163297 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-6-2022 om 11:02

Lobith


Burgerlijke Gemeente


Geboorte


929.2 1810-1814

Huwelijk


929.2 1810-1814

Overlijden


929.2 1810-1814

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


927 1641-1676, 1716-1763
926.1 1641-1768 dopen, trouwen; 1669 begraven; 1641-1774 lidmaten
926.4 1678, 1681-1682, 1686-1687 dopen; 1678, 1679 trouwen
927.8 1690-1809
926.2 1695-1715 dopen; 1694-1714 trouwen
927.12 1764-1791
927.5 1764-1791 dopen; 1764-1792 trouwen, begraven
926.3 1764-1817 dopen, begraven, supplementen; 1764-1816 trouwen
928 1776-1818 dopen; 1776-1817 trouwen en begraven
927.6 1792-1817 dopen; 1793-1816 trouwen; 1793-1818 begraven

Trouwen


926.1 1641-1768 dopen, trouwen; 1669 begraven; 1641-1774 lidmaten
926.4 1678, 1681-1682, 1686-1687 dopen; 1678, 1679 trouwen
927.9 1682-1808
926.2 1695-1715 dopen; 1694-1714 trouwen
927.5 1764-1791 dopen; 1764-1792 trouwen, begraven
927.13 1764-1792
926.3 1764-1817 dopen, begraven, supplementen; 1764-1816 trouwen
927.1 1765-1766
928 1776-1818 dopen; 1776-1817 trouwen en begraven
927.6 1792-1817 dopen; 1793-1816 trouwen; 1793-1818 begraven

Lidmaten


926.1 1641-1768 dopen, trouwen; 1669 begraven; 1641-1774 lidmaten
927.4 1764-1792
927.11 1775-1816

Begraven / Overlijden


926.1 1641-1768 dopen, trouwen; 1669 begraven; 1641-1774 lidmaten
927.2 1681-1693, 1691-1692, 1765-1771
927.1 1735
927.5 1764-1791 dopen; 1764-1792 trouwen, begraven
927.13 1764-1792
926.3 1764-1817 dopen, begraven, supplementen; 1764-1816 trouwen
928 1776-1818 dopen; 1776-1817 trouwen en begraven
927.6 1792-1817 dopen; 1793-1816 trouwen; 1793-1818 begraven

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


929.1 1764-1811 dopen; 1786-1794, 1799-1801 trouwen; 1785-1792, 1799, 1801 begraven

Trouwen


927.7 1764-1768
929.1 1764-1811 dopen; 1786-1794, 1799-1801 trouwen; 1785-1792, 1799, 1801 begraven

Begraven / Overlijden


927.3 1757-1768
929.1 1764-1811 dopen; 1786-1794, 1799-1801 trouwen; 1785-1792, 1799, 1801 begraven