouwen
1070.1 1608-1623 dopen; 1608-1627 trouwen
1070.4 1665-1697
1070.2 1698-1717
1071 1717-1767
1072 1768-1811

Trouwen


1070 1582-1597 dopen; 1853-1598 trouwen
1070.3 1608-1627
1073 1609-1628
1070.4 1665-1697
1074 1698-1723
1075 1723-1811

Lidmaten


1075.1 1608-1628
1070.4 1665-1697
1075.2 1698-1723
1075.3 1723-1830

Begraven / Overlijden


1076 1781-1826
1077 1796-1811